Desiatky ľudí prijímajú Krista prostredníctvom rozhlasu a televízie (Rozhovor s Håkanom Westergårdom)

Pastor Håkan Westergård je spolu so svojou manželkou Piou pastorom zboru vo Fínskom meste Turku. Je to skúsený Boží služobník, ktorého si Boh používa hlavne v práci evanjelistu a daroch uzdravenia. Ich zbor je zapojený v šírení evanjelia prostredníctvom masmédií, skrze ktoré zasahujú tisíce ľudí v Škandinávii. Håkan navštívil Bratislavu po prvý krát v minulom roku, kedy vyučoval na Biblickej škole.

Pri jeho druhej návšteve v novembri tohto roku sme mu položili niekoľko otázok:

1. Håkan, povedz, aké sú tvoje dojmy z biblickej školy?

Biblická škola je naozaj veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa trénujú učeníci Ježiša Krista. Všade v Európe kresťania majú nedostatok vyučovania, nevedia, aký je vlastne Boh – či je zlý alebo dobrý. Toto je moja druhá návšteva Bratislavy, nakoľko som vyučoval na biblickej škole aj minulý rok. Tento rok je študentov o niečo menej, avšak sú veľmi hladní po Božom slove, otvorení a pokorní. Vyučoval som predmet „finančná sloboda“ a snažili sme sa na základe Božieho slova vidieť Boží pohľad na peniaze. Je zrejmé, že k bohatstvu a prosperite neexistuje nijaká rýchla cesta, avšak Boh nás chce naučiť, aby sme mu dôverovali aj v tejto oblasti. To požehnanie nie je určené len pre naše vlastné potreby, ale by sme mohli žehnať aj iných. Kto bude podporovať misijné dielo, či prácu cirkvi? Nemôžeme očakávať, že to bude naša vláda. Sme to predovšetkým my, koho Boh chce použiť.

 

2. Veľa kresťanov sa bojí hovoriť o peniazoch, lebo si myslia, že peniaze musia nevyhnutne znamenať lakomstvo.

Počas svojej mnohoročnej služby som si všimol smutnú skutočnosť, že mnohí, ktorí boli Bohom finančne požehnaní, si toto požehnanie privlastnili a stali sa ním poviazaní. Preto je nesmierne dôležité, aby naše srdcia neovládla mamona. Ak nás Boh žehná, tak to máme použiť na získavanie duší a na šírenie jeho Kráľovstva.

3. V 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia si bol účastníkom duchovného prebudenia, ktoré zasiahlo Škandináviu. Aké boli jeho hlavné znaky? Boli to hlad a túžba po Bohu?

Toto prebudenie začalo už počas 60-tych rokov. A vyznačovalo sa hlavne evanjelizačným zápalom. Boh dal v tomto období cirkvi kľúče k zasiahnutiu duší. Často to boli celkom jednoduché piesne, na základe ktorých boli mnohí spasení. V 80-tych rokoch sa rozvinulo hnutie viery, do popredia sa dostalo vyučovanie, zjavenie o Bohu a jeho slove. Toto poskytlo cirkvi základ, na ktorom mohla ďalej budovať.

 

4. Momentálne má váš zbor vo Fínsku vplyvnú rozhlasovú a televíznu službu, prostredníctvom ktorej sú evanjeliom zasiahnuté desaťtisíce ľudí. Ako to všetko začalo? Je vo Fínsku bežné mať takúto službu?

Nie, vôbec to nie je bežné… smiech… Je tu však pár evanjelistov a učiteľov, ktorí to robia. Osobne sa považujem za evanjelistu, čo znamená, že vždy som mal túžbu zasahovať ľudí prostredníctvom evanjelia. A okrem toho, Boh k nám veľmi jasne hovoril a otvoril nám dvere. Celé sa to začalo v polovici 90-tych rokov, kedy sme pripravili nejaké vysielacie programy a zakúpili si vysielací čas od káblovej spoločnosti v meste Turku vo Fínsku. No neboli sme schopní v uvedenom projekte ďalej pokračovať. V roku 2004 Boh prehovoril k dôchodcovi menom Martti Ojares o pláne začať kresťanskú televíznu stanicu. Tá začala fungovať v decembri 2004 a koncom januára 2005 sme končene mohli odvysielať náš prvý program. Už to trvá 5 rokov a za tento čas sme uviedli, ak sa nemýlim, takmer 300 relácií. Každý program má sledovanosť 15 000 – 25 000 divákov, možno ešte o niečo viac. Neustále sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú veľmi vďační za naše posolstvo viery. Za tie roky boli mnohí spasení, uzdravení a pozdvihnutí. Jeden z členov našej cirkvi Slovo života v Helsinkách bol taktiež spasený prostredníctvom tejto televíznej služby. Náš týždenný program sa vo fínčine nazýva „Ajankohtaista Taivaasta“, čo v preklade znamená „Aktuality z neba“. Je možné ho sledovať takmer vo všetkých fínskych domácnostiach napojených na káblovú televíziu alebo internet, to jest je dokonca možné sledovať ho kdekoľvek na svete. Dostávame ohlasy zo Švédska a niekedy aj z Nórska, Veľkej Británie, či Kanady. Okrem toho vysielame v priamom prenose program, ktorý je zameraný na modlitbu, a to 9-10 krát za rok. Živé vysielanie trvá v priemere 1,5 hodiny a vtedy môžu diváci priamo volať alebo prostredníctvom e-mailu požiadať o modlitbu. Počas každého z týchto vysielaní nás kontaktuje okolo 300 ľudí a takmer vždy je medzi nimi niekto, kto chce prijať spasenie.Fínska kresťanská rozhlasová stanica „Radio Day“ začala svoju činnosť v druhejpolovici 90-tych rokov. Dnes zasahuje zhruba 3,2 milióna ľudí z celkovej fínskej populácie, t.j. 5,3 milióna. Prostredníctvom tejto stanice sme si prenajímali vysielací čas a vysielali naše programy mnoho rokov. Každú sobotu večer sa poslucháči môžu započúvať do našej relácie s názvom „Naplnený vierou – Håkan Westergård na príjme“. Pondelkové večery patria vysielaniu programu „Dobrá zvesť“ z cirkvi Slovo života v meste Turku. Aj prostredníctvom týchto rozhlasových vysielaní nás mnohí žiadajú o modlitbu.

5. Môžeš nám povedať nejaké svedectvo zo svojej služby vo Fínsku?

Ó, áno, s radosťou! Svedectiev máme veľa! Boh urobil naozaj mnoho nádherných vecí. Zmienim aspoň jednu z nich. Raz nám do živého vysielania zavolala žena a prosila nás o modlitbu za svojho otca, ktorý sa nachádzal v nemocnici vo veľmi kritickom stave. Lekári mu nedávali žiadnu nádej. Zdieľali sme sa s týmto prípadom s našimi divákmi a spoločne sme sa modlili za jeho uzdravenie. Ježiš sa ho naozaj dotkol. Nasledujúci deň sa jeho stav zásadne zlepšil a jeho ošetrujúci lekár sa tomu veľmi čudoval. O pár dní nato, možno o týždeň, ho z nemocnice pustili domov. Boh je dobrý!

 

Poďme veriť Bohu za to, že takisto na Slovensku vzniknú kresťanské televízne a rozhlasové stanice, kde bude mať cirkev Slovo života pravidelne možnosť vysielať svoje programy. Ľudia vonku čakajú na dobrú správu. Povedzme im teda o Ježišovi!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave