Potenciál horčičného semena

Kto by nechcel mať veľkú vieru? Každý veriaci kdesi vo svojom vnútri túži po veľkej, premáhajúcej, hory prenášajúcej viere. Pod ťarchou okolností sa však mnohí takejto predstavy vzdávajú. Už sa viac nedokážu vidieť ako víťazi, zdá sa im, že veľká viera je určená len pre výnimočných, špeciálne obdarovaných ľudí. Hoci je takého uvažovanie nesprávne, Ježiš správne predpokladal, že väčšina ľudí sa v tom nájde – ľahšie sa stotožní s malou vierou. Aby nenechal nikoho na pochybách, že aj tá najmenšia viera má v sebe obrovský potenciál, použil príklad horčičného semena: ak by ste mali vieru malú ako horčičné semeno…

Dôvod, prečo Ježiš hovorí o takejto viere, nie je ten, aby sme nostalgicky pri takejto viere skončili a utešovali sa, že väčšina kresťanov je na tom tak ako my a hádam aj horšie. Naopak – chce nám ukázať obrovské možnosti, ktoré vyplývajú z takejto, na prvý pohľad malinkej viery. Nám moderným ľuďom, ktorí presedíme celý deň za počítačom, horčičné semeno až tak veľa nepovie, nedokážeme si ho ani len predstaviť, lebo väčšina z nás ho nikdy nevidela. Jediné, čo o ňom vieme, a v tom máme úplnú pravdu, je to, že je určite veľmi malé. O horčičnom semienku je však známych niekoľko zaujímavých faktov.

 Po prvé – rastie v každom klimatickom pásme. Čo to predstavuje? To, že naša viera bude fungovať kdekoľvek. Rozdeľovať svet na teritóriá, kde viera funguje a kde nie, je číry nezmysel! Ak by si sa nachádzal v akejkoľvek zložitej situácii a v akejkoľvek krajine, tvoja viera, hoci malá ako horčičné semienko, premôže svet. Všetko je možné veriacemu.

Druhá zaujímavá skutočnosť o horčičnom semienku je tá, že rastie v každom druhu pôdy. Aké trefné! Viera má potenciál „zakoreniť sa“ v každom človeku. Niekedy môžeme byť podvedome dosť negatívne naladení a dopredu mnohých pasujeme za tzv. zlú pôdu. No namiesto toho, aby sme sa zaoberali myšlienkou, či je onen človek skalnatou pôdou, či je posiaty vedľa cesty a či do tŕnia, by sme mali byť fascinovaní schopnosťou viery, ktorá má potenciál osloviť každého človeka. Semená viery sú nezničiteľné, ak ich raz zasejeme do ľudských sŕdc. Určite sa niečo bude diať, lebo horčičné semeno si poradí s akoukoľvek pôdou. Nikdy nezabudnem, ako ešte počas vysokoškolských štúdií za nami prišiel jeden neveriaci študent a zdôveril sa nám, že odkedy sme mu svedčili o Kristovi, tak sa mu ťažko zaspáva a stále si v mysli premieta slová, ktoré sme mu hovorili. Lovil som v pamäti a nevedel som si spomenúť na nič konkrétne, čo som mu hovoril. Podstatné však je, že semeno Slova v ňom riadne nahlodávalo jeho hriechom ubezpečenú dušu. 

Treťou zvláštnosťou horčičného semena je, že ho môžeš zasadiť aj do takpovediac chorej zeme, a aj tak vyrastie. Je totiž odolné voči chorobám, nie je precitlivené, ako niektorí kresťania, ktorí nevydržia žiadne napomenutie, a očakávajú, že sa s nimi bude zaobchádzať ako v rukavičkách, ako s primadonami. 

No hádam najzvláštnejší na horčičnom semienku je jeho potenciál rozširovať sa. Najlepšie to dokumentuje príklad jedného farmára, ktorý posial pole osivom, do ktorého sa mu akýmsi nedopatrením zamiešalo aj jedno percento horčičného semena. Žiaľ, zistil to neskoro, až keď bolo zasiate. Potvrdilo sa to, keď sa objavili prvé výhonky. K skutočnému prekvapeniu však došlo až neskôr. Keď horčičné semená vyrástli, zabrali takmer celé pole! Tomu, čo bolo okrem nich zasiate, vôbec nedovolili dozrieť. Tento aspekt viery zatiaľ mnohí neobjavili. A pritom Božie slovo je toho plné, napríklad Ježiš v podobenstve o nebeskom kráľovstve spomína ženu, ktorá zarobila cesto, ktoré nakyslo. Veľmi rýchlo sa šírila aj viera prvých kresťanov, a to napriek problémom a prenasledovaniu. Verím, že Božia viera má tento potenciál aj dnes. Bude schopná vytlačiť nevieru, pochybnosti, skepticizmus a relativizmus. Poradí si aj s falošnými náboženstvami. Nič ju nezastaví, neudusí, neprekoná. Mnoho ľudí ešte bude žasnúť, čo dokáže viera v Boha. A nielen tá veľká, ale aj tá „malá“, malá ako horčičné semeno.    

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave