Ako zdolať svoje “osemtisícovky”?

„Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie“ (Gal 6:15).

Jedna z najväčších revolúcií, ktorá sa môže odohrať v živote človeka, je znovuzrodenie. Preto som napísal knihu s trochu prekvapujúcim názvom: „Nepáči sa ti, aký si sa narodil? Naroď sa znova!“. Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa narodiť znova!“ Ak uveríme v Ježiša Krista a učiníme ho Pánom nášho života, stávame sa „novým stvorením v Kristovi Ježišovi“ (2Kor 5:17). Nielen že nám boli odpustené naše hriechy, ale „všetko staré pominulo a hľa všetko je nové.“

Ako nové stvorenie máš pred sebou nové a netušené možnosti. Nemusíš hodnotiť svoju budúcnosť podľa svojej minulosti. Tvoja budúcnosť môže byť taká úžasná, aké sú Božie plány pre tvoj život. Odvtedy, ako si sa stal novým stvorením, nemusíš viac merať svoj úspech podľa toho, čo sa ti v živote podarilo alebo nepodarilo. Božie myšlienky sú o tebe lepšie a vyššie a jeho budúcnosť „šťastná“ (Jer 29:11).

Nato však, aby si dokázal do Božích plánov vstúpiť, potrebuješ „chodiť podľa pravidla nového stvorenia.“ (Gal 6:16). Anglický Amplified preklad to hovorí takto: „Pokoj a milosrdenstvo nech prídu na všetkých, ktorí chodia podľa tohto pravidla (ktorí svoje životy žijú disciplinovane a vedú ich podľa tohto princípu)…“

Vďaka Bohu, že si nové stvorenie, ale chodíš podľa toho pravidla? Podriadil si svoj život princípom Božieho slova? Vyplel si svoju záhradku od burín a nánosov hriechu? Boh do teba vložil svoju prirodzenosť a dal ti autoritu, aby si v živote víťazil. Ale nebude to automatické. Ak však budeš disciplinovane rásť v oblasti za oblasťou do podoby Ježiša Krista, skôr alebo neskôr začneš vidieť Boží „šalom“ vo svojom živote. Možno si niektoré hory ešte nezdolal. Možno ťa nejakí obri porazili a niektoré bitky si prehral. Ale stále si tu a Boh má pre teba druhú šancu.

Jeden slávny horolezec mal tlačovú besedu po neúspešnom zdolaní osemtisícovky. Ukazoval diapozitívy, ktoré nafotil tesne pred cieľom. Uznal svoju porážku, ale na záver sa otočil k hore, ktorá bola na plátne a povedal: „Tentoraz si ma porazila, ale ja sa nevzdám. Nezabúdaj, že ty už nemôžeš rásť, ja však stále môžem…“ Viem, že niektoré hory sú gigantické a zdá sa, že sú nad tvoje možnosti. Na niektoré si sa už pokúsil vyliezť, no nezdolal si ich. Ty však rastieš v Bohu! Nestagnuješ, ale napreduješ. Učíš sa chodiť podľa pravidla nového stvorenia a jedného dňa zvíťazíš aj nad nimi.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave