Centrum pre celé Rusko

Centrum Slova života v Moskve vidí ako sa viac a viac ruských cirkví k nim obracia s prosbou o pomoc a s potrebou niekam patriť. Potom ako Slovo života získalo nové priestory sa tento trend iba zintenzívnil.

Na jeseň roku 2009 sa konala národná konferencia pre lídrov, ktorá bola spojená s inauguráciou novej budovy cirkvi v centre Moskvy.

Mats Ola Ishoel je starším pastorom zboru Slova života v Moskve, kde sa práve skončila ich každoročná konferencia o líderstve. Rečníkmi na tejto konferencii boli Ulf Ekman, Christian Åkerhielm a John Bevere. Bolo to po prvýkrát, čo mohli usporiadať konferenciu vo vlastnej budove. Mať vlastnú budovu v centre Moskvy je ozajstným zázrakom, ale tiež obrovským požehnaním pre praktický život cirkvi, či organizovanie konferencií. Zbor sa po dobu siedmych rokov úporne snažil vyriešiť problém nájdenia vlastných priestorov v ruskej metropole. V čase enormne rýchlo sa rozvíjajúcej ekonomiky Ruska a zvlášť ich hlavného mesta, mnohí využívajú príležitosť marketingovej bubliny, ktorá týmto vznikla na nahromadenie vlastného kapitálu. Aj preto bolo pre zbor z ľudského hľadiska takmer nemožné preniknúť do skorumpovaného a veľmi komplexného byrokratického systému obchodu s nehnuteľnosťami. Ceny vyleteli raketovo nahor, špekulantov bolo mnoho a proces bol zdĺhavý a komplikovaný.

„To čo vidím svojimi fyzickými očami často nesúhlasí s tým, čo vidia moje duchovné oči,“ vysvetľuje pastor Mats. „Je tu pretrvávajúca finančná kríza a ja stretávam veľa unavených a sklesnutých kresťanov. Už viac nechodia na modlitebné zhromaždenia a cítia, že už vyskúšali všetko, ale nevyzerá to tak, že niečo vôbec funguje. Ale ja som povzbudený tým, čo vidím svojimi duchovnými očami. Verím, že Boh sa chystá vykonať mnoho vecí vo Švédsku a v Európe“.

Po mnohoročnom úsilí sa Slovu života podarilo nájsť prázdnu budovu – bývalé kultúrne centrum, ktoré sa nachádza na severnej strane hlavnej siete metra, čo ju robí ľahko dostupnou pre všetkých, ktorí v Moskve používajú túto formu prepravy. Po mnohých zázrakoch a obrovskej ochote členov zboru prispieť na tento projekt, boli nakoniec schopní túto nehnuteľnosť získať. Neskôr tiež odkúpili suterén (!) a boli konečne pripravení na renováciu. Práca na budove sa blíži k záveru a je svedectvom Božej vernosti a jeho zázračnej moci.

„Táto budova je pre nás veľmi dôležitá“ vysvetľuje Mats Ola.

Už je však príliš malá na všetko, čo zbor robí, takže túto jeseň museli pridať piate zhromaždenie každý víkend, aby sa sem všetci zmestili. Počas víkendu sa v ich budove vystrieda 3.500 ľudí, čo robí tento zbor jedným z najväčších zborov v Rusku.

„Túto budovu vidíme ako prvý dôležitý krok k ďalšiemu rozvoju“ hovorí Mats Ola.

Teraz členovia cirkvi vedia, že je možné zvládnuť aj takýto náročný projekt. Ich ďalším zámerom je zakúpiť ďalšie štyri nehnuteľnosti. Tieto je potrebné situovať v husto osídlených oblastiach a na takých miestach Moskvy, odkiaľ nie je tak jednoduché pre členov zboru cestovať na bohoslužby do centra mesta. Výhodou je, že tieto ostatné budovy už nebudú potrebovať vytvárať priestory pre biblickú školu či školenia pre pastorov, keďže tieto sú súčasťou hlavnej budovy.

„Moskva je gigantické mesto a my sme len začali“, hovorí Mats Ola s úsmevom.

Konferencie sa zúčastnili pastori a lídri z takmer 300 miest, prevažne z Ruska. Bolo registrovaných 1.600 delegátov.

„Môžeme vidieť, že nie sme iba miestny zbor v Moskve“ hovorí Mats Ola. „Máme mandát pre celý národ. Dnes je Slovo života jedným z najväčších protestantských hnutí v krajine. Vďaka tomu sa neustále stretávam s vysoko postavenými ľuďmi a s národnými zástupcami z iných cirkevných denominácií,“ hovorí Mats.

Keď zomrel ruský ortodoxný patriarcha, Mats Ola bol pozvaný na pohreb a následne na banket, ktorého sa zúčastnili ruský premiér Putin a prezident Medvedev a takisto národní biskupi a cirkevní lídri.

„Sme si čoraz viac vedomí toho, že pastori z celej krajiny chcú našu pomoc. Tu sa naša budova stáva veľmi dôležitou. Dáva nám väčšiu stabilitu ako organizácii a vytvára dôveru. Pre ostatných pastorov a lídrov bolo dôležité vidieť, že sme dokázali zozbierali financie bez zásadnej zahraničnej pomoci.“

Počas 90-tych rokov bolo v krajine založených veľa zborov. Mnoho pastorov si začína uvedomovať, že ich práca musí mať širší záber než len organizovanie zhromaždení; musia si rozšíriť svoje vedomosti a kompetencie. Musia sa naučiť ako budovať lídrov a prehlbovať svoje teologické znalosti, aby dokázali zvládať a riešiť náročné situácie, ktorým čelia vo svojich zboroch alebo mestách. „Stabilné centrum, ktoré slúži celému národu, je v Moskve veľmi potrebné,“ hovorí Mats Ola.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave