Nech je tvoj pokrok zrejmý vo všetkom

„na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom“ (1Tim.4:15)

„aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a tam“ (Ef.4:14).

Každý, kto uveril v Ježiša a vyznal ho ako svojho Pána a Spasiteľa, sa stal dieťaťom Božím. Narodil sa do Božieho kráľovstva a stal sa spoluobčanom svätých. Spolu so spasením sme sa stali aj dedičmi Božích zasľúbení a boli sme povolaní svätým povolaním.

Je nádherné premýšľať len nad týmito základnými pravdami, a predsa je tu ešte viac. Pavol píše Efežanom, že sme „zdokonaľovaní ku dielu služby, že sme budovaní ako telo Kristovo, aby sme všetci dospeli do dospelosti v poznaní Krista.“ Timotea zas povzbudzuje, aby dozrel do takej miery, aby bol jeho pokrok zrejmý vo všetkom.

Zjavne cieľom nášho života nie je len pomodliť sa modlitbu spasenia a čakať na Pánov príchod. Nie je to len o tom, aby sme zbytok života na tejto Zemi akosi prežili a potom konečne nebo! Božou túžbou je, aby sme rástli do duchovnej dospelosti, a aby sme žili v slobode, ktorú pre nás Kristus vydobil na kríži. Boh túži po tom, aby sme sa stali „dubami spravodlivosti, sadením Hospodinovým.“

Občas na cestách vídavam pred sebou malé auto s nálepkou na zadnom skle „keď vyrastiem, bude zo mňa BMW.“ Usmejem sa a pomyslím si „bude to vyžadovať naozaj veľa zmien, kým sa s teba stane pekný Bavoráčik.“

Tomu autu sa to asi nikdy nepodarí, ale v našich životoch môžeme pozerať vždy dopredu a napredovať v Pánovi. Páči sa mi takáto perspektíva života: uznávať to, kde sa dnes nachádzame, ale zároveň rásť do podoby Ježiša Krista. Bude treba všeličo opraviť, zmeniť, vložiť nové súčiastky, vymeniť starý olej za nový, odstrániť hrdzavú karosériu a obliecť sa do novej krásnej metalízy; prijať od Pána „okrasu namiesto popola, olej veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti“ (Iz 61:3). Výsledok bude nádherný! Možno ty sám si nebudeš uvedomovať tú zmenu až tak výrazne ako tvoje okolie. Možno niektorí z tvojich priateľov či rodiny po čase za tebou prídu a povedia: „človeče ja ťa vôbec nepoznávam!“

Nech je teda v našich životoch zrejmý pokrok vo všetkom a nech tie dobré veci, ktoré Boh do nás vkladá, nájdu kvalitnú živnú pôdu a prinesú ovocie. Aby boli naše kroky pevné, a aby sme mohli kráčať spolu s Kristom v radosti a sile až do Jeho príchodu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave