Zhromaždenia s Perom Cedergårdhom

Pastor a misionár Per Cedergårdh zo švédskeho Göteborgu nie je v našom zbore vôbec neznámy a  za posledné roky pravdepodobne patrí aj medzi najčastejšie pozývaných kazateľov.

Ešte máme v pamäti jeho minuloročné letné turné po Slovensku, kedy navštívil viacero miest a mnohí prítomní prežili mocný Boží dotyk a prijali nadprirodzené uzdravenie. Tento rok navštívil Českú i Slovenskú republiku. Siedmeho a ôsmeho marca 2010 slúžil Božím uzdravujúcim pomazaním na štyroch zhromaždeniach v Brne a minulý týždeň vyučoval na biblickej škole v Bratislave predmet „uzdravenie“. Okrem toho sa Per vo štvrtok prihovoril aj desiatkam mladých ľudí na stretnutí mládeže na tému: „Rozhodnutia, ktoré zmenili môj život“. Na základe Biblie a osobných skúseností sa snažil poukázať na dôležitosť rozhodnutí, ktoré robíme. Slúžil aj na hlavnom nedeľnom zhromaždení. Vo svojom motivujúcom posolstve nás na základe viacerých príkladov hrdinov viery vyzval k hlbšiemu posväteniu a hľadaniu Božej tváre, aby nás Boh mohol použiť pre svoje zámery. Per príde na Slovensko aj v lete, a to 12.-22. augusta, kedy spolu so svojím tímom navštívi Sereď, Bratislavu, Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu a iné mestá. Očakávame, že Pán bude konať veľké veci!

 

{gallery}201003_cederghard{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave