Nemám ničoho… okrem nádobky oleja

„A Elizeus jej povedal: A čo ti mám učiniť? Povedz mi. Čo máš v dome? A ona riekla: Nemá tvoja dievka ničoho v dome okrem nádoby oleja“ (2Kráľ 4:2).

V tom čase nejestvoval sociálny systém, ako ho poznáme dnes a vdovy nemali nikoho, kto by sa ich zastal. Veritelia mali dokonca vziať jej dvoch synov do otroctva, nehovoriac o tom, že sami nemali čo do úst. Napriek nedostatku, ktorý bol v živote tejto vdovy zjavný, sa prorok pýta na prvý pohľad zvláštnu otázku: „Čo máš v dome?“

Verím, že tento príbeh môže byť tiež obrazom o cirkvi. Cirkev je dom Boží. Cirkev je miesto hojnosti a Božieho požehnania, no napriek tomu môže niekedy prechádzať obdobím nedostatku. Božia otázka však zostáva rovnaká: „Čo máš v dome?“ Jeden z najrýchlejšie rastúcich zborov USA pastora Tommyho Barnetta našiel jednoduchý recept na to, ako slúžiť svojmu mestu. Pastor Barnett spomína ako za ním chodili členovia zboru a hovorili: „Pastor, v našom meste je veľká Hispánska komunita, mali by sme pre nich niečo urobiť.“ Barnett sa usmial a povedal: „Amen, Boh ti to zjavil, preto verím, že ťa k tomu povoláva. Ustanovujem ťa zodpovedným za službu Hispánskej komunite.“ Podobne to bolo aj s bezdomovcami, sirotami, či inými etnickými skupinami. Je úžasné aké dary sú uložené v cirkvi.

Vdova si myslela, že v dome nemá ničoho… ako mnohí z nás uprostred nedostatku. Ale potom si spomenula na malú nádobku oleja. Prorok hneď reagoval: „Idi, vyžiadaj si nádoby z vonku od všetkých svojich súsedov, prázdne nádoby, a nedones ich málo! Potom vojdeš a zamkneš dvere za sebou a za svojimi synmi a budeš nalievať do všetkých tých nádob, a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť.  A tak odišla od neho a zamkla dvere za sebou a za svojimi synmi. Oni je podávali, a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi: Podaj mi ešte nádobu! Ale on jej povedal: Už niet viacej nádoby. A olej zastál.“

Nehovor, že nemáš ničoho. Nie je to totiž pravda. Možno z tvojho subjektívneho hľadiska to tak vyzerá, ale Boh do teba vložil svojho vlastného Ducha a dal ti adekvátny počet hrivien. Začni slúžiť druhým a uvidíš ako sa ten olej rozmnoží. Dokiaľ budeš prinášať nádoby, olej nikdy nezastane!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave