Svetový pamätný deň holokaustu (Bratislava, 24.1.2011)

Dovoľte, aby sme vás pozvali na stretnutie k Svetovému pamätnému dňu holokaustu, ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2011 o 18:30 hod. v Modrej sále DK Dúbravka na Saratovskej 2/A v Bratislave.

Dňa 27. januára v roku 1945 bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau v Poľsku. V roku 2005 bol Valným zhromaždením OSN tento dátum vyhlásený za Svetový pamätný deň holokaustu (International Holocaust Remembrance Day).

Pokladáme za dôležité, aby sme si pripomínali tieto neslávne kapitoly našej histórie, a aj takýmto spôsobom konfrontovali zlo a neumožnili mu zapustiť nové korene v čase, keď vidíme povstávať nové vlny antisemitizmu a extrémizmu v spoločnosti.

Je potrebné, aby aj mladšia generácia počula o udalostiach, ktoré sa odohrali počas 2. svetovej vojny a niesla ďalej toto svedectvo. Naviac, ako kresťania vnímame poverenie stáť v službe potešovania židovského národa, ako o tom píše prorok Izaiáš (40,1-2). Preto by sme nechceli len spomínať, ale aj sa aj aktívne prihovárať v modlitbách za súčasné potreby Izraela ako novodobého národa.

Spolu s nami si v tomto týždni pripomenú Holokaust stovky kresťanských zborov po celom svete, pretože sa jeho garantom stala aj Európska koalícia pre Izrael, ktorá pracuje na pôde Európskeho parlamentu (http://www.ec4i.org/.) Hlavnými organizátormi tejto spomienky v Bratislave sú okrem Slovo života Bratislava aj ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Izrael, pobočka Slovensko) a platforma KvM “Kresťania v meste” združujúca kresťanské cirkvi a organizácie v Bratislave.

24.1. V DK Dúbravka vás čaká bohatý program a veľmi zaujímaví hostia. Tešíme sa na vás!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave