Detský tábor Na skale 2011 (9.7. – 16.7.)

Aj tento rok plánujeme detský tábor s bohatým programom, ktorý zabezpečujú skúsení učitelia nedeľnej školy. Plánujeme zhromká s kreatívnym zvestovaním Božieho slova, hry, šport, výučbu angličtiny prirodzenou formou, výlety do lesa a iné prekvapenia.

Nástup: 9.7.2011 o 17:00 pred večerou, Odchod: 16.7.2011 o 12:00 po obede

Doprava: Individuálne alebo naším prenajatým autobusom z Bratislavy, ktorý bude zastavovať cestou do Račkovej doliny (20 Eur na osobu za cestu tam aj späť).

Chata a okolie: Chata sa nachádza blízko obce Pribylina. V areáli sa nachádza volejbalové ihrisko, nízke laná, ohnisko, pieskovisko a hojdačky, na lúke môžeme hrať aj futbal, vo vnútri sa dá hrať stolný futbal a ping-pong. Račkova dolina je dlhá 9 km a nájdete v nej aj pozostatky ľadovcovej činnosti. Priamo v ústi Račkovej doliny je križovatka viacerých turistických trás. V blázkosti sa nachádza aj salaš, minizoo a múzeum liptovskej dediny.  http://www.rackova.sk/

Cena: 100 EUR na jedno dieťa alebo rodiča. V cene je zahrnuté ubytovanie a plná penzia počas siedmich dní, starostlivosť a odmeny pre dieťa, a pomôcky na kreatívny program. Okrem toho môžete dať deťom vreckové max. do 7 Euro (nie je to však nutné).

Všetci, ktorí majú záujem pomáhať pri službe deťom ako vedúci, prihláste sa u Jayne.

Príklad č.1: Otec posiela na tábor svoje dve deti autobusom z Bratislavy a zaplatí pred 15.5 Ferko(100*0,95 Eur=95 Eur), Júlia(100*0,75*0,95=71,25 Eur) + 2*20 Eur za dopravu

Kto sa môže zúčastniť: Školopovinné deti vo veku  6 – 15 rokov. Predškoláci alebo deti so špeciálnymi požiadavkami môžu prísť len v sprievode rodičov alebo ich blízkych a len po odsúhlasení organizátorom tábora. Odsúhlasenie je nutné aj u detí so špeciálnymi požiadavkami (pozri v prihláške) musí schváliť Martin Hunčár. Nie je to typický rodinný tábor, hoci aj rodiny sú vítané. Program bude prispôsobený vekovej kategórii od 6-15 rokov. Podrobnejšie informácie získate na čísle 02-44461192.

Dôležité upozornenie: Deti si na tábor nemôžu brať mobily ani iné elektronické hry. Za stratu cenných vecí neručíme. Pokiaľ budete chcieť informácie o dieťati počas tábora, budete môcť volať na vybrané telefónne čísla v stanovené hodiny. Takisto očakávame, že deti sa budú zapájať do ponúkaných aktivít. Prosím, porozprávajte sa s vašimi deťmi o tom, že tento tábor nie je vyslovene špecifický, teda napr. nie je len športový (hoci budeme aj hrať futbal a pod.), a nie je „sedím na izbe tábor“, aby mali správne nastavené očakávania. Je dôležité, aby tam dieťa išlo s týmto vedomím a dobrovoľne. Chceme naozaj poslúžiť vašim deťom čo najlepšie, veľa sa za to modlíme a pripravujeme a dosť nám to sťažuje, ak niekto príde na tábor s postojom, že si tam bude robiť čo chce. Veríme, že Boh sa popri tom všetkom zaujímavom čo budeme robiť dotkne sŕdc detí a vrátia sa domov nielen plní dojmov, ale aj zmenení.

Martin Hunčár a Jayne Godfrey

 

Prihláška na stiahnutie

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave