Líderstvo nie je udalosť, ale proces

 

Príručka pre lídrov

Peter Čuřík

Pred mnohými rokmi sme spolu s Martinom Hunčárom napísali knihu Biblické základy. Táto kniha sa nám veľmi osvedčila pri budovaní nových veriacich a pri stavaní pevných základov ich kresťanského života. Sme nadšení z toho, že pri plnom nasadení, ktoré v zbore prežívame, sa nám podarilo pripraviť podobnú učebnicu pre tých, ktorí chcú v Pánovi ďalej rásť; nazvali sme ju Líderstvo nie je udalosť, ale proces, Príručka pre lídrov.
Kniha je inšpirovaná mnohými myšlienkami a konceptmi Johna Maxwella, jedného z najznámejších kresťanských učiteľov na tému líderstva a je koncipovaná tak, aby mohla byť učebnicou pre „líderské školy“ v rámci skupiniek či kresťanských cirkví. Platí jeho známa myšlienka, že všetko stojí a padá  na lídroch. V knihe nájdete témy, ako je: vnútorný život lídra, ako budovať kvalitný tím, ako rozvíjať  zručnosti lídrov, dôležitosť plánovania, poradenstvo či fungovanie domácich skupín. V našom zbore bola takáto líderská škola veľkým požehnaním a verím, že sa stane kvalitným nástrojom na budovanie Tela Kristovho aj vo vašom meste alebo regióne.

 

Úryvok z knihy o líderstve: Líderstvo nie je udalosť, ale proces, Príručka pre lídrov.


Charakteristika tých, ktorí zabíjajú obrov

Dávid a Goliáš, 1Sam 17. kapitola


1.    Zabijaci obrov nezačínajú ako zabijaci obrov

Dávid prichádza na scénu ako mladík, ktorý ešte žiadneho obra nezabil. Každé víťazstvo raz budeš musieť vybojovať po prvýkrát. To, že si ešte v určitej oblasti nezvíťazil, predsa neznamená, že v nej nemôžeš zvíťaziť dnes alebo zajtra. Nemôžeš hodnotiť svoju budúcnosť podľa svojej minulosti. Napriek tomu, že si v niektorých zápasoch už viackrát prehral, vôbec to neznamená, že si v ďalšom kole znova odsúdený na porážku. Medzi poslednou prehrou a novým zápasom si predsa rástol a zosilnel.

Príklad: Slávny horolezec po tom, ako nezdolal jednu z osemtisícoviek,  otočil sa k fotke onej hory a pred novinármi povedal: „Tentoraz si ma porazila. Ale nevzdám sa a jedného dňa ťa zdolám. Ty už totiž nemôžeš rásť, ja však stále áno!“

Svoju budúcnosť by si nemal odvodzovať zo svojej minulosti, ale z Božích zasľúbení. Nie si tým, čo o tebe hovoria ľudia alebo tvoje okolnosti, si tým, čo o tebe hovorí Božie slovo.

 

2.    Zabijaci obrov už majú za sebou zápasy, v ktorých zvíťazili

Dávid sa opieral o svoje minulé víťazstvá. Nikdy nečelíme obrom hneď na začiatku, Boh nás učí postupne. Napriek tomu, že si v určitých oblastiach niektoré boje nezvládol, vždy máš vo svojom živote oblasti, v ktorých si zvíťazil. Dávidova odvaha bola založená aj na tom, že už videl Boha konať, mal s ním osobnú skúsenosť:

„A ešte povedal Dávid: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci ľva i medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohto Filištína. Na to povedal Saul Dávidovi: Iď, a Hospodin bude s tebou“ (1Sam 17:37). Čítaj aj verše 32-36.

Svedectvá veľkých Božích mužov sú dôležité, lebo inšpirujú našu vieru a ukazujú nám, čo všetko je v Bohu možné, ale naše vlastné svedectvá sú ešte dôležitejšie. Možno nie sú také „veľké“, ale sú „naše.“ Vieme sa na ne odvolať, dodávajú nám odvahu v tom, že tak ako nám Boh pomohol vtedy, pomôže nám i dnes. Nie je to len Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, ale je to MÔJ BOH.

Keď čelíš svojim obrom, ktorých si zatiaľ neporazil, pripomeň si vždy levov a medveďov, ktorých si už porazil. Zaznamenaj si víťazstvá, ktoré ti Boh pomohol vybojovať.

 

3.    Zabijaci obrov nedovolia, aby ich zastavila kritika tých, ktorí sedia v hľadisku

Kritika veľakrát pochádza od tých, ktorí sami nebojujú. Je ľahké sedieť „v hľadisku“ a radiť tým, ktorí bojujú. Ich rady sú však väčšinou iba výhovorkou pre to, aby sami nemuseli bojovať.

Arabské príslovie: Aj keď psy brechajú, karavána musí pokračovať v ceste.

Rešpektujeme ľudí a načúvame, či v ich slovách nie je záblesk Božej rady alebo potreba sebareflexie. Na druhej strane potrebujeme byť dostatočne istí v Bohu na to, aby sme sa nedali zastaviť kritikou, ktorá pochádza z ľudského ega, závisti alebo pochybností tých, ktorí všetko sledujú z komfortu hojdacieho kresla racionalizmu, lenivosti alebo duchovnej apatie.

Bol to práve Eliáb, ktorého Boh zavrhol, kto si dovolil Dávida kritizovať. S hnevom mu povedal: „Prečo si zišiel sem? A na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja znám pýchu tvojho srdca, lebo si na to prišiel sem dolu, aby si videl bitku“ (1Sam 17:28b).

Eliáb bol 40 dní na bojisku a mohol urobiť to isté čo Dávid; ale neurobil. Namiesto toho začal kritizovať toho, kto vzal na seba duchovnú iniciatívu. Mnohokrát je kritika len snahou ospravedlniť samého seba tým, že znevážime svojho blížneho. Tým, že kritik očierňuje toho, kto sa odvážil (a každý kto vyčnieva z radu môže robiť aj chyby), sa snaží zakryť svoju vlastnú pasivitu alebo strach.

Všimni si, že Eliáb obviňuje Dávida z pýchy, pričom to bol pravdepodobne práve jeho problém. Rim 2:1 hovorí: „Preto si neomluviteľný ó človeče, každý, kto súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš“. Tiež je zaujímavé všimnúť si, ako veľmi sa líšil Eliábov názor od Božieho. Eliáb obviňuje Dávida z pýchy srdca, pričom Boh, naopak, hovorí, že Dávid je mužom podľa jeho srdca. Ľudský úsudok je často veľmi nepresný, až protichodný tomu Božiemu.

  • Dávid reagoval správne. Nepustil sa do hádky ani prílišnej argumentácie. Povedal jednoducho: „Čože som teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? A Dávid odvrátiac sa od neho k inému, pýtal sa to isté…“ (v. 29, 30). Dávid nedovolil tejto neoprávnenej kritike, aby ho odradila od Božieho cieľa. Ak máš vo svojom živote zabíjať obrov, musíš viac poslúchať Boha ako ľudí.
  • Neurob tú chybu ako učeníci, keď mali oslobodiť chlapca, ktorého trápil zlý duch. Dohadovali sa so zákonníkmi a „nevládali“ vyhnať démona (Mar 9:14-18). Niekedy strácame potrebnú duchovnú silu, pomazanie a ovocie Ducha tým, že bojujeme zbytočné boje. Keď potom príde na boj, ktorý stojí za to bojovať, zrazu zisťujeme, že nám chýbajú sily, inšpirácia, odvaha či múdrosť. Vyhnime sa „jalovým zápasom“, v ktorých sa o nič nehrá a koncentrujme sa na tie, v ktorých ide o veľa. Dávid sa obrátil od Eliába a pokračoval v tom, čo hlboko v srdci vedel, že je preňho Božou vôľou.

 

4.    Zabijaci obrov sa nesnažia byť niekým, kým v skutočnosti nie sú

Saul dával Dávidovi svoju výzbroj, ale Dávid vedel, že to nie je jeho parketa. Možno funguje pre iných, ale Dávid na to „neprivykol“ (v. 38, 39). Namiesto toho vzal „svoju palicu do svojej ruky“, „pastierske náčinie, ktoré mal“ a „svoj prak vzal do svojej ruky a tak sa blížil k Filištínovi“ (v. 40). Inšpiruj sa víťazstvami druhých, ale nikdy sa nestaň ich kópiou. Nauč sa princípy, odpozoruj, čo urobili správne, a nasleduj ich vieru (Žid 13:7), ale potom dovoľ Bohu, aby ťa učil víťaziť tvojím spôsobom v tvojich okolnostiach.
Zisti, čo funguje v tvojom živote. Buď vďačný za to, kým v si Bohu, a hľadaj svoje miesto v jeho pláne. Vtedy budeš vnútorne šťastným a navonok úspešným človekom.

 

5.    Zabijaci obrov víťazia, aby pomohli víťaziť aj iným

Keď sa vracali z víťazného boja, ženy spievali oslavnú pieseň: „Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid desaťtisíce.“ Dávid bol dostatočne smelý a slobodný na to, aby sa radoval zo svojho víťazstva. Nepredstieral falošnú pokoru. Vzal hlavu obra aj jeho meč a schoval ich do svojho stanu ako trofej, znak víťazstva pre Božieho služobníka.

Na druhej strane nestratil svoju identitu v Bohu, nespyšnel. Jeho víťazstvo zároveň patrilo celému Izraelu. Pamätaj na to, že v tvojich zápasoch nejde len o teba, ale aj o Boží ľud. Každý tvoj prielom sa stáva prielomom pre niekoho ďalšieho. Keď Dávid porazil Goliáša, odrazu sa všetci izraelskí vojaci vzchopili a začali prenasledovať Filištíncov a dobyli veľké víťazstvo.

Ak máš byť tým, kto zabíja obrov, nikdy nezabudni na tých, ktorí bežia vedľa teba alebo za tebou. Pomôž ostatným, aby zvíťazili spolu s tebou a s radosťou sa podeľ o spoločné víťazstvo so svojím tímom. Dobrý líder má na srdci dobro tých, ktorých vedie. Ako povedal apoštol Ján: „Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde“ (3Jána 4).

To, že si ešte v určitej oblasti nezvíťazil, predsa neznamená, že v nej nemôžeš zvíťaziť dnes alebo zajtra. Nemôžeš hodnotiť svoju budúcnosť podľa svojej minulosti.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave