Povstaň a svieť!

Nedávno som si zapla rádio aby som si vypočula správy a predpoveď počasia. Pri hľadaní stanice som natrafila na reláciu kde prebiehala diskusia na tému „dnešná rodina“.

Téma ma zaujala a tak som ostala pri tejto relácii. Diskusia bola veľmi horúca. Uvádzali sa štatistiky rozvodovosti, rozoberal sa dnešný stav bežnej rodiny. Nahlas sa pomenoval stav detí a rodičov v dnešnej spoločnosti, kedy v rodine, ktorá takzvane funguje a je teda nerozvedená, deti vyrastajú v podstate bez rodičov, lebo rodičia musia pracovať, často majú aj po dve zamestnania aby utiahli splácanie hypotéky, pričom sú prepracovaní.

Ďalej sa samozrejme opísal aj stav v rozvedených rodinách, ktorí samozrejme nebol lepší a teda deti v takomto prostredí sa majú ešte horšie.

To, čo ma však najviac prekvapilo, bolo tvrdenie, že logicky práve preto by  bolo aj rozumné, aby deti vyrastali tam kde láska naozaj je, a teda nech je dovolené aby si homosexuálne partnerstvá mohli deti adoptovať, lebo oni sa vraj majú veľmi radi!!

Reláciu som nedokázala dopočúvať, zamýšľala som sa nad dnešnou spoločnosťou, dnešnou rodinou, zamýšľala som sa nad opustenými deťmi, zamýšľala som sa nad tým, koľko pozornosti a lásky dávam ja svojim deťom. Premýšľala som nad rodinami, kde je násilie a deti sú toho svedkami.

Povieš si, svet sa zbláznil, svet je chorý, niet lásky, niet spravodlivosti. Súhlasím s tebou. Temnota je stále väčšia. Ako na to odpovieme?

Aké svetlo nosím? Osvecuje tmu? Svieti ľuďom v tme? Svieti v mojej rodine?

Chcem ťa povzbudiť slovami Pána Ježiša z evanjelia Matúša 5 verše13 až 16,

 „ Vy ste soľou zeme…, vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť. Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca ktorý je v nebesiach.“

Je čas aby sme činili „dobré“ cielene, nielen keď sa na to cítime. Spraviť zámerne niečo dobré každý deň, pre niekoho v našom okolí, či už svojej rodine,  kolegom v práci alebo susedom ktorým sa možno každý vyhýba. Zjavujme dobrotu Božiu, nechajme nech Božia láska, ktorá bola vyliata do našich sŕdc, sa dotýka všetkých okolo nás. Celé stvorenie očakáva zjavenie synov Božích (Rim 8:9), ktorí budú odrážať Boží charakter, lásku a záujem o človeka. Boh neopovrhuje utrápeným človekom, a tak ani my nezostaňme nevšímaví jeden k druhému.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave