Fidži premenené mocou evanjelia (Európska konferencia 2011 v Uppsale)

Ostrovy Fidži zažívajú prebudenie, ktoré sa rozšírilo na celú skupinu ostrovov a preniklo do všetkých vrstiev spoločnosti. Dokonca rybárske odvetvie začalo znenazdajky prosperovať a zem dáva lepšiu úrodu – to všetko ako výsledok požehnania Hospodinovho. Odhaduje sa, že až 70 percent celkovej populácie krajiny sú teraz kresťanmi. Jednou z hlavných postáv tohto prebudenia je pastor Suliasi Kurolo, ktorý príde toto leto slúžiť na Európsku konferenciu do Uppsaly.

 

Prezident, premiér a mnoho členov vlády na Fidži sa s plnou vážnosťou rozhodli nasledovať Pána a viesť celý národ k navráteniu sa k Bohu. Dokonca vedúci predstavitelia armády, ktorí sa v roku 2000 zúčastnili štátneho prevratu a teraz sú vo väzení, sa stali kresťanmi a žiadajú o odpustenie. V Suve, hlavnom meste Fidži, väzni spievajú chvály tak nahlas, že je ich počuť až na uliciach.

 

Atmosféra na ostrove, ktorý bol pred rokmi zmietaný politickými a občianskymi nepokojmi, kriminalitou a chudobou, je radikálne zmenená; ostrov sa stal miestom modlitieb a túžby po zmierení a Božom obnovení. Prebudenie, ktoré sa rozšírilo po celej krajine, si prišli pozrieť kresťania z celého sveta a hovorilo sa o ňom ako o zázraku v známom dokumente „Transformations“ („Premeny“).

 

Jednou z kľúčových postáv v tomto prebudení je aj pastor Suliasi Kurulo, ktorý bude hosťujúcim rečníkom na Európskej konferencii 24. – 31. júla 2011 v Uppsale. Vedie organizáciu „Christian Mission Fellowship“ („Spoločenstvo kresťanskej misie“), ktorá zakladá zbory po celej krajine. Táto organizácia tiež založila viac než 1000 cirkevných zborov v povodí Pacifiku. Pastor Kurulo začal svoju službu na ostrove Fidži v 80-tych rokoch minulého storočia v čase, kedy vypuklo prebudenie medzi mládežou. V tých dňoch sa ku Kristovi obrátilo okolo 40 percent celkovej populácie Fidži.

 

Mládež, ktorá prijala Ježiša, začala pod vedením pastora Kurula systematickú evanjelizáciu celej skupiny ostrovov. Počas piatich rokov bola každá domácnosť na Fidži navštívená niekým z toho hnutia. Dnes, materský zbor „Spoločenstvo kresťanskej misie“ (Christian Mission Fellowship) má 7000 členov, pričom na ostrovoch Fidži založil viac než 100 ďalších zborov.

 

Jedným z pozoruhodných elementov tohto prebudenia je, že prírodné prostredie na ostrovoch, ktoré bolo veľmi zdevastované prírodnými katastrofami, začína opäť ožívať. Koralová stena začala znova rásť, do vôd sa začali vracať veľké húfy rýb, po mnohých rokoch sa na plážach znova prechádzajú kraby a ovocné stromy znova kvitnú a donášajú hojné ovocie.

 

Ľudia na vidieku vydávajú svedectvá, že tráva okolo ich domov začína znovu rásť, po rokoch sa začali objavovať kvety a zelenina rastie rýchlejšie než predtým. Celú krajinu silno poznačilo najmä modlitebné prebudenie. Jedným z príkladov je dedinka Nataleira. Raz, keď na ostrov pricestovalo veľa ľudí z rôznych kútov sveta, aby osobne zakúsili toto prebudenie, viacero mužov a žien videlo oheň nad budovou, v ktorej mali mesiac modlitieb a pôstu. Litia Tikoibua je jedným z dedinčanov, ktorý ten oheň videl na vlastné oči: „V posledný deň seminára  nazvaného ´Božie uzdravenie krajiny´, náš pastor povedal: ´Uvidíme plameň ohňa ako znamenie Božieho požehnania´. Keď sme sa vrátili z rybolovu, môj kamarát ukázal prstom a povedal, ´pozri, oheň padá z neba!´ Keď oheň dopadol na zem, celá oblasť ním bola zachvátená.“

 

Kalesi Liku je žena z dediny, ktorá taktiež videla oheň: „Keď som uvidela oheň, modlila som sa k Bohu a verila som Mu za Jeho požehnanie pre moju dedinu“. Podľa dedinčanov, úlovok rýb, deň po tom, ako sa oheň zjavil nad dedinou, bol neobvykle veľký.

 

Suliasi Kurulo navštívil Slovo života vo Švédsku už niekoľkokrát predtým. Jeho posolstvo bolo vždy silné a inšpirujúce a sme presvedčení, že znovu prinesie na letnú konferenciu Božie požehnanie.

 

Zdroj: Livets Ord

 

Preklad: Roland Kiss

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave