Ísť alebo čakať?

V každom znovuzrodenom kresťanovi  je túžba byť vedený v živote Bohom.

Pre mňa osobne je úžasné len to, že je  možné byť vedený Bohom, že existuje tá možnosť. Predstavme si, že by to bolo inak, že človek sa obráti k Bohu a čaká na svoj posledný deň na zemi.

Trochu frustrujúca predstava, vďaka Bohu, že to tak nie je.

Že vôbec  tá možnosť je, napr. spýtať sa Boha: “ČO CHCEŠ,ABY SOM UROBIL ?” – to je niečo prevratné.  A nielen sa spýtať, ale následný zázrak a šok je, že Boh sám  odpovedá a ukazuje, krok za krokom, čo On chce od nás, čo je dobré a ľúbe pre naše životy.

Modlíme sa modlitbu “Otče Náš…” a v nej hovoríme: “…. nech sa deje vôľa Tvoja, ako v nebi tak aj na Zemi.” Je to úžasná modlitba, ktorú môžeš pre svoj život viac rozvetviť až zistíš, že sa nemodlíš už  nie
len pár riadkov ale celé listy. Boh to miluje, lebo on hľadá tých, ktorý sa budú modliť v duchu a v pravde.

Mám zato, že ak sa budeme modliť ,,Otče Náš…” zrkadlovito, môžeme sa dostať do bodu, kedy budeme vnímať Božiu vôľu ako niečo automatické a urobíme si na modlitbách z Boha automat.

Boh je však väčší, majestátnejší a keď ho v nebi uvidíme aký je, padneme na svoju tvár a  budeme kričať ako tí anjeli: “Svätý, Svätý, Svätý!”

Bolo by dobré odísť z automatického módu na modlitbe. Boh vždy vo svojej vôli zapojil človeka, ktorý sa vydal príkazom, nariadeniam a pokynom Boha nie s prinútenia, ale z ochotného srdca.

Uvediem jeden majestátny príklad za všetky:

Lukáš 1:26 -Boh poslal anjela k Márii s dobrou zvesťou: “Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježíš.”

Viete, Boh má moc poslať anjela, ale človeku dal slobodnú vôľu, anjelom nie. Mária mala odpovedať: “Nech sa deje vôľa Pánova.”, ale nebolo to automatické a mám zato, že ani sám Pán to nemal za
automatické. Osobne by som bol vyplašený a v šoku a možno by ma ani nenapadlo sa spýtať, ako sa to stane. Takže, my to čítame ako niečo automatické, veď predsa Mária nebude váhať a automaticky odpovedá: “Nech sa deje vôľa Pánova.”, ale nebolo to automatické.

Týmto príkladom chcem ukázať, že na jednej strane máme prístup k vôli Božej, ale nie je automatické, že sa s ňou stotožníme. Vďaka Bohu Mária prijala Pánov odkaz, stotožnila sa s ním.

Jedna z prioritných vôli Božích na tejto zemi je, aby sme kázali evanjelium každému  národu. Ale ja sa pýtam kto pôjde, kto bude kázať evanjelium. Áno mnohí išli, sú a budú poslaní, ale spýtaj sa aj ty či
máš ísť. Stotožnil si sa s poverením Pánovým? Ak nie, ešte si ho neprijal za svoje. Nepotrebuješ anjela, aby k tebe osobne hovoril ako k Márii, ty máš Písmo – ver v Písmo a prorokov.

Tento týždeň organizujeme misijné výjazdy vo viacerých mestách Slovenska.

Čo keby si prišiel a činil vôľu Božiu, nech už v ktoromkoľvek meste a mieste ?

Plán evanjelizácie nájdeš na našej hlavnej web stránke.

Buď požehnaný/a

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave