Etiópske zbory expandujú napriek prenasledovaniu

Hoci hlad zúri, hlas islamu je silný a krajinu opúšťa mnoho utečencov, evanjelikálne zbory v Etiópii sú jednotné a silné ako ešte nikdy. Organizácia Global Advance v lete usporiadala v hlavnom meste Etiópie Addis Abebe Konferenciu pastierov v prednej línii, kde sa posilnila jednota pastorov, ktorí absolvovali tréning v oblasti rastu cirkvi, zakladania zborov a misie. Prijali povzbudenie v osobnom živote s Pánom a mnohí sa rozhodli, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov založia nový zbor. V rozvojových krajinách ako Etiópia je toto pravdepodobne jediný tréning svojho druhu, ktorý majú pastori k dispozícii. David Shibley z organizácie Global Advance o Etiópii hovorí: „Je to jedno z mála miest na svete, kde všetky evanjelikálne zbory – takmer 100 % – spolupracujú a vzájomne sa povzbudzujú.“ Marxistické prenasledovanie v minulosti a aj súčasné ťažkosti etiópsku cirkev len posilňujú. „Je tu jednota, ktorá sa zrodila počas rokov marxizmu, keď mnohí pastori trpeli, boli väznení a mnohí aj umučení pre svoju vieru v Krista,“ hovorí Shibley. Od pádu marxizmu v roku 1974 počet znovuzrodených kresťanov vzrástol z 5 percent na dnešných temer 20 percent. Etiópska cirkev reaguje na situáciu hladu a pomáha núdznym so všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Uprostred toho všetkého sa evanjelium šíri a ľudia v utečeneckých táboroch prijímajú Krista.

Zdroj: Charisma News

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave