Lekárka z Kene sa modlí za pacientov a Boh odpovedá

Doktorka Zippora W.W. Ngumi, predsedníčka konferencie Svetovej kresťanskej siete lekárov (WCDN), ktorá sa bude konať v roku 2012 v Keni, hovorí o dôležitosti modlitby pre pacientov. Doktorka Ngumi sa ohliadla za tohtoročnou konferenciou WCDN v austrálskom Brisbane a nazvala ju veľkou príležitosťou svedčiť o Božích zázrakoch. Bude možnosť vypočuť si svedectvá o vedecky overených uzdraveniach. Ngumi pozná veľa prípadov, keď boli ľudia uzdravení, pretože sa niekto modlil. Vyjadrila vďačnosť za iniciatívu usporiadať takúto konferenciu, kde sa môžu kresťanskí lekári aj kazatelia deliť o skúsenosti s nadprirodzeným uzdravením, a vyjadrila nádej, že kresťanskí lekári budú povzbudení, aby sa viac modlili za svojich pacientov a že aj zbory a pastori sa budú modliť za chorých a nebudú sa vzdávať. V krajinách so slobodou vierovyznania je možné sa modliť za každého pacienta, samozrejme, s jeho dovolením. „Ja osobne sa modlím za všetkých svojich pacientov a Boh odpovedá. Ľudia v kríze majú tendenciu obracať sa na Boha; nemajú sa čoho iného chytiť, a tak požiadajú o modlitbu.

Zdroj: Christian Telegraph

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave