Aj na prácu, aj na oddych

V Prírodovede pre 4. ročník základných škôl je v kapitole o Význame vzduchu a vody pre rastliny a živočíchy spomenuté, že ,,vzduch nad povrchom Zeme neustále prúdi” a že ,,voda v prírode je v neustálom pohybe.” Ja o týchto javoch viem, avšak keď o tom čítal môj syn z tejto učebnice, zrazu ma to oslovilo v srdci až natoľko, že som z toho bol prekvapený. Neskôr som o tom viac premýšľal v súvislosti s Bibliou a históriou.

Vo svojej knihe Viac ako pozemšťan kozmonaut – kresťan James B. Irwin cituje časť rozhovoru so svojím veliteľom Daveom Scottom, ktorý spolu viedli, keď stáli na Mesiaci takto: ,,Existuje základná pravda o našej podstate. Človek musí objavovať.” Tak to bolo v histórii aj v súvislosti s vodou a vzduchom. Ľudia skúšali, čo sa dá s vodou robiť a zistili napríklad, že sa môžu potápať, plávať, plaviť sa, využívať ju na splavovanie a zabezpečiť si tak živobytie (napríklad v podobe spúšťania kmeňov stromov určených na ďalšie spracovanie), prežitie alebo zábavu (v dnešnej dobe viacero športových disciplín i rekreácia). Takisto vzduch alebo pohybujúci sa vzduch – vietor používame na prácu (stlačený vzduch na čistenie alebo plnenie pneumatík) a na zábavu (púšťanie šarkanov, lietanie bez motorov). Živočíchy a rastliny sa takto môžu rozmnožovať, uniknúť nepriateľovi alebo získať potravu, či si očistiť povrch tela. Tak, ako to Boh pre nich pripravil. V Biblii je voda rôznymi spôsobmi a prirovnaniami spájaná so Slovom od Boha. Božie Slovo je v neustálom pohybe, aby nás mohlo občerstviť, očistiť, či nasýtiť. Je určené od Boha na prácu aj na oddych. Takisto je to tak aj so vzduchom (dychom, vetrom), ktorý je v Biblii pripisovaný Duchu Svätému. Aj On neustále prúdi na prácu, ktorú môžeme vykonať len s Ním a na spoločný oddych.

Zaujímavé na tom celom je, že Slovo Božie a Boží Duch sa stále hýbu, takže nie je to o tom, kde sú Oni, ale kde sme my a či ich vyhľadávame, objavujeme a využívame na to, na čo boli poslaní a určení. AJ NA PRÁCU, AJ NA ODDYCH

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave