Pastor Peter Čuřík

Životopis:

Peter Čuřík sa narodil 7.9.1971 v Banskej Bystrici a svoju mladosť prežil v mestečku Sliač, na strednom Slovensku. Po absolvovaní zvolenského gymnázia prišiel do Bratislavy, kde vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Tu sa po prvýkrát stretol s ľuďmi, ktorí prežili znovuzrodenie. Po niekoľkých mesiacoch hľadania pravdy sa v roku 1990 obrátil k Bohu, prijal Ježiša Krista za svojho Pána a stal sa kresťanom. (O svojom obrátení hovorí bližšie vo svojej knihe: Naroď sa znova!, vydavateľstvo Slovo života int. Bratislava, 2004). Odohrávalo sa to v období nežnej revolúcie a Duch Svätý privádzal k spaseniu mnohých mladých ľudí. Na vysokoškolskom internáte sa postupne vytvorili modlitebné skupiny a poriadali sa evanjelizačné aktivity. Peter Čuřík sa neskôr stal pastorom tohto novovzniknutého spoločenstva. Po ukončení vysokoškolského štúdia odišiel spolu s niekoľkými na rok a pol do Biblického centra Slovo života v Brne (roky 1994/1995). Do prvého ročníka nastúpilo vyše 260 študentov z desiatich krajín sveta. Ďalší polrok, ktorý bol určený pre tých, ktorí vnímajú povolanie do kazateľskej služby, mal 200 študentov. Bolo to veľmi dôležité obdobie rastu a prípravy. V tomto období, v rokoch 1994-1997, viedol cirkev v Bratislave nemecký misionár Christian Heim.

 

Po návrate z Brna sa Peter oženil s Katkou Belajovou, ktorá bola vedúcou chváliacej skupiny v zbore a tiež absolvovala štúdium biblickej školy. Usadili sa v Bratislave a dnes majú dvoch synov, 14-ročného Peťka a 7-ročného Miška. Po absolvovaní základnej vojenskej služby a vyše ročnom pôsobení v pozícii obchodného manažéra menšej firmy začal pracovať v cirkvi Slovo života ako kazateľ a druhý pastor. Od roku 2002 je hlavným pastorom zboru v Bratislave, pričom cestuje aj do iných miest Slovenska, aby kázal a vyučoval Božie slovo. Posolstvo viery sa šíri aj cez časopisVíťazný život, ktorého je šéfredaktorom a ktorý vychádza už viac ako 12 rokov v náklade 2400 kusov. Dôležitým medzníkom v službe Slova života bolo aj založenie vydavateľstva v roku 2004. Počas mnohých rokov práce Slova života bolo rozposlaných tisíce audio a video kázní do celého Slovenska a aj do zahraničia. Do roku 2012 vydavateľstvo Slovo života vydalo 30 titulov. Slovo života v Bratislave hostilo v rokoch 2006/2007 pastorský kurz pod záštitou univerzít v USA (ORU) a vo Švédsku (LOU), ktoré spolu absolvovalo 82 pastorov zo 16-tich krajín Európy. V roku 2011 pastor Peter obdržal z týchto univerzít certifikát z pastoračnej starostlivosti. V rokoch 2008 a 2009 založil v Bratislave biblickú školu, ktorá vychováva učeníkov pre službu. Víziou pastora Petra je „vybudovať a vytrénovať veriacich, aby zasiahli a zmenili svet.“ Jeho prioritou zostáva budovanie miestnej cirkvi v Bratislave a potom zvestovanie evanjelia a zakladanie kresťanských zborov (skupiny Slova života do roku 2012 v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Seredi, Galante, Komárne a Topoľčanoch).

 

Peter Čuřík je spoluautorom biblickej učebnice Biblické základy, ktorej ostatné vydanie je z roku 2011 a autorom kníh 5V k víťazstvu (2006) a Lídrami sa nerodíme, ale stávame (2011).

 


 

Časť rozhovoru s pastorom Petrom Čuříkom, ktorý bol uverejnený v bulletine kresťanského spoločenstva Devleskero Kher v Košiciach:


Peťo, bratia a sestry z nášho zboru ťa už trochu poznajú, ale predsa, mohol by si nám aspoň v skratke povedať, aký bol tvoj život, kým si sa stal pastorom?

Vyrastal som na strednom Slovensku, v rodine, v ktorej som bol obklopený láskou a starostlivosťou. Akurát som nikdy nebol vedený k Bohu. Postupne som si vybudoval určitý svetonázor, ktorý nemal pre náboženstvo miesto. Hlavnou príčinou bola akiste moja pýcha a potom ľudia, ktorí sa síce kresťanmi nazývali, ale veľmi zle reprezentovali Pána. Odišiel som do Bratislavy študovať stavebnú fakultu a tu som sa „nečakane“ obrátil. Moje obrátenie bolo šokom pre všetkých priateľov a známych. Ale Boh zachraňuje ako sa mu zachce a nepýta sa na ľudský názor.

Hneď sme začali evanjelizovať a medzi študentami na internáte sme zažili veľa zázrakov. Postupne sa narodila cirkev a ja som sa stal veľmi mladým pastorom (rok 1992/1993). Po roku som odišiel na biblickú školu Slovo života do Brna. Bolo to jedno z najkrajších období môjho života, kedy Boh vo mne staval pevné základy. Po absolvovaní vojenskej služby som rok a pol pracoval ako obchodný manažér, ale nikdy som neprestal kázať Božie slovo a milovať cirkev. Od roku 1999 som začal pracovať na plný úväzok ako kazateľ a pred rokom a pol som sa stal pastorom zboru Slovo života Bratislava. Moja manželka je pre mňa obrovským darom od Pána a už osem rokov veľkou oporou.

 

Aká je tvoja túžba v súvislosti s cirkvou na Slovensku. O čom snívaš?

Som ako Nehemiáš, ktorý obchádzal múry Jeruzalema, ktoré boli zborené a spálené ohňom. Kedysi slávne a hrdé, ale teraz potupené a hanené. Ale Boh vkladá do našich sŕdc víziu reformácie. Otázka nie je ako veľmi sú zničené múry, otázka je, ako veľmi dôverujeme Pánovi a či stojíme na mieste, ktoré nám predurčil. Opravujeme bránu za bránou. Najprv v životoch služobníkov evanjelia, potom v miestnych zboroch a hnutiach a nakoniec aj v celom tele Kristovom. Boh dáva dohromady tých, ktorí počujú zvuk jeho polnice.

 

Čo podľa teba najviac bráni efektívnejšiemu šíreniu evanjelia na Slovensku?

Väčšinou je to viac faktorov, ale jedna odpoveď je istá. Ak bude cirkev neustále pozerať na to, prečo to nejde, stratí motiváciu a odhodlanie: „Ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať“ (Kaz 11:4). Ježiš povedal, aby sme kázali evanjelium každému stvoreniu. Nepovedal, aby sme kázali len vtedy, keď sa ľudia budú obracať. Dokonca predpovedal, že „tí, ktorí uveria, budú spasení, a ktorí neuveria, budú odsúdení.“ Pripravme v modlitbe pôdu, ale potom kážme Slovo a Pán bude spoluúčinkovať činením divov.

 

Aká je tvoja výzva pre kresťanov 21. storočia na Slovensku?

Návrat k prvej láske. Urobili sme kresťanstvo príliš zložitým. Milujme Boha na prvom mieste a milujme svojich blížnych! Nech z nás ľudia cítia lásku Kristovu. Kresťania na Slovensku sa potrebujú znova odovzdať Bohu a svojim miestnym zborom, aby spolu s Nehemiášmi obnovili múry Jeruzalema. Sám Nehemiáš to nikdy nedokáže a ani k tomu nebol povolaný. Odpoveď na jeho víziu bola: „Vstaneme a vystavíme.” Modlime sa za lídrov v cirkvách, aby mali čerstvé pomazanie a Božie vedenie a potom sa pripojme k reformačnému poslaniu a pripravme cestu pre príchod nášho Pána a Spasiteľa.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave