Konferencia ohňa v Brne

Keď chce Boh niečo urobiť, vždy hľadá najprv človeka

Reinnhard Bonnke, jeden z najznámejších evanjelistov sveta, nakoniec do Brna neprišiel, ale Konferencia ohňa bola asi najväčšou evanjelikálnou akciou v Čechách a na Slovensku. Registrovaných bolo 7700 účastníkov, pričom na konferenciu pricestovalo až 2000 Slovákov. Ako sme 24. septembra v sobotu ráno vchádzali do športovej haly Rondo, bol to úchvatný pohľad – vynovená aréna hokejového klubu Kometa Brno naplnená tísícami kresťanov, ktorí chválili Boha a túžili po naplnení jeho ohňom.

Hlavným rečníkom konferencie bol Daniel Kolenda, Bonnkeho nasledovník, učeník a od minulého roka aj riaditeľ organizácie CfaN (Christ for all Nations – Kristus pre všetky národy). Tento mladý Američan naozaj horel pre Krista. Spolu s Bonnkem viedli ku Kristovi v ostatných desiatich rokoch až 55 miliónov ľudí (zrátané podľa „kariet rozhodnutia“, ktoré vyplnili obrátení ľudia na ich evanjelizáciách) a jeho zápal pre získavanie duší bol naozaj nákazlivý. Daniel pochádza rodiny, kde boli po niekoľko generácií kazatelia. Veľmi sa nás dotkol príbeh o tom ako jeho pradedo umieral ešte ako dvojročné dieťa a bol dokonca lekárom prehlásený za mŕtveho. No po horlivých modlitbách jeho rodičov bol nakoniec oživený a nielenže prežil, ale aj jeho, od narodenia deformovaná hlava a mentálne postihnutie, boli na obrovskú radosť celej rodiny v okamihu uzdravené. Daniela Kolendu sa tento dramatický príbeh dotýkal samozrejme veľmi bytostne; keby nebolo modlitieb a neochvejnej viery jeho pra-prarodičov, Daniel, ani deväť miliónov ľudí, ktorých za ostatné roky priviedol k viere v Krista, by neexistovalo. Aké úžasné ovocie modlitieb! Dnes sa brat Kolenda modlí za desaťtisíce ľudí v Afrike a po celom svete a Boh sa dokazuje činením nevídaných zázrakov. Pred rokom dokonca zaznamenali a zdokumentovali prípad, kedy vzkriesili z mŕtvych trojročného chlapca. Peter van der Berg, viceprezident CfaN a tiež jeden z rečníkov konferencie povedal, že nevedeli celkom odhadnúť, aký dopad bude mať výmena na poste vedúceho organizácie, no z údivom mohli po roku skonštatovať, že úroveň evanjelizačných ťažení sa nielenže udržala, ale dokonca zdvihla.

Celú konferenciu otváral krátky videozáznam, na ktorom sa k nám prihovoril Reinnhard Bonnke. Jeho typickým spôsobom zdôraznil úlohu Ducha Svätého v našom živote i službe. Povedal, že príliš často zdôrazňujeme potrebu vytvorenia „atmosféry“, pričom Biblia tento termín ani nepozná. Hovoril o mocnom vetre Ducha Svätého, ktorý naplnil hornú dvoranu na deň Letníc, pričom tento vietor neprestal vanúť ani dnes. Modlil sa, aby naplnil Brno i celú Českú republiku.

Ďalším rečníkom bol Sigfried Tomaszewski, Európsky riaditeľ CfaN. Okrem dvoch zápalistých kázní, na ktorých zdôrazňoval absolútne odovzdanie sa Bohu, otváral celú konferenciu. Hovoril, že na modlitbe prijal slovo „substance“, čo v preklade znamená podstatu. Nejde len o to, aby kresťania odišli z konferencie s dobrým pocitom, ale aby si odniesli akúsi „podstatu“, aby odišli premenený, z hlbokým Božím zásahom vo svojom vnútri, aby to, čo prijali, mohli odovzdávať ďalším. Brat Sigfried povedal, že aj keď je Boží Duch na Bonnkem alebo na tvojom pastorovi, tvojmu susedovi možno nepomôžu, lebo k nemu nemajú prístup. Ty si však bol pomazaný rovnakým spôsobom, aby si im priniesol dobrú zvesť.

 

220 nových kresťanov

Vrcholom konferencie boli akiste „uličky ohňa“, kde sa pastori modlili za všetkých účastníkov konferencie, výzva pre mladých kresťanov do veku 24 rokov a žehnanie tejto generácii a večerná evanjelizácia. Kresťania zo zborov, ktorú akciu poriadali (Apoštolská cirkev, Kresťanské spoločenstvo a Slovo života), rozdali v desiatich mestách až 130 tisíc DVD, na ktorom bolo podané evanjelium multimediálnym spôsobom. V sobotu večer, na výzvu k prijatiu Pána či navrátenie sa k nemu, vyšlo dopredu 220 ľudí. Organizátori zvládli praktickú stránku konferencie na výbornú, Daniel Kolenda podal evanjelium zrozumiteľným spôsobom a Boh privádzal ľudí k sebe. Všetkým novoobrátneým bola rozdaná kniha od Reinnharda Bonnkeho Od mínusu k plusu a potom nasledovali modlitby za chorých. Medzi niekoľkými slovami poznania bolo aj to, že sú tu ľudia, ktorým Boh chce vrátiť čuch, čo aj na pódiu viacerí potvrdili.

Nech dá Boh milosť, aby sa evanjelium v našich národoch naďalej nieslo v moci a bolo potvrdzované uzdraveniami a zázrakmi. Tak to bolo v ranej cirkvi a tak to Boh pripravil aj pre tieto posledné časy. Ale z konferencie si odnášame aj „podstatu“; sme to my, obyčajní kresťania, ktorí sú povolaní slúžiť ľuďom neobyčajným spôsobom. Na to nám Boh dal svojho Ducha a svoj oheň!

 

Citáty z konferencie od Daniela Kolendu:

„Keď chce Boh niečo urobiť, vždy najprv hľadá človeka.“

„Prv, než Boh priviedol Mojžiša k faraonovi, priviedol ho k horiacemu kru.“

„Púšť sa nezdá byť miestom, ktoré by bolo vhodné na suprezážitok. Možno si na púšti, ale práve púšť je najlepším miestom na stretnutie s Bohom. Suché drevo horí totiž najlepšie.“

 

Citáty z konferencie od Petra van den Berga:

„Ezechiel čelil problému podobne ako my. ´Bože, odstráň odo mňa problém, alebo odstráň z problému mňa´. Ale Boh mal iné riešenie: ´Tie kosti budú žiť a ty si ten, ktorý ich oživíš!´“

„Ezechiel prechádzal krízou viery; až keď ňou dobre prejdeš, uvidíš prielom a uvoľnenú Božiu moc.“

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave