Lídrami sa nerodíme, ale stávame

V dnešnom svete je veľký nedostatok kvalitných lídrom. Platí to aj pre Telo Kristovo. Hoci táto kniha zďaleka nemôže vyčerpávajúco pojať všetky aspekty života lídra, je úžasnou pomôckou pre každú cirkev, ktorá si uvedomuje nenaplnený potenciál v tejto oblasti. Pastorovi Petrovi Čuříkovi sa podarilo napísať výnimočnú knihu, ktorá nie je zďaleka určená len pre nejakých „TOP“ lídrov v Tele Kristovom, ale aj pre všetkých aktívnych kresťanov, ktorí nesú zodpovednosť v rôznych oblastiach zborového života.

Martin Hunčár, kazateľ a autor kresťanských kníh

 

Rozvíjanie líderských „zručností“ III.

Tímová práca: Ako si vyberať spolupracovníkov

6. lekcia

Líderská práca bude vždy úzko spojená s ľuďmi

Múdrosť (John Maxwell): „Môžeme byť výborní v práci s ľuďmi, a pritom ešte nebyť dobrými lídrami. Ale nemôžeme byť dobrými lídrami bez toho, aby sme neboli výborní v práci s ľuďmi.“

Dobrý líder je:

 1. Hostiteľom
  • Je to podobné, ako byť hostiteľom doma. Očakáva sa, že budeš vytvárať atmosféru. Chceš, aby sa hostia cítili vítaní, vyvíjaš prirodzenú iniciatívu, aby si viedol konverzáciu, usiluješ sa naplniť ich potreby.
  • Poznámka: To neznamená, že líder musí vždy rozprávať alebo hneď riešiť problémy. Dobrý líder miluje ľudí, má pre nich široké srdce a je preto prirodzene dobrým poslucháčom.
 2. Lekárom
  • Dobrý lekár kladie otázky, ktoré mu pomôžu stanoviť diagnózu alebo spoznať skutočný problém. Neplatí, že to, na čo sa pacient sťažuje, musí byť nevyhnutne primárnym problémom. Nepredpisuj liečbu skôr, kým nedokážeš stanoviť presnú diagnózu!
 3. Poradcom
  • Právo hovoriť získavame schopnosťou počúvať. Dobrý poradca venuje 100% pozornosť a načúva aj svojím telom. Dáva človeku najavo, že mu na ňom naozaj záleží. Dve paralelné komunikácie: uprostred komunikácie s človekom, ktorému radíme, sa vždy odohráva aj tichá komunikácia s Bohom. Je to „múdrosť zhora“, ktorá človeku skutočne pomáha: „Ale múdrosť z hora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká“ (Jak 3:17). Keď nám Boh dá pre človeka správne slovo v správnom čase, je to na nezaplatenie:„Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré“ (Pr 15:23).
 4. Sprievodcom
  • Líder nevedie len svojimi slovami alebo autoritou pozície; skutočný líder je sprievodcom. Líderstvo nie je udalosť, ale proces.
  • Dobrý líder sprevádza učeníka na ceste rastu. Proces rozvoja zahŕňa:
  1. Ja to robím a ty pozoruješ.
  2. Robíme to spoločne.
  3. Ty to robíš a ja pozorujem.
  4. Spoločne to vyhodnocujeme.
  5. Ty to robíš a niekto ďalší pozoruje…

 

Ulf Ekman definuje úlohu lídra ako schopnosť previesť človeka z bodu „A“ do bodu „B“. Na to potrebuješ poznať:

 1. Bod „A“ – to znamená vedieť, kde sa daný človek nachádza (jeho bod „A“ nebýva totožný s tvojím bodom „A“!) Paralela s manželstvom a knihou Päť jazykov lásky od Garyho Chapmana – tvoj jazyk lásky nebýva totožný s jazykom lásky (Gary Chapman ich udáva päť: slová uistenia, skutky, fyzický dotyk, kvalitný čas, dary), ktorým hovorí tvoj partner. Nestačí predpokladať, že ten druhý je na tom rovnako ako ty, potrebuješ venovať čas tomu, aby si zistil, aká je jeho východisková pozícia.
 2. Bod „B“ – to znamená miesto, kam chceš danému človeku pomôcť, aby sa dostal. Aby si ho tam vedel zaviesť, musíš to miesto sám poznať. Dobrý líder na mieste bodu „B“ už väčšinou bol.
 3. Cestu z bodu „A“ do bodu „B“. Si sprievodcom, nestačí, aby si svojho učeníka iba konfrontoval, prečo ešte nie je v bode „B“. Ak si podobným procesom prešiel, pomôž mu a sprevádzaj ho na jeho ceste.

Poznámka: Výbornými sprievodcami sú tzv. „zjazvení uzdravitelia“, nie však „zranení uzdravitelia“. Sami prešli cestou, na ktorej mohli zažiť pády, zlyhania, sklamania, ktoré spôsobili, že ich srdce „krvácalo“. To samo osebe nie je problémom, býva to súčasťou cesty za Kristom; problémom však je, ak sa naše rany nehoja. Dobrý líder je ten, ktorý dovolil Kristovi, aby mu jeho rany uzdravil, čím sa stáva „zjazveným uzdraviteľom“, teda zdravým lekárom a sprievodcom, ktorý dokáže citlivo viesť iných – koncept, ktorý predstavil Nouwen.

 

Skvelé tímy majú:

 1. spoločný cieľ (víziu),
 2. rozmanitosť darov (nie uniformita ale harmónia),
 3. kvalitné koučovanie (líderstvo) a komunikáciu (vzťahy).

 

 1. Spoločný cieľ. Skvelé tímy majú skvelé individuality, ktoré dokážu hrať pre spoločný cieľ. Nehrajú na „vlastné tričko“, ale svoje umenie a zručnosti podriaďujú potrebám tímu. Je pre ne dôležitejšie, aby vyhral celý tím, než aby práve ony strelili gól. Maxwell píše, že „efektívny tím stavia práva jednotlivcov nižšie ako najlepšie záujmy tímu“. Na to však treba tím zložený z ľudí, ktorí majú zdravý sebaobraz a chodia s Pánom.
 2. Rozmanitosť darov. Skvelý tím si užíva rôznorodosť. Priemerné alebo slabé tímy majú priemerných hráčov. Skvelé tímy majú excelentných hráčov, ktorí si však vedia nájsť svoju pozíciu v tíme. Všetci nemôžu byť útočníkmi, ani všetci obrancami. Dobrý líder sa nebojí kvalitných spoluhráčov. V tíme predsa nejde o to, kto je lepší, ale o to, aby sme boli tými najlepšími v tom, k čomu sme povolaní.
  Príklad: Dvanásti učeníci – rozmanitosť Ježišovho tímu: rybári a temperamentní Peter, Jakub a Ján, synovia hromu; Tomáš – introvert ale neskôr misionár v Indii (Mar Thoma Church); Ján, učeník, ktorého miloval Pán; Matúš, bývalý kolaborant a vyberač daní…
  Citát (Matka Tereza): Ja dokážem to a ty zas niečo iné, spolu toho dokážeme veľa.
 3. Koučovanie a vzťahy. Ježiš často „odbiehal“ od zástupov, aby sa venoval svojim najbližším učeníkom osobitne (súkromne); napríklad: „A obrátiac sa k učeníkom osobitne v súkromí povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte!“(Luk 10:23). „No, bez podobenstva im nehovoril, ale osobitne vykladal svojim učeníkom všetko“ (Mar 4:34). (Ďalšie miesta: Mat 17:1; 19; 20:17; Mar 9:2,28; 13:3). Niekedy ich pokarhal, inokedy povzbudil, inokedy zas vysvetlil, čomu nerozumeli, alebo ich viedol k modlitbám a pôstu, vyučoval o vzťahoch či viedol k tomu, aby viac odpočívali. Spoločne s nimi uzdravoval chorých a potom ich vysielal po dvoch, aby robili to isté. Ježiš s učeníkmi trávil veľa času: boli spolu v búrke, na svadbe v Káne galilejskej, čelili otázkam farizejov, vyučoval pred nimi zástupy, dal im možnosť podieľať sa na rozmnožení chleba a rýb.


V kvalitnom tíme ľuďom záleží jednému na druhom. Princíp „druhej míle“ je aj o tom, že „prvú míľu“ s nami ľudia idú z povinnosti, tú druhú kvôli vzťahom.

Príklad: Napoleon Bonaparte – poznal a pamätal si detaily zo života svojich vojakov. Pred rozhodujúcimi bitkami sa prechádzal uprostred svojho vojska a pýtal sa vojakov na ich rodiny; udivoval ich detailami, ktoré si z ich života pamätal. Keď potom zaznela poľnica, vojaci boli zaňho ochotní položiť životy.

 


Autor knihy: pastor Peter Čuřík

Kniha Lídrami sa nerodíme, ale stávame, vychádza 18.12.2011

Pri objednávke do Vianoc len 6,90€, neskôr 8,50€.

Objednávajte cez e-shop na www.slovozivota.sk alebo telefonicky na 02-44461195.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave