G1

G1 je názov našej dorasteneckej skupiny, ktorý si vybrali dorastenci sami. Je to skratka výrazu God first (Boh na prvom mieste), ktorý hovorí o túžbe našich tínedžerov mať Krista stredobodom svojich životov. Je to úctyhodná túžba, ale v tomto hriešnom svete to nie je jednoduchá úloha pre nikoho z nás, o to ťažšia pre tínedžerov, ktorí sú neustále obklopení rôznymi pokušeniami.

Túžbou nás, ako cirkvi, je stáť po ich boku (spolu s ich rodičmi), poskytovať im podporu, vedenie a priateľstvo nech sa nachádzajú kdekoľvek na svojej ceste, bez ohľadu na to, či vyrastali v cirkvi alebo nie a bez ohľadu na to, či odovzdali svoje životy Kristovi alebo len hľadajú správny smer. Toto je kritický čas, kedy sa nespoliehajú na vieru a názory svojich rodičov, ale stávajú sa nezávislými od svojich rodičov. Túžime po tom, aby stáli pevne na svojej viere a v čase skúšok obstáli, tak ako Daniel a jeho priatelia (v knihe Daniela).

Stretávame sa každý druhý piatok od 17:30 do 20:00 väčšinou v priestoroch nášho zboru (detailnejšie informácie posielame tínedžerom cez chat a rodičom prostredníctvom emailov). Vždy začíname jedlom a rozhovormi. Za tým nasleduje jeden z troch typov stretnutí:

 

  1. Všetci spolu – Sme spolu ako jedna skupina, líder vedie diskusiu a rôzne aktivity, ktoré sa točia okolo hlavnej témy.
  2. Malé skupiny – Tínedžeri sa rozdelia do menších skupín, v rámci ktorých sa môžu podrobnejšie venovať diskutovaným témam a majú príležitosť viac sa pýtať.
  3. Aktivity – Ideme von, trávime spolu čas a bližšie sa spoznávame pri aktivitách ako napr. športové aktivity, kino, lanový park a pod.

Každý semester sa venujeme jednej hlavnej téme. Tento semester je to téma: Dary a ty, kde študujeme dary Ducha Svätého. Snažíme sa vymýšľať projekty spojené s touto témou, ktoré umožnia tínedžerom vzájomne spolupracovať, rozvíjať svoje talenty a odhaľovať tému darov vlastným spôsobom.
Okrem pravidelných stretnutí organizujeme tábory, malé výlety a tiež sa stretávame v malých skupinách či individuálne.

Ak chcete dostať viac informácií, pozrite si náš instagram alebo napíšte na adresu: ivalau@gmail.com

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave