Boží prečisťujúci oheň

V Malachiášovi 3:3 čítame toto proroctvo o Kristovi: „Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov…“

Jedna kresťanka chcela tomuto textu porozumieť lepšie a tak sa rozhodla navštíviť zlatníka a pozorovať ho pri práci. Videla ako zlatník vzal taviaci téglik so striebrom a držal ho chvíľu nad priamym plameňom až kým sa nezahrialo. Muž vysvetľoval, že proces čistenia striebra sa začína tak, že zlatník musí držať striebro priamo uprostred najväčšieho plameňa, aby sa spálili všetky prímesy a nečistoty.

Po chvíli sa ho žena spýtala, či je nevyhnutné aby bol prítomný po celý čas procesu, kedy sa striebro nachádza v plameni. Toto je odpoveď, ktorú dostala: „Nielenže musím byť prítomný po celý čas, ale musím ho aj bez prestania sledovať. Pokiaľ by som totiž striebro ponechal v plameni príliš dlhý čas, bolo by zničené.“ Žena sa na chvíľu odmlčala a potom mu položila ďalšiu otázku: „A ako viete, kedy je prečisťovací proces ukončený?“ Na to sa muž pousmial a s úsmevom jej odvetil: „Milá pani, to je veľmi jednoduché. Vtedy, keď v striebre vidím sám seba.“

Boh chce konať veľké veci skrze nás, avšak na to najskôr potrebuje vykonať prácu v nás. Drahý priateľ, ak dnes cítiš na svojom živote páľavu Božieho prečisťovacieho ohňa, vedz, že Božie oči spočívajú na tebe, až kým v tebe nebude vypodobnený Jeho obraz.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave