Arabská jar vedie k potláčaniu kresťanstva

Hoci mnohí experti už asi rok poukazujú na znepokojujúce islamistické tendencie živené tzv. Arabskou jarou, politici a intelektuáli na Západe sa o nej stále vyjadrujú pozitívne. Predstavuje pre nich zvrhnutie diktátorských režimov a odovzdanie moci ľudu. Žiaľ, toto odovzdanie moci ľudu je preukázateľne sprevádzané porušovaním ľudských práv menšín. Už roky z arabských krajín odchádzajú kresťania. Na Blízkom východe je len jedna krajina, kde za posledné polstoročie počet kresťanov neklesol, naopak, výrazne stúpol, a to je Izrael. Po vlaňajšom nástupe islamizmu v arabských krajinách emigrácia kresťanov dosiahla vrchol. Moslimskí fundamentalisti poznajú mnoho spôsobov, ako kresťanov prenasledovať, napríklad, odopretím financovania ich škôl, nepovolením výstavby či opravy cirkevných budov, zakazovaním tlače kresťanskej literatúry, konfiškáciou pôdy a bojkotovaním podnikov, až po násilné prejavy, ako znásilnenie, nútené manželstvá, pálenie kostolov, mučenie, mrzačenie, dokonca zabitie. Žiaľ, o tejto odvrátenej strane sa málokedy hovorí. 

Zdroj: Livets Ord

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave