Konferencia viery 2012

17. až 18.3. sa v Národnom tenisovom centre uskutočnila dlho očakávaná konferencia viery. Nádhernú Božiu prítomnosť pomohli priniesť speváci z worshipovej skupiny Slovo života. Konferencie sa zúčastnilo niekoľko sto ľudí z celého Slovenska, mnohí Slováci prišli aj zo Srbska. V sobotu večer bolo prítomných na zhromaždení viac ako 500 ľudí. Carl Gustaf Severin (17.3. 10:00) kázal o dôležitých ľuďoch, ktorých nevidieť. V každom zbore sú takíto vzácni ľudia, ktorí tzv. „balia padáky“ pre tých, ktorí stoja na pódiu. Thomas George (17.3. 14:30) hovoril o kľúčovom čase prípravy. Jeho plodná služba v Indii sa nezrodila len tak, ale niekoľko rokov si ho Pán pripravoval. Nasledovalo zhromaždenie, v ktorom mal slovo hostiteľ konferencie, pastor Peter Čuřík (17.3. 16:45). Zažívaš ešte stále dobrodružstvá s Bohom? Boh nás nepovolal vysedávať, ale žiť život s Kristom, ktorý určite nebude viesť k zotrvačnosti a pasivite. Večerné zhromaždenie viedol Carl Gustaf Severin (17.3. 18:30), ktorý kázal o troch dôležitých veciach pre prebudenie v Európe. Učenie viery je stále aktuálne a nemali by sme ho odstaviť na vedľajšiu koľaj. Okrem toho musíme chodiť v láske, ktorá je najdôležitejšia zo všetkého. Poslednou, treťou vecou je posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. V nedeľu ráno (18.3. 10:00) povzbudzoval Severin prítomných, aby sa vo svojich životných zápasoch nevzdávali. Nie, takto sa to neskončí! To je názov kázne, ktorý hovorí za všetko. Na poslednom zhromaždení mal slovo opäť Thomas George (18.3. 16:00), ktorý hovoril o jednoduchej evanjelizácii, ku ktorej je povolaný každý kresťan. Všetkých nadchla horlivosť indických veriacich, ich odhodlanie a smelosť šíriť vieru v Ježiša Krista. V sobotu a v nedeľu večer sa prítomní kazatelia modlili osobne aj za ľudí, niektorí boli uzdravení, ďalší boli naplnení Duchom Svätým. Paralelne počas všetkých zhromaždení prebiehal aj program pre deti. Všetky kázne sú nahrané a budú sa dať objednať na CD, poprípade ako MP3 z celej konferencie.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave