Rómovia v Anglicku

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa mnoho slovenských Rómov presťahovalo na západ. Mnohí odišli do Anglicka, kde sa dnes ich počet odhaduje na niekoľko desiatok tisíc. Hlavným motívom bola ich neúnosná finančná situácia v porovnaní so štedrým sociálnym systémom v krajinách ako Belgicko alebo Anglicko, ktorý mnohým dával nádej. Okrem toho sa stretávali na Slovensku s diskrimináciou, pričom v multikultúrnych krajinách s veľkým počtom cudzincov na nich nikto nepozerá predpojato.

V Anglicku vzniklo niekoľko rómskych zborov, väčšina je však zatiaľ veľmi malá, ich lídri nemajú veľa skúseností a cítia sa dosť osamotení. V januári navštívil pastor Martin Hunčár Margate, mesto na východnom pobreží Anglicka, kde sa stretol s charizmatickými pastormi Armády Spásy – Davidom a Kathryn Blowersovcami. Tento manželský pár pôsobil deväť rokov v Českej republike a po návrate do Anglicka pomohli viacerým Rómom adaptovať sa v novej krajine. Zvestovali im evanjelium a dnes sa ich stretáva okolo sto. Úzko spolupracujú s rómskym vedúcim Ivanom Makom, ktorý rozbieha zbor v Doveri, v prístavnom meste na juhovýchode krajiny. „David a Kathryn majú úžasné srdcia. Rozdávajú Božiu lásku a zároveň sú otvorení pre duchovné dary.

Počas svojej návštevy som vyučoval celý deň na sobotnej biblickej škole v Margate, kde sa okrem domácich stretli aj rôzne rómske skupiny z iných miest. Prijali ma veľmi dobre, mali veľký hlad po Božom slove. Služobníkov Slova života už poznali z viacerých kázní, najmä z TV7. V nedeľu som kázal v Doveri, kde sa mnohí obrátili k Bohu len nedávno. Rómske deti hovoria plynulo anglicky a dospelí kresťania si aktívne hľadajú prácu. Zamestnaných ich je väčšie percento ako u nás na Slovensku. Verím, že Boh má s Rómami ešte veľké plány,“ zhodnotil svoju návštevu Martin Hunčár.

„Boli by sme veľmi radi, ak by ľudia ako Martin Hunčár a Peter Čuřík mohli k nám chodiť aj častejšie,“ skonštatoval Ivan Mako, ktorý si veľmi pochvaľuje aj spoluprácu s úradmi. Okrem normálnej polície tu funguje aj polícia pre komunity, ktorá aktívne nadväzuje vzťahy s prirodzenými lídrami rôznych národnostných menšín. Napríklad šéf tejto polície navštívil Ivana Maka a poprosil ho o pomoc pri komunikácii s Rómami, ktorí pôvodne nechceli pustiť požiarnikov k sebe domov na prehliadku hasiacich prístrojov. 

Pri posudzovaní rómskych zborov sa často zabúda na ich východiskovú situáciu. V niektorých oblastiach zatiaľ práca v cirkvi nedosahuje potrebnú kvalitu, avšak treba zohľadniť aj to, ako títo ľudia žili predtým než sa obrátili. Mako dodáva: „Keď som bol malý, dlho do noci u nás doma vyhrávala hudba. Otec mi nikdy nedohováral, aby som sa učil. A keď som vyrástol, bol som závislý na automatoch a všetky peniaze prehýril. To, ako dnes žijem, je skutočný zázrak.“

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave