Joyce Meyer – Sila myšlienok

Začiatkom mája vyšla dlho očakávaná ďalšia kniha v slovenskom jazyku od uznávanej americkej autorky. Jej doterajšie knihy Bojisko v mysli, Revolúcia lásky a Krása miesto popola si získali veľkú obľubu medzi čitateľmi. Prinášame vám ukážku z tejto najnovšej knižky, ktorá je voľným pokračovaním Bojiska v mysli. Podľa slov autorky tu popisuje problematiku myslenia hlbšie. Vplyv myšlienok si všíma aj britský filozof James Allen, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, povedal: „Všetko, čo človek dosiahne a všetko, čo sa mu nepodarí, je priamym dôsledkom jeho myšlienok.“ Dokonca aj príslovie Kam myseľ bočí, tam človek vkročí, túto pravdu potvrdzuje.

 

Cieľavedomé premýšľanie

Je až zarážajúce, ako rýchlo myšlienky dokážu zmeniť náladu. Akékoľvek negatívne myslenie nás bleskovo rozladí a oberie o radosť. Ak máme zlú náladu a negatívne postoje, naši spoločníci sa necítia s nami príjemne; a keď sme skľúčení, nepriaznivo vplývame na dianie okolo seba. Netýka sa to iba nálady; prejaví sa to aj na výzore a komunikácii, dokonca aj zhrbeným postojom tela a ovisnutými plecami. Ľudia, ktorí majú sklon myslieť a hovoriť negatívne, sú zvyčajne nešťastní a iba zriedka sú s niečím spokojní. Aj v tých najpriaznivejších situáciách nájdu nejakú chybu či nedostatok. Len čo zbadajú náznak zlého, upriamia na to všetku pozornosť. Tým sami sebe bránia v prežívaní radosti. Občas možno prežijú chvíľkové nadšenie, ale to zakrátko vyprchá a opäť ho nahradí pochmúrna nálada. Zrejme si neuvedomujú, že by mohli byť šťastní, keby zmenili vlastné myslenie. Skúsme prestať vyčkávať, že dobrá vec sa stane sama od seba; spravme pre to niečo!

 

Fascinuje ma skutočnosť, že tým, čo si budem myslieť, mám moc určiť, či budem šťastná, alebo smutná. Biblia hovorí, že sa nasýtime dôsledkami svojich slov, či už sú dobré, alebo nie (pozri Pr 18:20). V Prísloviach sa tiež píše: „Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie“ (18:21, Ev. pr.). Slová majú svoj počiatok v myšlienkach, preto rovnaký princíp platí aj pre našu myseľ. Nasýtime sa dôsledkami svojich myšlienok, pretože majú v moci život a smrť. Doplnila by som aj to, že spokojnosť a nespokojnosť, radosť a skleslosť sú ovocím našich myšlienok.

 

Čím som staršia, tým viac si uvedomujem skutočnosť, že myseľ výrazne ovplyvňuje moje nálady. Ustavične zápasím v mysli a pochybujem, či niekto môže dosiahnuť stav, že boj nebude potrebný. Pravdaže, dnes už svoju myseľ ovládam lepšie ako kedysi, ale objavujú sa aj chvíle, keď sa musím brániť pred útokmi.

 

Boh nám dal ovocie sebaovládania (pozri Gal 5:22), čo znamená, že máme moc ovládať myšlienky a vyberať si, na čo budeme myslieť. Musíme sa starostlivo rozhodovať. Sebaovládanie a múdre rozhodnutia v tejto oblasti nazývame „cieľavedomým premýšľaním“.

 

Správne myslenie – skvelý život

Jednou z najrevolučnejších vecí, akú som sa naučila, je, že môžem rozhodovať o svojich myšlienkach a cvičiť sa v „cieľavedomom premýšľaní“. Nemusím uvažovať o všetkom, čo mi napadne; môžem si vybrať, o čom budem premýšľať. Je na nás, či si zvolíme myšlienky, ktoré nás povzbudia, alebo také, ktoré vyčerpajú. Dianie v našej mysli, môžeme cieľavedome ovplyvniť. Máme možnosť skoncovať so starými zvykmi a vybudovať nové. Kľúčom k skvelému životu je naučiť sa správne myslieť.

 

Často sa stáva, že naletíme na predstavu „skvelého života“, ktorú svet ponúka. Podľa neho sa dobrý život rovná sláve, bohatstvu, atletickým úspechom, prestíži, výnimočným výsledkom v podnikaní a vede alebo fyzickej príťažlivosti. Nič z toho však nie je zárukou spokojnosti. Najslávnejší a najbohatší ľudia sú niekedy tí najnešťastnejší. Myslím si, že podmienkou spokojného života je prežívať lásku, pokoj, radosť, byť zmierený s Bohom, mať dobré vzťahy a ešte niekoľko iných hodnôt, ktoré svet často zaznáva. Môžeme žiť dobrý život aj bez týchto vecí? Zamysli sa nad tým: čo vlastne máš, ak ti chýba pokoj a radosť? Život bez nich je plný napätia a trápenia a nikto po takom niečom netúži.

 

Kľúče k cieľavedomému premýšľaniu

Božie slovo jasne učí, že myslenie má priamy vplyv na kvalitu života. Z mojej mnohoročnej praxe štúdia, vyučovania a písania kníh o mysli môžem čestne povedať, že naše myslenie a život sa zmenia, ak budeme konať podľa Božích pokynov týkajúcich sa myšlienok. V tejto časti sa budeme zaoberať troma kľúčmi k správnemu mysleniu. Všetky fungujú, ale nie samé, bez nášho pričinenia. Ak chceme zažiť ich pôsobenie, musíme ich do svojej mysle cielene vniesť.

 

Apoštol Pavol v Liste Kolosanom 3:2 dáva cenné pokyny ohľadom myslenia: „Myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha“ (Ekum. pr.). To znamená, že si myseľ máme nastaviť na to, čo je dôležité pre Pána („to, čo je hore“) a tak si vždy udržíme dobré myšlienky.

 

Nastavenie mysle je mimoriadne užitočné. To je niečo, pre čo sa pevne rozhodneme. Tekutý betón možno ľahko premiestňovať a tvarovať. Len čo sa usadí a stuhne, už ním nepohneme. Podobne je to s našou mysľou. Ak sa pevne rozhodneme, čo si budeme myslieť a čomu uveríme, naše presvedčenie bude ako betón – nič ním nepohne. Ak sa rozhodneš veriť Božím princípom, musíš sa na ne zamerať a nenechať sa ovplyvniť pôsobením vonkajších síl. To však neznamená, že sa staneš tvrdohlavým a úzkoprsým. Práve naopak, buď vždy ochotný učiť sa, rásť a meniť. Ide však o to, aby si odolal pokušeniu prispôsobiť sa mysleniu tohto sveta. Myslieť na to, čo je hore, znamená – neochvejne stáť na Božích princípoch, a to bez ohľadu na to, kto sa ťa bude snažiť presvedčiť, že sa mýliš. 

 

Keď som sa rozhodla myslieť a žiť podľa Božieho slova, narazila som na veľký odpor. V takých chvíľach som musela pevne stáť za svojimi rozhodnutiami. Napríklad, keď som sa pokúšala myslieť pozitívne, stretla som sa s nesúhlasom tých, ktorí mali vo zvyku všetko vidieť v čiernych farbách. Hovorili mi, že žijem v rozprávke, ktorá má ďaleko od reality a že úspech nedosiahnem „myslením“. Obvinili ma z manipulácie, ba dokonca z démonického ovládania mysle. Boh však hovorí, aby sme svoju myseľ riadili; inak v nej dávame priestor trápeniu.

 

Zistila som, že satan použil dokonca aj moju rodinu a najbližších priateľov, aby mi bránili v napredovaní. Mali ma síce radi, ale nerozumeli mi. Žiaľ, často sa stáva, že ak niečo nechápeme, hľadáme na tom chyby. Ak som vo svojom živote chcela vidieť výsledky, musela som si byť úplne istá, že Boh ma vedie a nesmiem poľaviť vo svojich rozhodnutiach. Moji priatelia uvažovali rovnako ako kedysi aj ja: premýšľali na základe toho, čo videli a cítili. Zdalo sa im zvláštne veriť tomu, čo by mohlo byť, a nie tomu, čo majú pred očami.

 

Nastavenie mysle je nesmierne dôležité, pretože ak sa vopred nerozhodneš, ako sa zachovať v pokušení, neobstojíš, keď naozaj príde. Biblia hovorí, že Abrahám „bol pevne presvedčený“ o Božom zasľúbení, preto „nezapochyboval“ (pozri Rim 4:20-21). Inými slovami, Abrahám sa pevne rozhodol veriť Bohu a nezakolísal ani v čase pokušenia. Aj ty budeš pokúšaný, tak to už v živote chodí. Preto vopred mysli na situácie, ktoré pre teba môžu predstavovať problém. Ak budeš príliš dlho otáľať s rozhodnutím neochvejne stáť, ťažkosti ťa prekvapia nepripraveného a nebudeš mať šancu obstáť.

 

Princíp nastavenia mysle je zárukou úspechu, napríklad, aj pri chudnutí. Po dobrom nedeľnom obede je ľahké rozhodnúť sa držať diétu. Tvoje odhodlanie sa však preverí až v pondelok podvečer, keď začneš byť skutočne hladný. Tí, ktorí sa rozhodnú vytrvať vo svojich rozhodnutiach, zistia, že ak chcú vidieť želané výsledky, musia zvládnuť obdobia hladu. Tento princíp treba uplatniť v každej oblasti, ktorú chceme zmeniť. Môže sa to týkať cvičenia, vyplatenia dlhov, upratania garáže či množstva iných vecí.

 

Rozhodni sa, že vo všetkom chceš kráčať s Božou pomocou. Niektorí ľudia celý život iba začínajú, ale nikdy nedotiahnu veci do konca. Možno sa aj rozhodnú, keď však príde pokušenie, alebo sa objavia problémy, nevytrvajú. Povzbudzujem ťa, aby si sa stal jedným z tých, ktorí dokončia to, čo začali, a to vďaka tomu, že ich myseľ je stále upretá na správny cieľ. 

 

„Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca“ (Žid 6:11, Ekum. pr.).

 

Rozhodni sa, že nech sa ti do cesty postavia akékoľvek prekážky, tvoja myseľ bude zameraná na úplné víťazstvo. Jedným zo spôsobov, ako správne nastaviť myseľ, je – vyhlasovať svoje rozhodnutia.

  • „Nebudem zle myslieť o druhých a ohovárať ich. Ak niekto v mojom okolí začne kritizovať druhých, nepripojím sa. Nebudem sa podieľať na poškodzovaní dobrého mena niekoho. Nezarmútim Ducha Svätého.“
  • „Dnes sa nebudem prejedať. Prestanem jesť, keď začnem cítiť, že som plný. Budem si vyberať zdravé jedlá a pri tejto voľbe sa nenechám ovplyvňovať pocitmi.“
  • „Nebudem nič preháňať, pretože som vyrovnaný človek. Nebudem sa na nič sťažovať. Je mnoho vecí, za ktoré mám byť vďačný. Dnes budem na ne myslieť.“
  • „Budem žiť tak, aby som sa páčil Bohu, nie ľuďom. Chcem byť prijatý, ale odmietam robiť ústupky na úkor viery alebo morálnej bezúhonnosti.“
  • „Odstránim zo svojho života zbytočný stres. Spomalím životné tempo, všetkému sa budem venovať s mierou a pokúsim sa nerobiť život zložitejším, než naozaj je.“
  • „Budem hovoriť a myslieť pozitívne.“

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave