Prebudenie medzi Rómami na Spiši!

Návšteva v zbore Maranatá

 

V skoré nedeľné májové ráno sme vycestovali na Spiš, aby sme slúžili na zhromaždení kresťanskej cirkvi Maranatá v Spišskej Novej Vsi. Veľa sme o tom, čo Pán robí medzi Rómami na východe Slovenska, počuli a na návštevu sme sa veľmi tešili. Myslím si, že realita Božieho hnutia, ktorého sme boli svedkami, naše očakávania predčila. Keď sme dorazili na miesto, hlavná sála už bola plná „bielych“ i Rómov a v atmosfére bolo cítiť nadšenie, radosť a nadovšetko Božiu prítomnosť.

 

Bolo úžasné vidieť, ako celá sála, azda osemsto alebo aj viac domácich a hostí z mnohých miest Slovenska, uctievalo Pána z celého srdca. Rómovia majú talent od Boha, vedia spievať a sú muzikálni. Keď sa tento dar dostane späť do Božích rúk, prináša mu o to viac slávy. Na pódiu bol asi pätnásťčlenný spevácky gospelový chór mužov a žien, ktorí uctievali Boha naplno; chvála stúpala k nebesiam a myslím si, že na tento Boží zázrak, keď „bieli“ spoločne s Rómami vyvyšovali živého Boha, sa prichádzali pozerať tisíce anjelov.

 

Pastor Emil potom vyzval mladého muža z českého Turnova, ktorý tam pricestoval po prvýkrát, aby vydal svedectvo. Začal tým, že bol skinhedom, nacistom, ktorý uctieval Hitlera a nenávidel Rómov. So slzami v očiach však vyznal, že Ježiš Kristus ho radikálne zmenil a že teraz Rómov miluje ako bratov a sestry. Nato ukázal na svoje dlhé vlasy a opýtal sa: „Viete, prečo si ich nechávam dlhé? Už nikdy viac nechcem byť holohlavý!“

 

Pastor Peter Čuřík bol prijatý s veľkým očakávaním. Jeho posolstvo bolo priame, jednoduché a veľmi sa dotýkalo sŕdc poslucháčov. Kázeň bola o Jozefovi a „plášťoch“, ktoré symbolizovali jednotlivé etapy jeho života. Boh Jozefa nakoniec povýšil a dal mu plášť autority, keď sa stal druhým po faraónovi. Jozef pochádzal z národa pastierov a Egypťania, ako jeden z najvýznamnejších národov tej doby, nimi pohŕdali. No Boh to všetko dokázal prehliadnuť a povýšiť Jozefa „z dna cisterny“ až na trón správcu a vladára Egypta. Celým zhromaždením mocne rezonovali výroky: „Neexistuje taká hlboká jama, ktorá by dokázala pochovať tvoje sny“ a biblický verš zo Skutkov apoštolov: „A patriarchovia závidiac Jozefovi, predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním!“

 

Na výzvu na navrátenie sa do „domu Otca“ vystúpili desiatky ľudí, Boh zjavne konal svoje dielo. Hovorilo sa o moci kríža a moci Ducha Svätého v živote veriaceho a o tom, „že sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zamiloval“. Nie je to našou silou, ale mocou vzkrieseného Spasiteľa. Celé zhromaždenie bolo umocnené výkladom jazykov a nádhernými oslavnými piesňami.

 

 


 

Čo urobil Boh vo vašom živote? Bol som hazardným hráčom a robil som veľa zlých vecí, ale potom prišlo do našej dediny Slovo Pánovo. No nezmenil som sa hneď; trvalo to určitý čas, asi také tri-štyri mesiace, kým som sa naplno odovzdal Pánovi. On odo mňa postupne zobral všetky tie zlé veci a ďakujem Bohu, lebo mi zmenil život, môj charakter a dnes žijem pre Pána Ježiša Krista.

 

Akú službu máte v cirkvi? Dnes som jedným zo starších zboru. Predtým som bol diakonom, ale pastor ma pozval do staršovstva zboru a takto slúžim Pánovi.

Brat Danko Matej z Bystrian

 

Ako sa máte, pastor, a ako ste vnímali dnešnú bohoslužbu? Díky Pánu, máme sa veľmi dobre. Služba bola veľmi požehnaná a veľmi produktívna. Slovo Božie bolo veľmi silno kázané a vnímam, že prišlo veľa požehnania do našej služby skrze pastora Petra Čuříka, tak som veľmi rád, že prijal naše pozvanie a že s nami mohol pobudnúť na tomto mieste.

 

Ako ste vnímali svoju návštevu v Slove života Bratislava pred pár týždňami? Veľmi, veľmi pozitívne, som vďačný za to, že služby nie sú izolované, ale sú otvorené pre to, aby dary mohli prúdiť do tela Kristovho, pretože osobne verím, že telo Kristovo sa musí hýbať a nesmie byť izolované. Čím je izolovanejšie, tým hrozí väčšie nebezpečenstvo akejsi sebadeštrukcie a mnohé dobré veci, ktoré Pán pre nás má, sa zastavia. Keď si však, naopak, navzájom žehnáme a keď jeden druhého podporujeme, tak je to to, čo hovorí Pán Ježiš vo svojom slove, že On prišiel spojiť a nie rozdeliť.

Pastor Emil Adam 

Pastor Peter Čuřík bude slúžiť aj na ich jarnej konferencii vo štvrtok 24.5.2012 o 18:00 a v piatok 25.5.2012 o 11:00.


img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave