Misionárka z Indie

Nedeľa 8.7.2012 DK Dúbravka o 10.00

 

India je obrovská krajina. Približne každý šiesty človek na Zemi je Indom. Slovo života tam založilo niekoľko biblických škôl, v ktorých trénuje učeníkov, aby mohli budovať Telo Kristovo v Indii. My máme to privilégium, že môžeme podporovať misionárku, ktorá tam žije, učí Božie slovo a je zástupkyňou dekana. Túto nedeľu bude u nás slúžiť Božím slovom, ste vrelo vítaní!

 

 

 

 

 


Ak chcete túto službu podporiť, prosím, pošlite svoj misijný dar na účet: VÚB Bratislava-centrum, 68434-112/0200, použite variabilný symbol 99. Ďakujeme.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave