Ty sa budeš modliť a ľudia budú uzdravení

Máme za sebou letné mesiace ktoré, keď tak premýšľam, prebehli neuveriteľne rýchlo. Dôvod, prečo si však toto leto budem pamätať pomerne detailne, sú evanjelizácie s Perom Cedergårdhom, počas ktorých som mal možnosť na ulici hovoriť s mnohými ľuďmi o Pánovi i sa za nich modliť.

Premýšľam o 14-ročnom chlapcovi, ktorému som prerozprával svedectvá o mojej 13-ročnej dcére, ako jej Boh pomáha v škole medzi priateľkami, žiarili mu oči tak, akoby ma nabádal, aby som neprestával a hovoril ešte. Nakoniec prijal Ježiša za svojho Spasiteľa a pritom úprimne vyznal svoje hriechy. Po modlitbe vedel, že sa s ním stalo niečo dobré.

Spomínam si na Inda Sheherezada, ktorý pracuje v Bratislave. Keď som s ním zdieľal svoju vieru v Pána Ježiša, aj keď bol nedôverčivý, jeho oči dychtili po poznaní Boha. Práve on ma presviedčal, že Písmo sa zmieňuje o Mohamedovi. Zostal som prekvapený, a keď ukázal na miesto, z ktorého dokazoval svoje presvedčenie, až som sa zľakol, ako veľmi môžu byť ľudia oklamaní. Ukázal na Evanjelium Jána, presne na miesto v 26. verši 14. kapitoly, kde sa Písmo zmieňuje o Duchu Svätom, označovanom v gréckom origináli ako paraklétos. Vysvetľoval mi, že toto slovo preložiteľné ako prorok ukazuje, podľa ich viery, na proroka Mohameda. Sami posúďte, či môžeme takto vykladať Písmo. Len pre zaujímavosť, vedeli ste, prečo moslimské ženy nosia špeciálny odev zahaľujúci celé ich telo vrátane tváre, tzv. burku? Jeden z dôvodov je viera, že Mária, Ježišova matka, bola zahalená rovnako. Opäť posúďte sami.

V inom meste, počas evanjelizačného turné s Perom, mi Duch Svätý svedčil o mužovi sediacom na zábradlí, že má problém s alkoholom. Keď som k nemu pristúpil a spýtal sa ho, či sa môžem za neho modliť, odpovedal mi, že už kresťan je a že navštevuje aj kresťanské zhromaždenia. To, že má vážny problém s alkoholom nakoniec priznal a mohli sme sa za neho modliť.

Nemôžem nezmieniť tiež jedného snedého muža, ktorého som stretol v Žiline. V Žiline prijalo uzdravenie množstvo ľudí a veľa ľudí reagovalo aj na výzvu na spasenie. Vo svojom živote som takúto odozvu na Božie slovo ešte nevidel. Rad ľudí čakajúcich na modlitbu od Pera bol dlhý aj po tom, ako sme museli opustiť sálu. Presunuli sme sa preto von, na priestranstvo za hotelom, a tam vonku sa predlžovali nohy, nepreháňam – aj o 3cm. Medzi poslednými bol spomínaný snedý muž, ktorý doslova kričal o pomoc a pritom plakal, akoby mu išlo o život. A veru mu aj išlo. V minulosti sa zaoberal okultizmom, poznal duchovný svet a bol to diabol, ktorý ho tak prenasledoval. Keď ho Per v mene Ježiš uvoľnil z moci démonov a vyhnal ich, úplne sa mu zmenili oči aj tvár. To ste mali vidieť, ako začal od radosti skákať a ďakovať Ježišovi! Pomyslel som si, že musel žiť pod obrovským útlakom. Dnes je tento muž slobodný od nečistých duchov a šťastný v Pánovi. Mnoho ďalších bolo zachránených a uvoľnených do radosti Pánovej, oslobodených od trápenia démonov v mene Ježiš.

Toto sú moje dobrodružstvá s Pánom počas leta 2012 a je ich omnoho viac.

Uvedomujem si čoraz viac, že v cirkvi potrebujeme kvalitu kresťanského života. Ale ak zabudneme na kvantitu, svet bude hynúť ďalej. Preto sa musíme snažiť o kvalitu a kvantitu zároveň. Tak to vidím aj v živote Ježiša. Takže, aj keď sa leto pomaly končí, nemalo by to znamenať aj koniec evanjelizáciám. Veď ľudia sú všade okolo nás a stále je ich dosť nespasených, trápených, chorých a bez Pána v živote.

Ježiš investoval svoj život do životov iných ľudí a nemyslím tým len to, čo urobil na kríži. Trávil svoj čas s ľuďmi, aby im ukázal Božie kráľovstvo, aby sa za nich modlil na ulici, po domoch, či v chráme – kdekoľvek bol. To všetko bolo a aj je súčasťou našej práce počas celého roka. Nielen leta alebo času špeciálne vyhradeného na evanjelizáciu. Nech si kdekoľvek a čítaš tieto riadky, ak budeš svedčiť o Pánovi, hoci len hovoriť iným o tom, čo pre teba urobil Pán, On sám sa bude priznávať a potvrdzovať svoje slovo. AKO? Ty sa budeš modliť za ľudí a ľudia budú uzdravení. Preto ťa chcem povzbudiť, aby si bol smelý a ponúkol ľuďom svoju modlitbu, nech by to bolo za akúkoľvek potrebu. Mám skúsenosť, že ľudia majú medzi bežnými potrebami aj tak trochu prekvapivé potreby, ale Duch Svätý ťa bude viesť, ako sa máš modliť. Raz ma jeden chlapec poprosil o modlitbu, aby som požehnal jeho vzťah s priateľkou, s ktorou žil tak na voľno, ako je to v dnešnej dobe medzi neveriacimi bežné. Už neviem, ako som sa modlil, no žehnajúco jeho vzťahu to nebolo, ale po modlitbe bol otvorenejší poradenstvu a mohol som otvorene hovoriť, že život, ktorý žije je hriešny a potrebuje ho zmeniť. Myslím, že aj ty budeš veľmi prekvapený, ako bude Duch Svätý cez teba hovoriť.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave