Zrazu…

V Knihe proroka Malachiáša čítame: „…zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktrého hľadáte a posol zmluvy v ktorom máte záľubu. (Mal 3:1b).

Chcela by som sa zamerať práve na slovko „zrazu“. Aj keď sa pôvodný význam textu vzťahuje na druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista, nachádza sa tu pre nás jedno úžasné povzbudenie. Ak totiž práve prechádzame ťažkým obdobím a zdá sa nám, že zasľúbenia, ktoré nám Boh dal sa nikdy nenaplnia, môžeme veľmi ľahko upadnúť do sklamania, či horkosti. Vtedy prichádza náš nepriateľ so svojím známym: „Či naozaj riekol Boh?“ Alebo: „Vidíš, všetko sa vyvíja úplne odlišne od toho, čo ti Boh povedal!“ Určite rozpoznávaš ten známy hlas: „Nikdy neuvidíš spasenie svojich blízkych, uzdravenie, ani vypočutie svojich modlitieb…“ Veľakrát sa nás diabol snaží klamať tým, že na každú odpoveď našich modlitieb musíme čakať dlhé roky.

Avšak Božie Slovo nám hovorí, že Boh príde zrazu do svojho chrámu – do svojej cirkvi. Nielen pri svojom druhom príchode, ale On príde zrazu so svojou odpoveďou. Zrazu uvidíš to, za čo si sa modlil a očakával dlhé mesiace, možno i roky. Dôležité je, aby si sa nevzdal, ale i napriek okolnostiam pokračoval dôverovať svojmu Bohu. Boh pozná ten správny čas a nikdy nepríde neskoro. On sa rozpomenul na Noeho, splnil svoje zasľúbenie Abrahámovi o tom, že bude mať syna, videl utrpenie svojho Izraelského ľudu v Egypte a zostúpil, aby ich zachránil.

Pán na začiatku tohto roka položil pastorovi Ulfovi Ekmanovi prorocké slovo o tom, že rok 2012 bude výnimočným rokom, kedy uvidíme Božie požehnanie v našich osobných životoch i službe tak ako nikdy doteraz.

Očakávaj na Pána a nedaj sa odradiť okolnosťami. Lebo Pán príde zrazu i do tvojho života, On príde zrazu i do tvojej situácie!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave