Objednajte si CD mesiaca

CD mesiaca je vybrané kázanie z bohoslužieb Slova života v Bratislave (dĺžka 60 až 80 minút).

Budete ho dostávať raz za mesiac ako doporučenú listovú zásielku.

 

–        Prvé CD mesiaca si môžete objednať zadarmo, k ničomu sa nezaväzujete.

 

Potom sa môžete rozhodnúť či zaplatíte príspevok, ktorého výšku si sami určíte podľa tejto tabuľky, pričom za poštovné nič neplatíte.

 

10 €   3,33 €/ks predplatné na 3 mesiace
13 € 3,25 €/ks predplatné na 4 mesiace
16 € 2,67 €/ks predplatné na 6 mesiacov
30 € 2,50 €/ks predplatné na 12 mesiacov (odporúčame najviac)


Váš príspevok uhraďte:

  1. poštovou poukážkou na: Slovo života International Bratislava, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, VÚB – BA centrum, IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, Swift: SUBASKBX. Do ústrižku pre prijímateľa napíšte: “CD mesiaca”;
  2. prevodom na náš bankový účet 68434-112/0200, pričom do poznámky udajte CD mesiaca s vaším menom a adresou.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave