List partnerom

Slovo života international Bratislava

Tomášikova 30, 821 01  Bratislava, tel: 02-44461195, www.slovozivota.sk
IČO: 30839998, DIČ: 2020992237
Bankové spojenie:VÚB, a.s., Bratislava – centrum, číslo účtu: 68434-112/0200

 


V Bratislave, 18.12.2013

 

Drahí priatelia a partneri,

 

Srdečne Vás pozdravujem v tomto predvianočnom čase! Chceme sa Vám aj týmto listom poďakovať za Vašu podporu Božieho diela v roku 2013. Ďakujeme za každý príspevok či modlitbu, ktorú ste investovali do práce, ktorú robíme!

 

Za ostatný rok sa toho udialo veľmi veľa. Mnohí z vás odoberáte náš časopis Víťazný život, v ktorom prinášame aj správy o dianí v našom zbore. No dovoľte mi podeliť sa s vami aj so správami, na ktoré už časopis nemá priestor. Naša cirkev i vydavateľstvo sídlia už rok v nových priestoroch na Tomášikovej 30 v Bratislave a sme nadšení z toho, ako nám to umožňuje ešte lepšie slúžiť Božiemu kráľovstvu.

 

Len minulú nedeľu sme hostili sociálne slabšie rodiny, ktorým sme mohli rozdať 40 balíčkov v rámci Operácie Vianočné dieťa (darčeky v hodnote cca 20Eur, ktoré sa distribuujú po celom svete). Tento rok sme takto prevzali spolu 300 balíčkov a ďalších 100 pripravili dobrovoľníci z nášho zboru. Ešte v decembri ich chceme rozdať, samozrejme s posolstvom evanjelia a praktickou pomocou, v rámci detských domovov. Boh nám kladie viac a viac na srdce prácu s núdznymi.  Z Božej milosti sa staráme asi o 50 ľudí bez domova, s ktorými pracujeme v jednej bratislavskej ubytovni. Okrem toho sme na uliciach spolu s Kresťanmi v meste, aby sme niekoľkokrát týždenne rozdávali teplé jedlo tým, ktorí sú bez domova a nespĺňajú ani tie najzákladnejšie kritériá na to, aby boli prijatí do sociálnych zariadení; sú však rovnako stvorení na obraz Boží a zaslúžia si, aby pocítili lásku svojho Stvoriteľa. Boh na tejto zemi nemá iné ruky ako naše. Verím, že je naším poslaním, aby sme slúžili veľkým i malým, známym i neznámym, a aby sme slovom i skutkom milovali ľudí okolo nás. Nemilujeme ľudí až po tom, ako sa obrátia. Jedna kresťanská múdrosť znie: „Svet miluje veci a používa ľudí, my milujeme ľudí a používame veci.“

 

Konferencia v Srbsku, Báčka Palanka

V lete sme poriadali evanjelizačnú kampaň s Perom Cedergårdhom po Slovensku a znova sme videli zázraky uzdravenia. Nikdy nás neprestane udivovať, ako sú na jednom z hlavných námestí Bratislavy ľudia hlboko dotknutí evanjeliom a ochotní niekoľko hodín čakať v modlitebnom rade. Vďaka Bohu za to! Len pred pár týždňami vyšlo nové číslo časopisu Víťazný život, kde píšeme o dvoch skvelých konferenciách, so Sergiom Scataglinim v Bratislave a Danielom Kolednom v Košiciach. Myslím si, že i rozhovory s týmito skvelými služobníkmi stoja za to.

 

Služba v Prahe v KMS a zbore SŽOkrem toho sme v ostatnom čase slúžili vo viacerých mestách a konferenciách. Jednou zo vzácnych skúseností bola Konferencia KMS, ktorá sa konala v Prahe v známej Lucerne, kde sme slúžili aj spolu s ďalšími slovenskými pastormi, ktorých si veľmi vážime, Mirom a Martou Tóthovcami, Štefanom Hornom s manželkou, Igorom Rosom či Peťom a Máriou Wiesnercami. Bolo úžasné tiež spoznať bližšie bratov z Čiech. V novembri sme ešte stihli navštíviť Srbsko, kde sa na konferencii v Báčkej Palanke zišlo dosť veľa pastorov a videli sme úžasný hlad po Bohu. Pri ceste po východe Slovenska sme navštívili konferenciu zboru Maranata v Spišskej Novej Vsi, kde sa zišlo až 1000 Rómov i bielych. Našli sme tam nádhernú atmosféru Ducha, jednotu a očakávanie na Božie konanie. Veľmi sme si zamilovali toto dielo. Poslúžili sme aj v Juskovej Voli, kde sa stretlo okolo 140 mladých ľudí z prevažne tradičnejšieho prostredia, no boli sme udivení zbožnosťou a skutočným hladom po Bohu; mnohí z tínedžerov na mieste prijímali Ducha Svätého, hovorili v jazykoch a prorokovali. Boli to sväté chvíle plné Božieho ohňa. Navštívili sme aj Čičavu a Soľ, kde sa zišlo asi 300 veriacich pod vedením Martina Mekela. Bolo veľmi vzácne počuť naše piesne v podaní obdarovaných rómskych spevákov a hudobníkov a zažiť také skvelé prijatie. Brat Martin robí úžasnú prácu, na Konferencii viery privítame aj kapelu F6 z ich spoločenstva. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na našu každoročnú konferenciu, ktorá bude tentoraz v Istropolise 26.,27. apríla 2014.

 

Konferencia v Spišskej Novej Vsi, MaranatáŠpeciálnym výjazdom bola aj dvojtýždňová misijná cesta do Myanmarska, na ktorej sa Martin Hunčár pripojil k tímu, ktorý viedla Viera Liebe z nášho zboru, ktorá sa spolu s manželom pred rokom presťahovala do Dubaja, aby sa mohli lepšie starať o deti z ulíc v Ugande. Niektoré miesta Myanmarska nevideli cudzinca až 70 rokov, viete si predstaviť, ako bola návšteva našich „bielych“ misionárov pre nich vzácna. Podrobnú reportáž prinesieme v ďalšom čísle Víťazného života v marci 2014.

(Ak túžite s nami stráviť Silvester, ešte vždy sa môžete prihlásiť e-mailom. Budete vítaný!)

 

Chceme Vám popriať nádherné prežitie vianočných sviatkov a hojnosť Božej prítomnosti vo vašich rodinách. Nezabúdajte na to, že Ježiš prišiel na to, aby nás vyslobodil z pút: „…a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov“ (Mat 1:21). Ježišova moc je úžasná! Neprišiel len na to, aby priniesol dobré učenie. Prišiel nás zachrániť od našich hriechov! Keď sme mali vianočné posedenie pre seniorov v našej kaviarni, citoval som nádherné zasľúbenie z proroka Izaiáša: „A tak až do staroby ja ten istý, ba až do šedín ja ponesiem; ja som vás učinil a ja budem nosiť; ja ponesiem a vyslobodím“(Iz 46:4). My sa meníme, naše okolnosti sa menia, no Boh hovorí, že je stále „ten istý“ a že nás ponesie a vyslobodí bez ohľadu na to, čím v živote prechádzame. Väčšiu záruku a istotu v živote nepotrebuješ mať.

 

Požehnané sviatky a úspešný rok 2014

Peter Čuřík

 

P.S. Veľmi odporúčame novú knihu od R. Ekha Rodina, ku ktorej môžete dostať MP3 kázní z nášho zboru, či knihy od Billa Johnsona. Na začiatku roka vás pozývame pridať sa k modlitebno-pôstnemu týždňu. Pozrite www.slovozivota.sk.

P.S.2 Budeme Vám veľmi vďační za každú jednorazovú alebo pravidelnú finančnú podporu. Možnosti prispenia na jednotlivé projekty sú v časopise VŽ na 18.str., napr. časopis má var.symbol 11, Evanjelizačný partner 20 (na účet uvedený v hlavičke listu), ak nám chcete pomôcť podporiť projekt budovy, potom č.účtu 2204739295/0200. Vopred ďakujeme!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave