Boh sa nikdy nemení

 Je všeobecne známe, že Boh sa nikdy nemení. Písmo túto pravdu jasne potvrdzuje na viacerých miestach. V Liste Židom sa napríklad dozvedáme, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. A v Starom zákone je napísané: „Ja Hospodin sa nemením.“ Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, či má táto skutočnosť pre nás nejaký praktický význam? Na prvý pohľad sa javí, že to je skôr nejaká teória, no nie je to tak, a to najmenej z dvoch dôvodov.

Prvý je ten, že ak by sa Boh menil, tak by to znamenalo istý odklon od stability a istoty, ktorú ako Boh zaručuje. Ak by povedzme niečo dnes tvrdil, ale zajtra by zmenil názor, nemohli by sme sa na neho vôbec spoľahnúť. Bol by potom viac podobný niektorým ľuďom okolo nás, ktorých slovo vôbec nemá žiadnu váhu. My však máme istotu a presvedčenie, že čo Boh zasľúbil, určite aj vykoná. Máme vieru, teda presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Práve preto, že sa nemení ako počasie, môžeme mu úplne dôverovať. To, čo Boh vyhlásil pred niekoľkými tisícami rokov, stále platí.

Druhý dôvod, prečo sa Boh nemení, súvisí so samotným Božím charakterom. Nikto nepochybuje o tom, že Boh je dokonalý. Je celkom nemysliteľné, že by mal byť Boh čo len trochu nedokonalý. Práve k tomuto by to však viedlo, ak by Boh nebol stále rovnaký. Je totiž dokonalý a akákoľvek zmena by mohla byť len k menej dokonalému, čiže k horšiemu! Sláva Bohu, že neslúžime nejakému náladovému Bohu, ktorý by mal sem-tam aj nejaké zlé dni. On sa nemení. Je dokonalý, plný lásky, vševediaci, všemohúci a všadeprítomný.

Náš Boh zostáva rovnaký od začiatku až do konca. Aká dobrá správa! Môžeme sa na neho spoľahnúť v každej beznádejnej situácii. Pochopili sme, že sa nemôže meniť tiež preto, aby nestratil zo svojej dokonalosti. Jeho dokonalosť je zároveň pre nás výzvou. Na rozdiel od neho, my sa totiž meniť musíme, aby sme sa k jeho dokonalosti aspoň približovali. Biblia to nazýva posvätením. Kto je svätý, má sa posvätiť ešte viac. John Wesley, ktorý práve na posvätení bazíroval hádam najviac zo všetkých svojich súčasníkov, by pravdepodobne stavom dnešnej cirkvi asi nebol dvakrát nadšený. Je tu však nádej, ktorá je ukrytá v obrovskom potenciáli tých, ktorí zostali až do dnešného dňa verní Pánovi a robia všetko pre to, aby činili jeho vôľu. Nezanedbávajú posvätenie, pretože sú si jasne vedomí, že bez neho nikdy neuvidia Pána.Verím, že Pán ich vo svojom čase rozmnoží a požehná v každej oblasti.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave