Izrael – jedinečná krajina!

 Na tohtoročnom májovom zájazde Slova života do Izraela sa zišlo 470 účastníkov zo 17 krajín sveta. Navštíviť Izrael je vždy jedinečná skúsenosť. Ak ste v Izraeli raz boli, budete mať túžbu sa tam znova vrátiť. Čo je na ňom také špecifické?

Po prvé, je to krajina s bohatou minulosťou, kde sa odohrával dej Biblie a po ktorej kráčal sám Ježiš Kristus, Boh zjavený v tele. Môžete navštíviť miesta, o ktorých čítate vo Svätom písme a uvedomiť si, že kresťanstvo je náboženstvom, ktoré má pevný historický základ. Môžete navštíviť miesta ako Kafarnaum, Korazim či Betsaida, ktorým Ježiš zlorečil pre ich bezbožnosť a vidieť z nich len ruiny. V Kafarnaume, ktoré bolo jedným z najbohatších miest Galiley, keďže bolo situované na dôležitej obchodnej ceste Via Maris, nájdete synagógu, v ktorej Pán učil Božie slovo. Žida vždy stavali novú synagógu na základoch tej pôvodnej a neskoršie vykopávky odhalili čadičové kamene základov z obdobia Ježiša Krista. Len pár metrov od nej je Petrov dom, v ktorom uzdravil svoju svokru a kde sa zhromaždilo také množstvo ľudí, že chromého museli ku Kristovi dopraviť cez strechu. Jedna z prvých budov kresťanskej cirkvi bola postavená práve na základoch Petrovho domu. Aj takto nám prví veriaci pomohli zachovať historické miesta, ktoré sa neskôr pre archeológov stali zdrojom úžasných objavov.

Izrael je jedinečnou krajinou aj preto, lebo si ju Boh vyvolil za svätú zem. Možno majú niektorí s týmto výrazom problém, ale ak ostaneme pri definícii slova „svätý“ ako „oddelený pre špeciálny účel“, potom je Izrael bezpochyby svätou zemou. Kráčal po nej svätý Boží syn a všetky jeho kázania zazneli v Galilei či Judsku. Ježiš sa znova vráti – nazývame to druhý príchod – a príde na Olivovú horu v Jeruzaleme. Očakáva sa, že prejde bránou Golden Gate, aby zasadol do chrámu. Moslimovia ju preto zamurovali a pred vstupom do nej urobili cintorín, aby zabránili Mesiášovi v návrate. Nemyslím si, že by tieto opatrenia nášho Spasiteľa zastavili, čo myslíte vy?

Keď sme počas sabatu navštívili Západný múr, očakávali sme Božiu blízkosť. Je síce pravda, že podľa Novej zmluvy nemusíme chodiť na špeciálne miesta na to, aby sme Boha stretli, a stačí sa mu modliť v duchu a v pravde, nech sme kdekoľvek; zároveň však rozumieme tomu, že na určitých miestach je väčšia manifestácia Jeho slávy. Keď sme išli k Múru nárekov, čítali sme si verše z 2. Paralipomenon 6:32,33, ktoré k nám prehovárali veľmi osobne: „Áno i cudzozemca, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela, keby prišiel z ďalekej zeme pre tvoje veľké meno a pre tvoju mocnú ruku a pre tvoje vystreté rameno, teda keby prišli a modlili by sa, obrátení k tomuto domu, ty vyslyš z nebies, z pevného miesta svojho bývania a učiň všetko, o čo bude ktorý volať k tebe, cudzozemec, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, a aby sa ťa báli, ako sa ťa bojí tvoj ľud Izrael, a aby vedeli, že je tvoje meno menované nad týmto domom, ktorý som vystavil.“ Napriek tomu, že z mnohých svätých miest ľudia urobili náboženské stánky, ktoré oberajú návštevníka o autentický zážitok, Božia prítomnosť je stále tam.

Izrael je špecifickou krajinou aj pre svoju budúcnosť. Jeho obnovenie je jedným z najväčších znamení posledných čias. Od roku 135 po Kristovi, keď bolo krvavo potlačené povstanie Bar Kochbu, až do roku 1948 Izrael v podstate zmizol z mapy sveta. Cisár Hadrián ho nazval Peleštejou (Palestínou), podľa Filištíncov, úhlavných nepriateľov Izraela, aby ich tak potupil. Až v roku 1898 začal Theodor Herzl sionistické hnutie, ktoré nakoniec v máji roku 1948 vyústilo do založenia novodobého štátu Izrael. Tak sa naplnili proroctvá nielen o rozptýlení Izraela do diaspóry pre ich neposlušnosť, ale tiež o návrate Židov a o znovuobnovení ich krajiny. Dnes má Izrael sedem a pol milióna obyvateľov a od deväťdesiatych rokov minulého storočia zažil exodus nevídaných rozmerov, tak ako to predpovedali proroci Izaiáš a Ezechiel. Izrael je naozaj krajinou budúcnosti. Mesiáš sa vráti do Jeruzalema, znova v ňom bude obnovený chrám, z Izraela povstane 144 tisíc, ktorí sa stanú apoštolmi počas súženia. Povstanú tam aj dvaja proroci, o ktorých hovorí kniha Zjavenia, Kristus bude vládnuť tisíc rokov z Jeruzalema a nakoniec sa odohrá bitka v údolí Armagedon, v ktorej bude satan porazený.

Modlite sa za Božie plány na Blízkom východe, proste pokoj pre Jeruzalem, „mesto veľkého Kráľa“. Izrael nie je zďaleka dokonalou krajinou, ale je jedinou demokraciou v tomto regióne. A ak veríte v Bibliu, nájdete mnoho ďalších dôvodov na to, aby ste túto krajinu bránili a milovali jej ľud.

Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave