Joyce Meyer – Ako zvládať svoje emócie

Ako zvládať svoje emócie spája biblickú múdrosť s najnovšími výskumami v oblasti psychológie a venuje sa:

  • štyrom osobnostným typom a ich vplyvu na celkový životný postoj,
  • vplyvu stresu na fyzické a emocionálne zdravie,
  • sile spomienok,
  • vplyvu slov na pocity,
  • pocitom, ako sú hnev a smútok,
  • strachu,
  • pocitu viny a ľútosti,
  • zmene životného postoja z reaktívneho na proaktívny,
  • blahodarným účinkom pocitu šťastia.

JOYCE MEYER patrí k popredným celosvetovo uznávaným kresťanským autorom. Napísala viac než osemdesiat kníh a brožúr, z ktorých mnohé sa stali bestsellermi. Do slovenského jazyka boli preložené: Bojisko v mysli, Sila myšlienok, Revolúcia lásky Krása miesto popola. Jej rozhlasové a televízne vysielanie Enjoying Everyday Life si získalo milióny poslucháčov a divákov po celom svete. S manželom Davom majú štyri dospelé deti a žijú v St. Louis v štáte Missouri.

 

Sklamaný? Chop sa druhej šance!

Sklamanie sa dostavuje vtedy, keď naše plány zmarí niečo, čo nedokážeme ovplyvniť. Sklamať náš môžu nepríjemné okolnosti alebo ľudia. Môžeme byť sklamaní aj z Boha, a to vtedy, keď neurobí niečo, čo od neho očakávame. Sú aj také chvíle, keď sklameme samých seba. Nikto z nás nedosiahne všetko, po čom túži, preto sa potrebujeme naučiť správne reagovať na sklamania.

 

Keď zažijeme sklamanie, najprv sa cítime „pod psa“ a potom vzbĺkneme hnevom. Po istom čase, keď všetkým naokolo dostatočne ukážeme svoj hnev, znovu pokračujeme v negatívnych pocitoch, ako je sklamanie či depresia. Najbližšie, keď zažiješ sklamanie, zameraj sa na svoje pocity – nie kvôli tomu, aby si ich roznecoval, ale ovládol. Počiatočné pocity sklamania sú v poriadku. Dôležité však je, ako ich spracujeme.

 

Naučila som sa, že ak je Boh na mojej strane, vždy, keď zažijem sklamanie, dostanem druhú šancu. Podobne to je s termínom u zubára. Ak ho lekár z nejakého dôvodu odvolá, dohodnem si iný. Viera, že Pán Boh má pre nás dobrý plán a riadi naše kroky, zabráni tomu, aby sklamanie prerástlo do zúfalstva.

 

Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje“ (Pr 16:9, Ekum. pr.).

Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť?“ (Pr 20:24, Ekum. pr.).

 

Tieto dva citáty ma mnohokrát upokojili, keď som sa niekam ponáhľala a uviazla v zápche na diaľnici. Najprv som sa cítila skľúčene, potom som sa rozčúlila, ale nakoniec som si povedala: „Pán riadi moje kroky, preto sa upokojím a ďakujem mu, že som práve tam, kde ma chce mať.“ Pripomenula som si tiež, že Boh ma týmto zdržaním možno chráni pred nehodou, ktorá by ma mohla postretnúť na ceste. Dôvera v Boha je úžasná, pretože upokojuje rozbúrené pocity, keď veci nejdú podľa našich predstáv.

 

Ako reaguješ, keď zažiješ sklamanie? Ako dlho ti trvá, kým ho prijmeš a začneš odznova? Konáš podľa Božieho slova a dôveruješ Ježišovi, alebo sa necháš ovládať pocitmi?

 

Ak si na tieto otázky neodpovieme úprimne, nikdy nespoznáme sami seba. Nezabudni, že iba pravda ťa môže vyslobodiť (pozri Ján 8:32).

 

Ak sa chceš ubrániť sklamaniu z Boha, úplne mu dôveruj! Uver, že jeho plán je lepší než tvoj. Nemôžeš sa predsa hnevať na niekoho, komu veríš, že chce pre teba to najlepšie. Keď sa rozčúliš, najradšej by si to dal niekomu pocítiť; je však zlé vybrať si za cieľ Pána Boha. On jediný ti môže pomôcť a poskytnúť útechu, preto lepšie je utiekať sa k nemu, než od neho utekať.

 

Sklamal som sám seba

Ak sa nám nedarí splniť očakávania, ktoré si kladieme, ľahko sa môže stať, že sa nahneváme sami na seba. U niektorých ľudí má takýto hnev hlboké korene a pretrváva dlhý čas. Mať nereálne očakávania je problematické najmä pre perfekcionistov: chcú byť dokonalí, ale kým žijú v tele, nepodarí sa im to. Vďaka Bohu môžeme duchovne rásť; povzbudzujem ťa, aby si sa tešil aj z najmenšieho víťazstva, ktoré sa ti podarí vybojovať, a nehneval sa na seba. Uvedom si, že Boh ťa bezpodmienečne miluje a mení ťa krôčik po krôčiku. Buď k sebe milosrdný a daj si druhú šancu. Teš sa z pokroku, ktorý si už dosiahol a netráp sa tým, že máš pred sebou ešte dlhú cestu.

 

Každý z času na čas sklame sám seba. Pred niekoľkými rokmi som sa v jednom vzťahu zachovala veľmi zle a dodnes ma to mrzí. Spolupracovala som so ženou, ktorá mala úplne odlišnú povahu ako ja. Po niekoľkých rokoch úsilia vychádzať spolu som pochopila, že musím urobiť zmenu. Stále som to odkladala, lebo som sa jej nechcela dotknúť. Čím dlhšie som čakala, tým viac mi jej slabosti liezli na nervy a verím, že aj tie moje vytáčali ju. Cítila som sa ako v pasci: reagovala som veľmi impulzívne, nie tak, ako som mala.

 

Namýšľala som si, že dôvod môjho otáľania bol šľachetný: nechcela som jej ublížiť. Nech už bol môj motív akýkoľvek, neposlúchla som vedenie Ducha Svätého, čo sa vždy skončí zle. Našu spoluprácu sme neukončili v dobrom a viem, že sme to obe ľutovali. Veľmi som sa snažila dať veci do poriadku, ale bola to jedna zo situácií, ktoré sa jednoducho nedajú napraviť.

 

Trvalo mi dosť dlho, kým som dokázala prijať Božie odpustenie a poučiť sa z tejto chyby. Nie je na mieste hnevať sa na seba za to, čo si urobil. Si zo seba sklamaný? Ak áno, práve teraz máš príležitosť dať si druhú šancu. Je načase prestať žiť na základe pocitov.

 

Nauč sa čakať

A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku“ (Jak 1:4, Ekum. pr.).

 

Ak si sa ešte nenaučil trpezlivosti, tak čakanie v tebe vyvoláva tie najhoršie reakcie. Bol to aj môj prípad dovtedy, kým som si neuvedomila, že prehnané reakcie veci neurýchlia. Podľa Vineovho gréckeho slovníka je trpezlivosť ovocím Ducha a rastie iba vtedy, keď sme vystavení skúškam. Všetci túžime byť trpezliví, ale nechce sa nám učiť takými byť, pretože to znamená správať sa zdržanlivo aj vtedy, keď nedostávame to, čo by sme chceli.

 

Niektorí ľudia sú prirodzene trpezlivejší než iní, ale zistila som, že aj tí najtrpezlivejší majú oblasti, v ktorých sú citlivejší než ostatní. Ako si už asi pochopil, Dave je veľmi trpezlivý a čakanie mu vôbec neprekáža. Keď trčí v zápche na diaľnici, nevyvedie ho to z miery, iba ak by kvôli tomu mal meškať na golf. Občas mu dochádza trpezlivosť s vodičmi, ktorí za volantom robia chyby, akých by sa on – aspoň podľa jeho slov – nikdy nedopustil. Pre mňa bolo kedysi čakanie veľkým problémom. Všimla som si však, že Boh ma ustavične staval do situácií, v ktorých som nemala inú možnosť, len čakať. Chcel, aby som sa naučila trpezlivosti.

 

Táto vlastnosť je nesmierne dôležitá pre tých, ktorí sa chcú tešiť zo života a tak osláviť Boha. Ak niekto nie je trpezlivý, situácie, v ktorých sa ocitne, ho prinútia reagovať impulzívne. Nabudúce, keď budeš musieť na niekoho alebo niečo čakať, skús sa so sebou porozprávať: Čakanie neurýchlim tým, že sa budem hnevať. Pokúsim sa vychutnať si tento čas.

 

Trpezlivosť je ako sval – používaním spevnie. Cvičenie je náročné a niekedy spôsobuje bolesť, ale viem, že je užitočné. Rovnako je to aj s rozvíjaním trpezlivosti.

 

Vieš čakať? Ako sa správaš, keď pracuješ s niekým, kto je veľmi pomalý? Ako ťa ovplyvňuje čakanie v dopravnej zápche? Ako sa zachováš, keď ti niekto vezme parkovacie miesto, na ktoré si čakal? Čím viac po niečom túžime, tým sme sklamanejší, ak to nedosiahneme. Nesprávajme sa detinsky. Zdravý rozum hovorí, že je hlúpe rozčúliť sa kvôli parkovaciemu miestu, či inej banalite. Ako zvládaš pocity, keď veci nejdú podľa tvojich predstáv? Verím, že úprimné odpovede na podobné otázky pomôžu napredovať na ceste zvládania pocitov.

 

Ako vychádzať so zložitými povahami

Ako reaguješ na drzých ľudí? S láskou, ako nás učí Božie slovo, alebo sa im prispôsobíš a začneš sa správať rovnako hrubo? Nikto nemá rád provokujúcich ľudí. Jedna z definícií opisuje drzosť ako príkre a nepríjemne energické vystupovanie. Vidíme, že svet je plný takýchto ľudí, a to práve kvôli stresu, v ktorom žijú.

 

Keď sa predavačka ku mne správa nevrlo, okamžite to vo mne začne vrieť. Potom si rýchlo uvedomím, že možno má problémy a nekontroluje sa. Samej sa mi veľakrát stalo, že ľudia sa ma pýtali, prečo sa správam tak nevľúdne; pričom ja som si toho vôbec nebola vedomá. Tlak, ktorý som cítila, som „ventilovala“ tvrdým tónom. To, samozrejme, neospravedlňovalo moje správanie, ale bol to koreň problému.

 

Som vďačná za to, že poznám Božie slovo a žijem s Pánom, ktorý je mojou silou a útechou. Chcem, aby moje správanie vždy bolo svedectvom o Kristovi, aby sa nikdy nemusel za mňa hanbiť. To si vyžaduje spoluprácu s Duchom Svätým.

 

Pán Ježiš povedal, že ak sa správame láskavo k tým, ktorí sú ku nám milí, nerobíme nič výnimočné. Ak sme však láskaví k niekomu, koho považujeme za svojho nepriateľa, vtedy konáme dobre (pozri Luk 6:32-35).

 

Táto oblasť je rozsiahla a zahŕňa situácie, s ktorými sa stretávame na dennom poriadku. Všetci ľudia, s ktorými prichádzame do styku, nie sú príjemní. Ako sa k nim budeme správať? Budeme konať, ako učí Božie slovo a milovať ich, pretože to Boh od nás chce? Alebo sa necháme uniesť pocitmi a zachováme sa ešte horšie ako oni? Rozhodni sa, že nikdy nedovolíš, aby ti drzý človek pokazil deň. Nenechaj sa vyviesť z miery niekým, koho už možno nikdy nestretneš.

 

Ak si v situácii, ktorá si vyžaduje každodenný kontakt s človekom, s ktorým sa ťažko vychádza, radím ti, modli sa za neho a nereaguj na základe pocitov. Naše modlitby vytvárajú priestor pre Boží zásah. Niekedy, keď sa modlíme, Boh nás vedie k tomu, aby sme sa s tým človekom otvorene a v láske porozprávali.

 

Rozhodnutie: Dokážem trpezlivo čakať na to, po čom túžim, a dôverujem Pánu Bohu, že mi to dá v pravý čas.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave