O holokauste sa učí na stredných školách

George Santayana: „Kto nepozná históriu, bude ju musieť prežiť znova.“

 

Po úspešnom rozbehnutí projektu v Čechách sa slovenská pobočka ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) rozhodla odštartovať niečo podobné aj na Slovensku – vyškoliť nových lektorov, ktorí budú môcť oslovovať stredné školy po celom Slovensku na tému, ktorá je len letmo spracovaná v školských učebniciach. Ohlasy zo škôl z Čiech, kde sú o krok pred nami, napovedajú, že v horizonte niekoľkých rokov by sa mohli desaťtisíce žiakov dozvedieť fakty a príbehy, na ktoré v bežných osnovách nebol vyhradený dostatočný priestor.

 

Prvé praktické kroky na zrealizovanie tejto veci prebehli ešte v júli tohto roku. Dobrovoľníci z viacerých registrovaných i neregistrovaných cirkví absolvovali prednášky na odbornom seminári v Bratislave, v dome Quo Vadis. Vďaka odbornej podpore Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry (SNM-MŽK) v Bratislave, Dokumentačného strediska holokaustu (DSH) a Židovskej náboženskej obce Bratislava prežili dva veľmi intenzívne dni. Okrem expozície múzea, prehliadky synagógy, jej novej expozície, mauzólea Chatama Sófera, ale aj priestorov budúceho Múzea holokaustu v Seredi sa od pani Šikulovej dozvedeli o židovských zvykoch a mohli si vypočuť prednášky špičkových odborníkov o slovenskom holokauste pána profesora Mešťana, historikov Hlavinku a Kamenca. Zavítali medzi nich aj niekoľkí preživší, ktorí sa s nimi osobne zdieľali o hrôzach, ktoré zakúsili. Ráta sa s tým, že na niektoré prednášky na školách budú pozvaní aj oni, aby sa študenti nestretli len s faktami, ale s konkrétnym človekom, ktorého výpoveď môže na žiakov omnoho viac zapôsobiť. Ak takýto človek nebude môcť prísť, každý lektor má pripravené aspoň jedno krátke video, ktoré bolo spracované práve na tieto účely. Pod dohľadom pani Vrzgulovej z DSH sa spoločne zamýšľali nad tým, ako si pripraviť prednášku, ako zbytočne žiakov nezahltiť číslami a dátumami, ale povedať to najpodstatnejšie, dať priestor príbehom.

 

Druhá fáza prebehla v októbri v priestoroch SK Christiana, kde po vypracovaní prednášok získali dvanásti lektori certifikát udelený ICEJ spolu s Múzeom židovskej kultúry. Pán Korčok si každého z nich vypočul a okrem povzbudenia ešte nabádal niektorých k doladeniu prezentácií. Veľmi dôležitou časťou bol aj príhovor Petra Šveca, predsedu ICEJ na Slovensku, ktorý odovzdal všetkým spoločné inštrukcie. Veľkou pomocou je aj manažérska práca Kamila Maljarčika z ICEJ, ktorý pomáha tento projekt rozbehnúť a všetky aktivity koordinuje. Nakoniec sa 12 „učeníkov“ rozišlo po spoločných modlitbách do svojich miest. Ich zámerom bude koncom roka 2012 a v priebehu roka 2013 osloviť prvé školy, kde predpokladajú najväčšiu ústretovosť.

 

Stojí pred nami veľká výzva. Chceme povedať pravdu o časti slovenskej histórie, za ktorú nesieme spoluzodpovednosť. Pred druhou svetovou vojnou žilo na Slovensku okolo 70.000 Židov. Počas obdobia slovenského štátu sa im niektorí snažili pomôcť, ale mlčiaca väčšina proti tomuto totalitnému režimu neprotestovala a kroky proti svojim židovským spoluobčanom schvaľovala. Aj preto Židia skončili v koncentračných táboroch a už nikdy sa domov nevrátili. A aj tí, ktorým sa podarilo prežiť, sa po návrate často stretli s nevraživosťou a rozkradnutými majetkami. Tento projekt je spätným zrkadlom do našej histórie. Modlite sa za to, aby študentov tieto prednášky oslovili. Aby to nebola len ďalšia hodina… Okrem iného je zmyslom tejto činnosti aj prevencia. Ak sa totiž nevieme vysporiadať s minulosťou, hrozí nám, že sa podobné hrôzy môžu v inej podobe znova opakovať. V dnešnej dobe moderných technológií, keď sa veľký dôraz kladie na informácie a vzdelávanie, si nezaškodí pripomenúť slová z listu jedného študenta, ktorý prežil holokaust. „Drahý učiteľ! Prežil som koncentračný tábor. Moje oči videli to, čoho svedkom nemal byť nik: plynové komory postavené študovanými inžiniermi, deti, ktoré otrávili vzdelaní fyzici, bábätká vraždené vzdelanými sestričkami, ženy a deti strieľané a spaľované absolventmi vysokých škôl a univerzít, preto som voči vzdelaniu nedôverčivý. Moja požiadavka je: pomôžte svojim žiakom stať sa ľudskými. Vaše úsilie nikdy nesmie vyprodukovať školské monštrá, zručných psychopatov, vzdelaných Eichmanov. Čítanie, písanie a aritmetika sú dôležité len vtedy, ak poslúžia našim deťom, aby boli ľudskejšími.“

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave