Boh formuje svet prostredníctvom modlitby

„Boh formuje svet prostredníctvom podlitby. Modlitby sú nesmrteľné. Modlitby dokážu prežiť  životy tých, ktorí ich vyslovili.“

 

Uvedený výrok vyslovil metodistický kazateľ Edward Mc Kendree Bounds, autor viacerých kníh na tému modlitby.Jeho slováobsahujú úžasné pravdy. 

 

Ak si dnes otvoríme noviny alebo sledujeme spravodajstvo, veľmi rýchlo si uvedomíme realitu, v ktorej žijeme. Dennodene sa stretávame s ničivými následkami hriechu – krádeže, lúpežné prepadnutia, znásilnenia, či dokonca vraždy. Je veľmijednoduché stať sa pasívnymi divákmi a „zažmúriť oči“ pred realitou. Namiesto toho by sme si však mali zodpovedne položiť nasledovnú otázku: „Kdeje vtomtovšetkomnašemiesto ako kresťanov?”

 

O budúcnosti nášho národa a dokonca celého sveta sa nerozhoduje v parlamente, v prednáškových halách univerzít, či zasadnutí cirkevného presbytéria. Miesto, kde sa v skutočnosti rozhoduje o osude nášho národa a celého sveta je na modlitbe.

 

Táto úžasná pravda je nádherne zobrazená na živote Božieho muža Daniela. Tento sa modlil na základe prorockého slova o navrátení Božieho vyvoleného ľudu z babylonského zajatia a pripomínal Pánovi Jeho zasľúbenia a Jeho charakter (Daniel 9-10). Písmo nám hovorí, že v momente, kedy sa rozhodol pokoriť sa a v modlitbe predstúpiť pred Pána, jeho prosba bola vyslyšaná (Daniel 10:12).

 

Musíme si však položiť nasledovnú otázku: „Čo je vlastne modlitba?“ Zvlášť ak sme kresťanmi viacero rokov, hrozí nám nebezpečenstvo, že sa modlitba pre nás stane len akousi „tradíciou“, či „klišé“. Skutočnú modlitbu však môžeme definovať nasledovne:

 

  • Chvíľa zastavenia sa – modlitba je čas, kedy sa zastavíš uprostred rozličných aktivít a predstúpiš pred Boha. Toto je okamih, kedy dovolíš Pánovi, aby jednal v tvojom živote. Nie nadarmo Písmo horoví v Žalme 46:11, „ Utíchnite a poznajte, že ja som Boh…“
     
  • Chvíľa zmeny – motlitba je okamihom, kedy dovolíš Bohu, aby zmenil tvoj život a tvoje plány namiesto toho, aby si sa ty snažil zmeniť svoj svet prostredníctvom svojich obmedzených plánov.
     
  • Božia chvíľa – v neposlednom rade, modlitba nie je o tebe a tvojích vlastných plánoch. Skutočná modlitba sa vystiera láskou k Pánovi v očakávaní na to, čo On túži robiť. Toto je ten vzácny čas, kedy stojíš pred Pánom a šepkáš: „Zmeň ma Pane a pomôž mi porozumieť tvojmu srdcu, ktoré máš pre tento svet.“

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave