Doprava a poplatky za tábor

Doprava na detský tábor

Dopravu si zabezpečuje každý individuálne alebo môžete využiť organizovanú dopravu vlakom z Bratislavy (deti budú sprevádzané našimi vedúcimi) s prestupom v Dedinkách na nami objednaný autobus, ktorý dopraví deti priamo do tábora (cca 15 km). V takomto prípade je cena za cestu tam aj späť z tábora 30,-Eur.

Zberné (nástupné) miesta pri ceste vlakom sú: Bratislava, Šurany, Zvolen, v prípade potreby aj Brezno alebo Červená skala (pri prihlasovaní nahláste stanicu nástupu Vášho dieťaťa)

 

Ako a koľko platiť?

Po odoslaní prihlášky uhraďte na naše číslo účtu 68434112/0200 s variabilným symbolom č.12  (pričom do poznámky uveďte mená a priezviská osôb, za ktoré platíte) sumu podľa nasledovného kľúča:

 

Pokiaľ zaplatíte do 1.5.2013

Poplatok za dieťa je 110 Eur, za každé ďalšie dieťa 90 Eur.

 

Pokiaľ zaplatíte od 1.5. do 30.5.2013

Poplatok za dieťa je 120 Eur, za každé ďalšie dieťa 100 Eur.

 

Prihlášky a platby do tábora po 1.6.2013 už neakceptujeme!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave