Misijná skupina Slovo života Žilina

Pozývame vás na zhromaždenie Slova života v Žiline, v piatok, 1.3., od 17.00 – 19.30 v Dome odborov, miestnosť č. 32, II posch. V lete sme v Žiline po prvýkrát usporiadali evanjelizáciu s hosťom zo Švédska, Perom Cederghårdom a mnoho ľudí dalo svoje životy Pánovi a prijali uzdravenie. Po evanjelizácii sme videli obrovský hlad po Bohu a jeho Slove a po modlitbách a spolupráci aj s tamojšími veriacimi sme usporiadali večernú biblickú školu, ktorú navštevovalo 40-60 veriacich.

 

Tento piatok vás pozývame na bohoslužbu s pastorom Petrom Čuříkom, na ktorej by sme chceli ustanoviť misijnú skupinu Slova života a tak slúžiť bratom a sestrám v Žiline a na jej okolí. Ste srdečne vítaní!

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave