Boh ťa chce prekvapiť!

V Deutoronomiu 28: 1-2 čítame: „Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania  a budú ťa sprevázať ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha.“

Slovo „sprevádzať“ môžeme preložiť takisto aj ako „prekvapiť“. Znamená to, že ak sa rozhodneš poslúchať Pána, uvidíš vo svojom živote Jeho požehnanie. Tvoj Nebeský Otec ti chce preukázať svoju dobrotu – chce ťa prekvapiť! Chce ti pomôcť uskutočniť tvoje sny a prekonať prekážky. Chce ťa zahrnúť svojou dobrotou a milosrdenstvom. Prekvapenie môžeme definovať ako niečo dobré, čo si v skutočnosti neočakával. Je to niečo, čo spôsobí, že sa cítiš špeciálnym a že niekto na teba myslí. Prekvapenie nám prináša do života radosť a povznáša naše srdcia. Boh chce vykonať v tvojom živote úžasné veci, aby si si uvedomil ako veľmi ťa miluje.

Veľakrát sa mylne domnievame, že čím viac sa budeme modliť, tým viac nás Boh požehná. Avšak tento text nehovorí nič o modlibe. Hovorí sa tu o poslušnosti Božiemu Slovu. Táto môže zahŕňať správny postoj – odpustenie, vzopretie sa pokušeniu, konanie toho, čo Pán od nás žiada – „… Hľa poslušnosť je lepšia ako obeť…“ (1 Samuelova 15:22).

Boží plán sa nekončí tým, že nás chce požehnať a prekvapiť. Ak mu to dovolíš, tak spôsobí, že sa staneš Božím nástrojom požehnania pre iných. Uvidíš ako sa Božia dobrota a milosrdenstvo dotýka aj ľudí okolo teba.

Každé ráno by sme sa mali prebúdzať s týmto postojom: „Už sa neviem dočkať, čo Boh bude dnes konať.“Vytvor priestor vo svojom srdci a mysli na to, čo Boh chce dnes konať v tvojom živote. Zachovaj si postoj viery a očakávania. Keď to urobíš, uvidíš Božie prekvapenia. Uvidíš ako Jeho žehnajúca ruka príde na teba a vovedie ťa do nových úrovní v rozličných oblastiach tvojho života!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave