Rekordný počet balíčkov – Operácia vianočné dieťa

Každoročne sa zapájame do charitatívneho projektu Operácia vianočné dieťa. Deti z bohatších krajín po celom svete pripravujú balíčky v hodnote približne 30 eur, ktoré sa následne distribuujú deťom zo sociálne slabších rodín v chudobných krajinách. Mnoho rokov sme boli len príjemcami darčekov z Nemecka, ktoré sme rozdávali chudobným deťom na Slovensku. Minulý rok sme ale začali s balením našich vlastných darčekov. Tento rok sa nám ich podarilo aj vďaka horlivosti Naďky Jančárovej, ktorá zmobilizovala okolo 35 pomocníkov, vytvoriť viac ako 200. Približne rovnaký počet sme prijali zo zahraničia, a tak sme mohli oproti minulosti potešiť omnoho viac detí ako obyčajne.

 

Detský domov Nádej, Bernolákovo

Darovali sme balíčky aj pre deti staršie ako 14 rokov, keďže s týmto domovom v Bernolákove spolupracujeme už dlhšie a tamojšie deti poznáme. V decembri sme tam obdarovali aj deti, ktoré žijú v profesionálnych rodinách a deti zamestnancov. Tí o tom nevedeli, príjemne sme ich prekvapili.

 

MČ Devínska Nová Ves, Bratislava

Deti sa stretli v priestoroch materskej školy. Pustili sme im krátke video s posolstvom Operácie vianočné dieťa. Pri otváraní balíčkov deti nadšene vyberali veci, ktoré si našli v škatuliach. Rodičia sa zaujímali o následnú starostlivosť a jedna mamička aj so svojimi deťmi dokonca nečakala ani na začiatok projektu a prišla hneď v piatok na vianočný dorast a mládež, ktorý sme organizovali v našom zbore.

 

Špeciálna základná škôlka a škola internátneho typu pre sluchovo postihnuté deti, Drotárska cesta, Bratislava

Distribúciu pre škôlkarov sme začlenili do ich vianočného večierka, kde boli prítomní aj rodičia. Pastor Martin v spolupráci s niekoľkými členmi nášho zboru zahral krátku scénku o Horčičnom semienku. Pán Boh otvoril srdcia rodičov aj učiteľov. Vo februári sme sa sem ešte vrátili a dávali darčeky deťom základnej školy, pastor Martin vysvetlil evanjelium hravou formou, deti napriek svojmu handicapu skvele spolupracovali a veľmi sa tešili.

 

Základná škola, Centrum I, Hnúšťa

Balíčky pre deti zo sociálne slabého prostredia sme odovzdali v druhej triede, kde je triednou učiteľkou teta Naďky Jančárovej. Deti tu žijú v katastrofálnych podmienkach v osadách a domoch, kde nemajú vodu ani sociálne zariadenia, často nemajú čo jesť. Pani riaditeľka bola nadšená: „Darčeky mali veľký úspech, niektorí rodičia doma len vyvaľovali oči. Dvaja žiaci dokonca prišli kvôli tomu do školy, hoci dva dni predtým chýbali. Dozvedela som sa aj to, že na Vianoce nedostali niektorí z nich nič.“ „

 

Špeciálna základná škola, Šahy

Mnohé deti v tejto škole sú zo sociálne slabých rodín a žijú v žalostných podmienkach. Kvôli neutešenej finančnej situácii v rodinách prebehlo rozdávanie balíčkov dvakrát. Prvý raz pred Vianocami a druhý raz v januári. Mali veľkú radosť, keď si otvorili balíčky a našli tam nádherné darčeky, ktoré by inak nedostali.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave