Nezakop svoju hrivnu!

Život každého človeka je jedinečný. Ježiš v podobenstve o hrivnách hovorí o znamenitom človeku, ktorý odišiel na cesty a svojim sluhom odovzdal svoj majetok (Mat 25). Jednému dal päť hrivien, druhému dve a tretiemu jednu. Všimni si, že nikto neostal bez hrivien! Možno ti hneď napadne, „no ale niekomu dal viac, niekomu menej…“ V Mat 25:15 hovorí, že každému dal „podľa jeho vlastnej možnosti“ alebo v inom preklade, „podľa jeho osobných obdarovaní.“

Každý jeden človek je v Božích očiach jedinečný, neopakovateľný originál. Hodnota umeleckého diela sa stanovuje podľa kvality autora, pričom sa skúma, či je dané dielo skutočne originálom. Majster, ktorý ťa sformoval ešte v lone tvojej matky, je samotný Stvoriteľ neba a zeme. Si jedinečným dielom toho najväčšieho majstra všetkých čias. Druhým ukazovateľom vzácnosti diela, je jeho originalita. Cena aj tej najlepšej napodobeniny originálu rapídne klesá jednoducho preto, že nie je originálom. Ty si bezpochyby neopakovateľným originálom s jedinečnými darmi a talentami.

Dôležitým posolstvom tohto podobenstva je to, že tvoja odplata nezávisí od množstva talentov, ktoré spravuješ! Ten, ktorý mal päť hrivien, zarábal nimi a doniesol ďalších päť hrivien. Ten s dvomi talentami rovnako pracoval podľa svojich obdarovaní a získal „len“ dva, no odpoveď od Pána dostali rovnakú: „Dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho Pána!“ (v. 21). Boh ťa nehodnotí podľa toho, koľko hrivien si zarobil, ale podľa toho, nakoľko si využil potenciál, ktorý do teba vložil! Oveľa viac mu záleží na vernosti v povolaní a na tvojom úsilí urobiť niečo so životom, než na finálnej produkcii. V nebi bude veľa prekvapení! Mnohí z tých, ktorí boli na tejto zemi známi, budú mať menšiu odplatu, než tí, ktorí síce nestáli v predných líniách ani neboli na pohľad výnimoční, no boli verní v rozvíjaní talentov, ktoré im Pán zveril.

Nebuď ako ten sluha, ktorý mal len jednu hrivnu a zakopal ju. Zdalo sa to byť múdre, no Pán sa naňho nahneval. Nerezignuj v živote! Nevzdaj to! Možno ti párkrát niečo nevyšlo, no riešením nie je beznádej, menejcennosť, či sebaľútosť. Jedna životná múdrosť hovorí: „Možno si stratil niekoľko bitiek, ale ešte stále môžeš vyhrať vojnu!“ Boh ťa znovustvoril v Kristovi Ježišovi, aby si konal jeho dobré skutky (Ef 2:10)! Aké sú tie dobré skutky pre teba? V čom máš Božie obdarovanie? Dokonca aj rany, ktoré ti uštedril život, môžeš zúžitkovať na to, aby sa v Kristových ranách uzdravili a stali sa tvojimi „metálmi“ z boja. Uzdravené jazvy ti môžu dať v duchovnom svete takú autoritu, ktorú ti nedokáže dať žiadny človek či organizácia.

Keď bol Bill Wilson malý, mama ho vzala do mesta a povedala mu: „Počkaj tu, o chvíľu sa vrátim.“ Ako každý dobrý osemročný chlapec, aj on čakal. Keď už ale prešli tri dni, začal tušiť, že sa niečo stalo. Nakoniec si ho adoptoval jeden kresťan, vychoval ho v kresťanskej viere a dnes je Bill Wilson jedným z najznámejších kresťanských pracovníkov s deťmi. V Brooklyne, kde je na meter štvorcový najviac vrážd na svete, sa každý týždeň stará o 24 tisíc detí, ktoré mali podobný osud ako on. Nezakop svoju hrivnu, nerezignuj, neplač nad svojím osudom! Utekaj ku Kristovi, nech znova obnoví tvoj život, uzdraví tvoje rany a potom sa ho opýtaj, aké dary vložil do tvojho života. Začni do nich investovať, rozvíjať ich a jedného dňa ťa Boh odmení. Možno to bude len „málo“, čo ti dá na tejto zemi spravovať, no ak v tom budeš verný, v nebesiach dostaneš veľkú odmenu „nad mnohým ťa ustanoví“!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave