Hľadáš priazeň u Boha, alebo u ľudí?

Peter Čuřík

Jedným z najznámejších príbehov Biblie je Dávid a Goliáš. Goliáš pre Saula znamenal začiatok pádu, no pre Dávida znamenal začiatok povýšenia. Dávid by sa asi nikdy nedostal do povedomia Izraela, keby sa na bojovom poli nestretol s takmer nezdolateľným nepriateľom. Ak dnes čelíš svojmu Goliášovi, nezúfaj, Boh to nedopustil preto, aby si bol porazený, ale aby ťa naučil víťaziť a posunul ťa v živote ďalej.

No pred tým, ako sa Dávid stretol s Goliášom, musel čeliť iným výzvam, ktoré sú aspoň také nebezpečné, ako stáť pred trojmetrovým obrom pred očami celého národa. Konfrontácia, ktorá predchádzala stretu s Goliášom, bola náročná aj preto, lebo sa týkala tých, ktorí boli Dávidovi najbližší, jeho vlastnej rodiny.

 

Skúška č. 1

Keď s tebou nikto neráta

Keď prorok Samuel prichádzal do Betlehema, bola to veľká vec. Starší mesta mu hneď vyšli v ústrety s otázkou, či prichádza s pokojom. Vydýchli si, keď potvrdil, že áno, no nezradil im pravý zmysel svojej návštevy; prišiel totiž pomazať budúceho kráľa nad Izraelom. Viete si predstaviť, aký rozruch spôsobilo, keď sa nahlásil k Izaimu Betlehemskému na obed? Samuel bol Boží prorok, ktorého slovo sa vždy splnilo, istým spôsobom bol celebritou svojej doby. V dome Izaiho nastali horúčkovité prípravy. Pripravovali sa tie najlepšie jedlá, určite niekoľko chodov, pozvali tých najvzácnejších hostí a obliekli sa do tých najlepších šiat. Izai bol na svojich siedmich synov patrične hrdý, najstarší Eliáb, rodený vodca, urastený, prvorodený, potom Abinadáb, Šama… Ale pozor, Izai mal osem synov! No najmladšieho Dávida na hostinu ani len nepozval, nechal ho pásť ovce. Viete si to predstaviť? Uznávam, že Dávid bol ešte príliš mladý na to, aby mohol byť kráľom, no každý dobrý otec by mal túžiť po tom, aby bol jeho syn na obede s prorokom. Okrem toho, Izai nevedel, že Samuel prichádza pomazať budúceho kráľa nad Izraelom! Jediné vysvetlenie, ktoré sa nám ponúka, je toto: s Dávidom jednoducho nikto nerátal.

Už sa ti stalo, že ťa nepozvali na hostinu? Že na teba zabudli? Bolí to o to viac, že to boli jeho najbližší. Zranenia od najbližších sú najväčšie preto, lebo od nich najviac očakávame. Dávid však nezahorkol, nehorekoval na osud, ani sa nesťažoval pred Bohom. Verne slúžil Pánovi a napriek tomu, že ho prehliadala jeho vlastná rodina, Boh naňho pamätal. Keď nakoniec poslali po Dávida, Hospodin riekol Samuelovi: „Vstaň, pomaž ho, lebo toto je on! Vtedy vzal Samuel roh s olejom a pomazal ho prostred svojich bratov“ (1Sam 16:12,13). Božie povolanie a jeho priazeň ti nemôže vziať nikto!

Keď raz sedel David Livingstone na univerzitnej prednáške brata Moffata, ktorývolal mladých ľudí na misiu v Afrike slovami: „Videl som dym tisícok dedín, kde ešte žiadny misionár nebol,“ pevne sa rozhodol, že tam pôjde. Jeho brat John ním pohrdol a rozhodol sa byť radšej bohatým a slávnym. David sa stal jedným z najväčších misionárov všetkých čias a do Anglicka sa vracal ako národný hrdina. Keď zomrel, pochovali ho na to najčestnejšie miestovo Westminsterskom opátstve po boku kráľov a vladárov. Keby ste dnes chceli nájsť hrob jeho brata Johna, našli by ste ho len podľa nápisu: „Tu leží John Livingstone, brat Davida Livingstona.“ O čo je lepšie je hľadať Božiu priazeň než priazeň tohto sveta!

 

Skúška č. 2

Keď ťa falošne obvinia

Napriek tomu, že Dávida pomazali za kráľa, ešte nesedel na tróne. Druhá skúška ho čakala, keď ho otec poslal so syrmi za bratmi do vojnovej línie. Najstarší, Eliáb, zjavne ešte stále namrzený, sarkasticky poznamenal: „Prečo si zišiel sem? A na koho si nechal tých pár oviec na púšti? Ja znám pýchu a zlobu tvojho srdca…“ (1Sam 17:28). Chcel ho verejne zosmiešniť, znevážiť. Vždy sa nájdu takí ľudia, ktorí ti budú sťažovať cestu za Božím povolaním. No nezabúdaj, že Boh nehľadí na to, na čo hľadí človek, Boh hľadí na srdce. Eliáb obvinil Dávida z pýchy, no Boh si ho vybral práve preto, lebo v ňom našiel čisté srdce. Názory ľudí sa od názorov Božích môžu veľmi líšiť; ty sa usiluj o to, aby si druhým nedával žiadnu zámienku na pohoršenie, ale nadovšetko hľadaj priazeň u Boha.

Dávidova reakcia je pre nás veľmi poučná: „A Dávid riekol: Čože som teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? A Dávid obrátiac sa od neho k inému, pýtal sa to isté.“ Dávid urobil tri dôležité rozhodnutia:

  • „Či mi nebolo rozkázané?“ Je dôležité, aby si si zachoval poddajného ducha a rešpektoval autority. Ježiš Kristus v Lukášovi 16:10-12  povedal, že sú tri oblasti vernosti, v ktorých nás bude testovať: 1. Vernosť v mále (až keď sme verní v mále, ustanoví nás nad mnohým). 2. Vernosť vo financiách (až keď sme verní v „nespravodlivom mamone“, zverí nám to, „čo je pravé“). 3. Vernosť v cudzom (až keď sme verní vo vízii niekoho iného a možno z našej vernosti nemáme žiadny priamy úžitok, kvalifikujeme sa na to, aby nám zveril „to, čo je naše“) .Dávid nebol samoľúbym tínedžerom. Áno, mal na sebe pomazanie a Božiu ruku, ale zachoval si pokorného a poddajného ducha. Keď si podriadený autoritám, dáva ti to úžasnú slobodu! Možno namietaš, že tvoje autority sú „telesné“ a že ty más pomazanie, ktoré oni nemajú. Pamätaj na Dávida! Boh ťa bude testovať v cudzom a až keď tam obstojíš, zverí ti tvoje vlastné: víziu, spolupracovníkov či povýšenie podľa jeho plánov.
  • „Obrátiac sa od neho k inému…“ Dávid odmietol skĺznuť do zvady, hnevu, argumentácie. Obhájil sa iba niekoľkými slovami, povedal fakty, ale nedovolil, aby rozprava s najstarším bratom eskalovala do hádky. Ak máš vyhrať vo svojich zápasoch s Goliášmi, nesmieš si dovoliť zahorknúť. Odmietni bojovať zbytočné boje, ktoré nestoja za to. Stratíš pri nich silu, ktorú budeš potrebovať na boje, ktoré stoja za to, aby si ich bojoval.
  • „Pýtal sa to isté.“ Nedovolil falošnému obvineniu, aby ho zastavilo na ceste za Božím plánom. Niekedy nie je ľahké obhájiť sa. Eliáb obvinil Dávida z toho, že má pyšné srdce, no nebola to pravda. Ale ako to dokážeš? Ako ukážeš druhým, čo je v tvojom srdci? Niekedy potrebuješ mlčať a odovzdať prípad Bohu, aby ťa obhájil on sám. Miluj ľudí, no nedovoľ im, aby manipulovali tvojím životom. Pokračuj v ceste za Božím povolaním aj vtedy, keď ti druhí budú hádzať polená pod nohy.

Dávid sa smelo rozbehol proti Goliášovi, porazil ho a priniesol víťazstvo celému národu. Netrvalo dlho a stal sa kráľom Izraela, tak ako to Samuel predpovedal. To všetko sa však nemuselo stať, keby Dávid nezvládol skúšky, ktoré Boh naňho dopustil. Neupadol do malomyseľnosti a depresie, keď s ním jeho vlastní nerátali, a nezahorkol, ani neostal sklamaný, keď ho falošne obvinili. Miloval Boha a poslúchal ho viac ako ľudí. Nestrácal silu v nezmyselných žabomyších vojnách, ale zachoval si ju na to, aby vybojoval boje, do ktorých ho volal Boh. Jeho slávne víťazstvo nad Goliášom sa stalo pamätným a ukázalo, o koľko je dôležitejšie mať priazeň u Boha než u ľudí.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave