Naber čerstvý vietor do svojich plachiet!

Konferencia viery 2013 – výnimočný predel v našej histórii

Tohtoročná Konferencia viery priniesla niekoľko jedinečných predelov v histórii konferencií, ktoré organizujeme už od roku 1997: pozvali sme najväčší počet rečníkov, Carla-Gustafa Severina a Pera Cedergårdha zo Švédska, Emila Adama zo Spišskej Novej Vsi, Mira Tótha z Nitry a hudobnú skupinu Maranata. Začínali sme v našich nových priestoroch na Tomášikovej 30 už v piatok večer, a tak spolu aj s bohoslužbami v Národnom tenisovom centre (NTC) mala konferencia až sedem zhromaždení, teda viac než kedykoľvek predtým. Tretím „rekordom“ bola účasť na zhromaždeniach. Na popoludňajšom s Emilom Adamom a večernom s Carlom-Gustafom bolo na bohoslužbe viac než tisíc návštevníkov. Odhadujeme, že konferenciu navštívilo okolo 1300 hostí z celého Slovenska, Čiech, Srbska a Rakúska. Mohli sme takto slúžiť ešte širšiemu spektru veriacich i hľadajúcich, než tomu bolo v doterajšej histórii.

 

Obrovská vďaka patrí vynikajúcemu tímu pracovníkov z nášho bratislavského zboru, ktorí na príprave konferencie pracovali celé týždne. Tradične skvelú službu odviedla naša chváliaca skupina. Uctievanie Boha bolo vždy kľúčovou udalosťou v chráme, o to viac v Novej zmluve, kde Ježiš povedal, že Boh hľadá uctievačov (Ján 4:23, 24). Samotná myšlienka toho, že Boh niečo hľadá, je fascinujúca. Nehľadá bezchybných kresťanov, dokonalých spevákov, dokonca ani diakonov, či nových kazateľov. Hľadá uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Ak ich totiž nájde, potom z nich môže urobiť čokoľvek, podľa svojich plánov, možno práve diakonov či kazateľov. Boh je taký veľký a majestátny, že uctievanie je tou najprirodzenejšou odpoveďou na poznanie jeho krásy. Aj preto ho budeme uctievať až na veky v jeho kráľovstve. Konferencia je vždy jedinečnou príležitosťou, aby sme Pána uctievali vo „veľkom zhromaždení“ a prežívali, ako jeho prítomnosť napĺňa jeho cirkev.

 

Sme veľmi vďační aj za všetkých, ktorí sa podieľali na praktickej príprave konferencie, od uvádzačov, cez pódiových manažérov, či ľudí, ktorí zabezpečovali občerstvenie, prevozy a ubytovanie pre hostí, až po prekladateľov na pódiu a v sále. V nedeľu večer sme usporiadali uzdravujúce zhromaždenie s Perom Cedergårdhom, kde sme sa modlili doslova za stovky ľudí. Začali sme o 15.00 a množstvo chorých, ktorí túžili po Božom dotyku, bolo také veľké, že sme sálu opúšťali až o 22.30; čo je ďalší rekord Konferencie viery 2013J. Vďaka Bohu za ochotných spolupracovníkov, ktorí neváhali investovať svoj čas, energiu a talenty na to, aby Boh mohol konať v živote iných ľudí.

Túžime po tom, aby konferencia bola každoročne kvalitnejšia aj po stránke technickej či grafickej. Pracovníci vydavateľstva, grafici, zvukári, tím, ktorý sa stará o dekoráciu, kameramani, tí všetci si zaslúžia veľkú vďaku. Veríme, že počas konferencie Boh koná v duchovnej oblasti a mení životy ľudí. Bez kvalitnej duchovnej služby by konferencia ostala len príjemnou kultúrnou udalosťou. Osobne som veľmi vďačný za všetkých duchovných poradcov, učiteľov nedeľnej školy, ktorí dávajú našim deťom svoje najlepšie a učia ich základom kresťanskej viery, či modlitebníkom, ktorí ostávajú za oponou, no predsa zastávajú kľúčové miesta v napĺňaní Božích plánov. Chceme tiež touto cestou pozdraviť všetkých hostí, ktorí k nám docestovali, už teraz sa tešíme na Konferenciu viery 2014!

 

Čo konferencia priniesla?             

Témou konferencie bolo Naber čerstvý vietor do svojich plachiet. Bolo unikátne sledovať, ako sa posolstvá jednotlivých rečníkov spájali do jedného celku. Per Cedergårdh na začiatok kázal na tému života s Duchom Svätým a jeho ohňa. Bol to nádherný úvod, keď sa Boží Duch dotýkal mnohých ľudí. Miro Tóth potom pokračoval v sobotu ráno o pomazaní v živote jednotlivcov i cirkvi, no zároveň o pokornom duchu, ktorého nikdy nesmieme stratiť. Popoludní slúžil Emil Adam spolu s chváliacou skupinou zo Spišskej Novej Vsi a zdôrazňoval túžby spravodlivých, ktoré sa naplnia. Bolo nádherné vidieť, ako si Boh používa hudobný talent rómskych spevákov a hudobníkov na pódiu na svoju slávu. Ak ste nevedeli, čo je radosť Pánova, v sobotu od 14.00 na konferencii sme ju zažívali v jej plnosti. Ja som potom kázal o žene – vdove, ktorej neostalo nič viac, než nádobka oleja a ukazoval, že niet beznádejnej situácie, na ktorú by Boh nemal riešenie.

Sobota večer býva vždy vrcholom konferencie. Špeciálnym bonusom bolo aj vystúpenie Mira Tótha, ktorý nás v klavírnom sprievode privádzal pred Božiu tvár. Carl-Gustaf Severin potom pokračoval v posolstve o nádeji a o tom, že Boh má východiská i z nemožných situácií. V nedeľu ráno sme si vypočuli vynikajúcu kázeň o cirkvi a rodine. Carl-Gustaf rozprával o začiatkoch svojej služby a rôznorodosti cirkvi. Nezabudol tiež zdôrazniť dôležitosť rodiny, výchovy detí a služby deťom v cirkvi. Posolstvo podal unikátnym spôsobom, kde sa slzy radosti miešali s hlbokým usvedčením od Svätého Ducha. Večer sme potom počuli veľmi hutné dvojhodinové vyučovanie na tému uzdravenia, veľmi odporúčam všetkým, ktorí potrebujú zdravie, aby si kázeň znova vypočuli. V prísloviach je napísané: „Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam. Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. Lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu, a celému ich telu lekárstvom“ (Pr 4:20-22). Mnohokrát hľadáme uzdravenie na rôznych miestach a možno zabúdame, že je to práve Božie slovo, ktoré, keď mu dáme prioritu, sa stáva „lekárstvom celému nášmu telu“. Všetkých sedem posolstiev nájdete na MP3 nahrávke z konferencie, ktorú ponúkame v našom vydavateľstve.

Peter Čuřík

 

Niekoľko svedectiev z konferencie:

„Počas kázne Mira Tótha mi Pán uzdravil pravé koleno.“ (Prišlo slovo poznania o tejto bolesti, poznámka redakcie).

„Cez modlitbu Pera Cedergårdha sa mi navrátil spánok. Haleluja! To je taká fantastická vec! Náš Boh je úžasný Boh, vďaka Ti Pane Ježišu. Ja som totiž posledný mesiac (február –  marec) bez tabletky na spanie
nedokázal zaspať. Ďakujem Perovi Cedergårdhovi za jeho mocnú modlitbu v nedeľu na záver konferencie.“

Jozef Z.

 

„Sme veľmi vďační Pánovi Ježišovi za konferenciu, ktorú ste s jeho pomocou pripravili. Sme vďační všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Pozdravujeme aj Danku V. (vedúcu chvál, pozn. redakcie), mala to tam s Kikou náročné, no úžasne to zvládla. Veríme, že mnohých životov sa Pán Ježiš dotkol a mnohí ho mohli po tieto dni spoznať a byť spasení aj vďaka takejto vašej službe. Veľmi požehnaní boli aj naši bratia a sestry zo Žiliny, s ktorými sme hovorili.“

 

„Sestra zo Žiliny nám povedala, že bola už počas zhromaždenia uzdravená zo silných bolestí srdca, kvôli ktorým nemohla počúvať kázne. A dcérke našich susedov sa dorovnala noha.“

 

„Sme vďační Pánovi Ježišovi za ďalšie uzdravenie nášho Janka. Na Konferencii viery sa za neho modlil Per Cedergårdh. Už na druhý deň zosilnelo jeho brušné a chrbtové svalstvo a začal chodiť po štyroch. Dovtedy sa len prevaľoval a ani nesedel. Neurologička mu stanovila diagnózy tykajúce sa oslabeného svalstva a mali sme s ním pravidelne cvičiť Vojtovu metódu. Dnes sme boli na rehabilitácii a Janko sa u nej už rovno posadil. Lekárka povedala, že je úplne zdravý po pohybovej stránke a všetko, čo mu podľa lekárov doposiaľ chýbalo, nadmieru dobehol – sedí, chodí po štyroch a svalstvo je v poriadku, cvičiť nemusíme.

Po modlitbách Pera C. na Konferencii viery Pán Ježiš uzdravil nášho Andrejka z atopickeho ekzému. Mal ho od narodenia striedavo lepší a horší. Modlili sme sa za neho už od malička, aj viacerí iní bratia a sestry na neho skladali ruky a vyznávali sme Božie slovo. V tomto období, aj počas konferencie, to mal v najhoršom stave. Od minulého týždňa zrazu zo dňa na deň ekzém skoro zmizol, zostali len malé miesta na nohách. Ešte pred dvoma týždňami ho mal kompletne na celom bruchu, chrbte a na väčšej časti nôh a rúk. Vďaka a chvála patria Pánovi Ježišovi!“

 Patrik a Zuzka V.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave