Európska Konferencia 2013

 

Je pre nás veľkým potešením pozvať vás na našu veľkú udalosť roka, Európsku Konferenciu 2013.

 

21. – 28. júla 2013

Švédsko, Uppsala


Rečníci / umelci: Ulf Ekman, Dr. Yonggi Cho (Južná Kórea), Otec Raniero Cantalamessa (Taliansko), Göran Skytte, Hans Weichbrodt, Izraelský veľvyslanec Isaac Bachman, John & Carol Arnott (Kanada), Mark Conner (Austrália), Stephen Sumrall (USA), Suliasi Kurulo (Fidži), Brenton Brown (USA) a ďalší.

 

Veríme, že Ježiš Kristus bude uprostred nás, oživujúc našu vieru a dotýkajúc sa nás svojou láskou a mocou. Hľadme na Ježiša a otvorme si srdcia, aby sme tento týždeň čerpali od Pána.

 

Deti a mládež sú nám tak vzácni, a tak je našou túžbou, aby aj oni prežili stretnutie s Ježišom a prežívali radosť Pánovu počas schôdzok a stretnutí, ktoré pre ne pripravujeme.

 

Poďme prosiť Boha, aby nám dal pred Svojou tvárou nádhernú duchovnú hostinu pre celú rodinu.

 

Ste srdečne vítaní

 

 


Program

Nedeľa 21. júla
19:00 Večerné zhromaždenie Hans Weichbrodt a Ulf Ekman

Pondelok 22. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie
15:00 Popoludňajšie zhromaždenie: Göran Skytte
19:00 Večerné zhromaždenie: John Arnott

Utorok 23. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie John & Carol Arnott
13:00 Pastorské stretnutie
15:00 Popoludňajšie zhromaždenie Stephen Sumrall
19:00 Večerné zhromaždenie Suliasi Kurulo
Mládežnícke stretnutie po večernom zhromaždení

Streda 24. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie Suliasi Kurulo
13:00 Pastorské stretnutie
15:00 Israel Service Ambassador Isaac Bachman
19:00 Večerné zhromaždenie Dr. Yonggi Cho

Štvrtok 25. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie Ulf Ekman
13:00 Partnerské stretnutie, Ulf & Birgitta Ekman
15:00 Popoludňajšie zhromaždenie Anne Christiansen
19:00 Večerné zhromaždenie Dr. Yonggi Cho
Koncert: Hansam – po večernom zhromaždení

Piatok 26. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie Mark Conner
13:00 Pastorské stretnutie
15:00 Popoludňajšie zhromaždenie Otec Raniero Cantalamessa
19:00 Večerné zhromaždenie Mark Conner, Brenton Brown (spev)

Sobota 27. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie Father Raniero Cantalamessa
13:30 Chvály Brenton Brown
19:00 Jubilejná noc – Word of Life 30 rokov, Ulf Ekman

Nedeľa 28. júla
9:15-9:45 Ranné modlitby
10:00 Ranné zhromaždenie s Večerou Pánovou, Joakim Lundqvist

 


 

ULF EKMAN

Ulf Ekman je senior pastor v Slove života. Jeho radikálne vyučovanie o viere a duchovnom líderstve sa dotklo tisícok ľudí po celom svete, položil základy pre celosvetovú misiu a zborovú prácu. Je to veľmi populárny rečník, cestuje po celom svete už veľa rokov. Jeho knihy sú prekladané do mnohých jazykov.

JOAKIM LUNDQVIST

je čerstvo ustanoveným senior pastorom Slova Života a donedávna tiež zastával post medzinárodného lídra študentskej organizácie New Generation (Nová Generácia), zahŕňajúcej 15 krajín. Jeho nezabudnuteľné a bohato ilustrované posolstvá vás inšpirujú ku Kristo-centrickému životnému štýlu.

 

DAVID YONGGI CHO

Niekoľko desaťročí bol pastor Cho poprednou postavou a vzorom pre cirkvi a pastorov po celom svete. Je pastor a zakladateľ Yoido Full Gospel Church (Yoido cirkev plného evanjelia) v Soule, Južnej Kórei – najväčšieho zboru na svete, s viac ako 800 000 členmi.

 

MARK CONNER

Mark Conner je veľmi vzácny rečník z Austrálie. Jeho vášňou je hovoriť o témach ako je vodcovstvo, osobná motivácia a rast cirkvi. Má hlboké poznanie Slova a prináša inšpirujúce a informatívne posolstvo s relevantnosťou a kreativitou.

 

 JOHN & CAROL ARNOTT

John a Carol Arnottovci sa ocitli uprostred prebudeneckej služby v 90-tych rokoch, kedy zasiahli tisíce ľudí. Ich cirkev v Toronte, Kanade, má 2000 členov a vedú veľkú sieť zborov. John je známy skrze svoje kázne o moci Ducha Svätého a Božej Otcovskej láske.

 

OTEC RANIERO CANTALAMESSA

Charizmatický a Duchom naplnený Raniero Cantalamessa je známy katolícky knaz, kážuci o viere, daroch Ducha Svätého a svojom vlastnom krste Duchom Svätým. Má doktoráty z teológie, klasickej literatúry a je profesorom. Už mnoho rokov je rečníkom nie len na katolíckych konferenciách, ale aj protestantských, či charizmatických. Vďaka svojej pokore a hlbokému poznaniu Božieho slova sa stal vyhľadávaným rečníkom. Je taktiež autorom niekoľkých kníh.

 

ANNE CHRISTIANSEN

Anne Christiansen je Božia žena, ktorá povzbudzuje ženy v Nórsku aby budovali Božie kráľovstvo vo svojich rodinách, denomináciách a zboroch. Spolu so svojím manželom Stephanom videla tisíce mladých Európanov ako boli spasení skrze Jesus Revolution ministry. Dnes sú pastorským manželským párom v cirkvi Jesus Church v Osle. Táto odvážna a vášnivá Božia žena bude hosťujúcim rečníkom aj na tohtoročnej Európskej konferencii. Príďte a inšpirujte sa!

 

VEĽVYSLANEC ISAAC BACHMAN

Isaac Bachman je veľvyslancom Izraela vo Švédsku od roku 2012. Predtým zastával podobný post v Guatemale a Bolívii. Narodil sa v Izraeli a vnáša vášeň k svojim koreňom aj do svojho boja za slobodu, demokraciu a mier na Strednom Východe. Má tiež veľký záujem o to, aby bola zachovaná živá pamiatka na 6 miliónov Židov, ktorí zahynuli počas Holokaustu. Snaží sa o potlačenie vzrastajúceho antisemitizmu na mnohých miestach, ako vo Švédsku tak aj vo zvyšku Európy.

 

GÖRAN SKYTTE

Göran Skytte je novinár, publicista a spisovateľ. Je jeden z najznámejších Švédskych spisovateľov, vyhral Grand Prize (Veľkú cenu) za žurnalistiku, má vlastnú talkshow v národnej televízii, ktorú už 10 rokov sledujú milióny divákov. Žije životom mediálnej osobnosti. Takže keď bol spasený, bola to veľká vec! Prostredníctvom svojich prednášok, kníh a interview na televíznych obrazovkách, rádiu a tlači, Göranove svedectvo zasiahlo významnú časť Švédskej populácie.

 

HANS WEICHBRODT

Farár v Evanjelickej cirkvi vo Švédsku a “Inšpirátor” v Oasrörelsen (Hnutie Oasis), čo je hnutie charizmatickej obnovy Švédskych zborov. Vďaka ozajstnému nasadeniu a srdcu bijúcemu za obnovu a prebudenie vo Švédsku, jeho kázne sú náročné, povzbudzujúce a ľahko stotožniteľné. Hans je cestujúci kazateľ ktorý každý rok navštevuje mnoho rôznych cirkví a denominácií nie len vo Švésku, ale aj naprieč Európou.

 

SULIASI KURULO

Suliasi Kurulo je pastorom a lídrom v cirkvi Christian Mission Fellowship (Kresťanské misijné spoločenstvo) so sídlom vo Fidži, ktoré má momentálne 6000 členov vo Fidži a takmer 20 000 medzinárodne. Má veľké srdce pre misiu, a je tiež zapojený do misijnej práce v Južnej Afrike, Kambodži a na tichomorských ostrovoch.

 

STEPHEN SUMRALL

Stephen Sumrall je pastorom cirkvi Christ Chapel v South Bende v USA. Stephen sa stal verným rečníkom na Európskej Konferencii. S veľkým srdcom pre ľudí je prezidentom organizácie Feeding the Nations (Kŕmenie národov), ktorá distribuuje potraviny a pomoc núdznym na celom svete.

 

BRENTON BROWN

Brenton Brown je pôvodom z Južnej Afriky, ale momentálne žije v USA. Napísal množstvo dobre známych a veľmi obľúbených chválospevov, ako sú “Lord reign in me” a “All who are thirsty”. Podieľa sa na rozvoji hudobnej služby v zbore Vineyard (Vinica) v Anglicku a tiež vydal niekoľko dobre prijatých worship CD-čiek.

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave