Služba pre ľudí bez domova

Ľudia bez domova… Ľudia, na ktorých okolitý svet často zabúda… ktorí sú prehliadaní a podceňovaní. Napriek tomu, sú to však ľudia, rovnako, ako každý jeden z nás. Človek má tendenciu ich hodiť do jedného vreca a pritom si neuvedomuje, že každý z nich je jedinečný… má svoju osobnosť, pocity, prežíva strach, radosť, smútok a má rôzne talenty. Mnohokrát som sa stretla s názorom, že si v podstate za to môžu sami, že sa ocitli na ulici. Je ľahké rýchlo niekoho odsúdiť, no nie každý si za to môže sám. Sú takí, ktorí sa na ulicu dostali vlastnou vinou, ale sú aj takí, ktorí nie. Či už je prvá alebo druhá možnosť tou správnou, nám neprináleží posudzovať ich. Naopak, môžeme pre nich niečo urobiť… aspoň niečo málo. Dobrou príležitosťou je pomoc pre týchto ľudí vo forme služby, ktorá spočíva vo varení polievky a výdaji stravy pre nich.

 

S príchodom nového roka sa do služby pre ľudí bez domova začalo zapájať viac kresťanov. V januári sa uskutočnili školenia pre dobrovoľníkov, ktorí mali záujem o túto prácu. Školenia prebehli pod záštitou platformy Kresťania v meste v spolupráci s občianskym združením Vagus, kde nás tzv. streetworker (sociálny pracovník poskytujúci službu ľuďom bez domova priamo na ulici) zoznámil s týmto združením a službou trochu bližšie. Toto združenie je akousi odnožou občianskeho združenia Proti prúdu, ktoré službu pre bezdomovcom iniciovalo v roku 2001. Kresťania pomáhajú najmä pri príprave a rozvoze jedla. V podstate službu vykonávajú dva tímy. Prvým tímom sú kresťanské rodiny ale i jednotlivci, ktorí z vlastných rozpočtov pripravujú jedlo pre ľudí bez domova. Polievka sa pripravuje do 25 litrovej varnice. Človek by si myslel, že nie je náročné pripraviť polievku, ale skúste raz navariť pre také množstvo, ktoré má nasýtiť v priemere 70 ľudí a má ešte aj dobre chutiť :-). Veľmi rýchlo zistíte, že to vyžaduje nejaké to úsilie, totižto príprava takej polievky často trvá aj 4 hodiny. Je obdivuhodné, s akým oduševnením a vernosťou ju niektorí kresťania pripravujú.

 

Čo sa druhej polovice tímu týka, pomáha pri výdaji jedla, ktorý prebieha na ulici. Polievku s nápojmi (kávou a čajom) vydávame dvakrát do týždňa, pričom sa tímy na výdajoch menia.Pri každom výjazde spolupracujeme so streetworkermi z občianskeho združenia Vagus, ktorí majú mnoho skúseností s touto prácou. Dvaja dobrovoľníci vydávajú polievku a ďalší dvaja nápoje. Sama za seba môžem povedať, že je to požehnanie zúčastňovať sa týchto výdajov. Človek sa začne zamýšľať nad vecami, nad ktorými sa doteraz možno nikdy tak nezamýšľal, pretože mu prišli úplne samozrejmé. Vždy, keď dorazíme na miesto výdaja, nás už ľudia čakajú nastúpení v rade tešiac sa na teplé jedlo. Väčšina z nich sa naučila dodržiavať a rešpektovať pravidlá, ktoré sú pri výdaji určené a nevyhnutné na udržanie poriadku. Občas sa vyskytnú aj nejaké konflikty, ale so zovšeobecnením môžem povedať, že v tvárach týchto ľudí sa zračí vďačnosť, aspoň u väčšiny z nich. Niektorí dobrovoľníci majú aj zdravotnícke vzdelanie, takže poskytujú aj základné ošetrenie pre tých, ktorí to potrebujú a každý mesiac sa rozdáva aj oblečenie. Keď som hľadela na týchto ľudí pomyslela som si, že niektorí urobili vo svojom živote rozhodnutia, ktoré ich možno priviedli na ulicu alebo k tomu dopomohli, ale Boh na nich aj tak nezabudol… a preto by sme nemali ani my.

 

Annamária Kissová

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave