Ježiš uzdravuje aj dnes!

Evanjelizačné turné s Perom Cedergårdhom po Slovensku

Už niekoľko rokov po sebe usporadúvame turné po Slovensku, na ktorom zvestujeme Ježiša Krista a modlíme sa za ľudí. Stále nás neprestáva udivovať, ako veľmi sú ľudia v našom národe otvorení pre Boha a nadprirodzeno. Myslím si, že nadovšetko sa ich dotýka Božia láska, ktorá sála z posolstva evanjelia ale aj z ľudí, ktorí ho prinášajú. To, že sa celé hodiny modlíme za ľudí priamo na námestiach a vidíme často okamžité uzdravenie a zlepšenie zdravotného stavu, je jednoducho úžasné. Mnohokrát sa naprávajú bolesti chrbtice, skolióza a často dochádza k fyzickému dorovnaniu končatín. Niektoré zábery z týchto Božích skutkov nájdete aj tejto stránke. Sme nesmierne vďační aj vynikajúcemu tímu služobníkov, ktorý každoročne s nami po Slovensku cestuje. V Zjavení Jána čítame, že pred Ježišom bude raz stáť nespočítateľný zástup zo všetkých národov a etnických skupín. Veríme, že aj tieto evanjelizácie prispejú k tomu, že v bielych rúchach budú stáť pred Baránkovým trónom obrovské zástupy zo Slovenska.

 

Bratislava

V piatok a sobotu vrcholilo evanjelizačné turné na Hviezdoslavovom námestí. Sedemdesiat osem prinesených stoličiek sa rýchlo zaplnilo ešte pred začiatkom samotnej akcie, ľudia tiež sedeli na lavičkách, ktoré lemovali námestie, a ďalšie desiatky ľudí stáli. Naša worshipová skupina hrala skvelo, veľký potlesk si vyslúžila operná speváčka Katka Krčmárová. Pristavovalo sa aj množstvo turistov, okoloidúci kresťania z Holandska skúpili všetky cédečka s našimi piesňami, vôbec im neprekážalo, že sú v slovenčine. Najviac sme však mali radosť z ľudí, ktorí nemali cirkevné pozadie, ale aj tak ich upútalo, čo hovoril Per a ďalší veriaci, ktorí rozprávali o tom, čo pre nich Pán Ježiš urobil. Už od začiatku chodili ľudia na modlitbu, postupne sa vytvoril dlhý modlitebný rad, kde ľudia čakali na uzdravenie zo svojich chorôb ešte aj po zotmení. Mnohých sa Pán Boh nezabudnuteľne dotkol. Niektorí svedčili o tom, ako ich Boh uzdravil na turné pred rokom či dvomi, a preto priviedli svojich priateľov či známych. Našu akciu privítali aj veriaci z iných bratislavských cirkví, ktorí boli povzbudení našou smelosťou a otvorenosťou ľudí. Istá pani z Kanady bola na svadbe v Maďarsku a po nej mala voľno. Bola to kresťanka, ktorá zablúdila autom, no modlila sa, aby ju Pán viedol. Vôbec neplánovala ísť do Bratislavy a nakoniec celá rozradostená skončila na našej evanjelizácii. Pán pôsobil, aj keď sme oficiálne skončili. Istý pán prišiel až vtedy, keď sa už balila aparatúra, no podišiel k našej vedúcej chvály a priamo sa spýtal, ako má spoznať Pána Boha. Okrem neho boli spasení aj niekoľkí ďalší.  

 

Žilina

Bola to naša prvá evanjelizácia na námestí, priamo v historickom centre Žiliny. Prišlo asi dvesto ľudí, mnohí aj z okolia Žiliny. Ľudia boli plní očakávania, že Boh bude vypočúvať modlitby, a ešte pred oficiálnym začiatkom sa stavali do modlitebného radu, zatiaľ čo z pódia zaznievali chvály. Ľudia mali obrovský hlad po Božom dotyku a tlačili sa na nás zo všetkých strán. Asi po trištvrte hodine sme museli na chvíľu modlitby prerušiť a pozvať nášho hosťa na pódium, aby odovzdal dobrú zvesť o Kristovi. Odozva bola fantastická, asi šesťdesiat ľudí vystúpilo dopredu na výzvu na spasenie, pričom sme jasne a dôrazne vysvetľovali, čo nasledovanie Krista bude znamenať. Per sa potom modlil za ľudí až do polnoci, viacero uzdravení je aj zdokumentovaných. Pomohli nám aj bratia Gedeoniti, ktorí osobne rozdávali Biblie každému, kto prejavil záujem. Naše časopisy a ostatné letáky sa veľmi rýchlo rozobrali, až nám bolo ľúto, že sme ich nezobrali viac.

 

Sereď

V sobotu sme boli v stredisku Teen Challenge, kde sa Per modlil za viac ako dvadsať bývalých narkomanov alebo alkoholikov. Modlitby trvali štyri a pol hodiny. Neskôr sa vyjadrili, že to bol pre nich najúžasnejší víkend, ktorí kedy prežili. Na ďalší deň prišli do domu kultúry aj mnohí ďalší hostia. Pri modlitbách sa Boh ľudí silno dotýkal a uzdravoval. 

 

Topoľčany

Na námestí bol dvojnásobný počet ľudí oproti minulému roku, oslovili sme viac ako sto ľudí. Viacerým tiekli slzy už počas chvál, jeden pán, ktorého sa Pán Boh veľmi dotkol pred rokom, stratil na nás kontakt a veľmi nás túžil stretnúť, čo sa aj podarilo. Mnohí si prišli po modlitbu za uzdravenie z neďalekého kostola, keď sa práve skončila omša, a túto možnosť veľmi uvítali.

 

Komárno

Z krásneho amfiteátra v centre mesta už dlho nezazneli chvály živému Bohu. Pán sa mnohých dotýkal cez naše svedectvá, veľmi mocný bol najmä príhovor Ericha Bittera, vedúceho našej misijnej skupiny, ktorý otvorene hovoril o svojej minulosti. Asi šiesti sa znovuzrodili, niekoľkí boli pokrstení Duchom Svätým. V Komárne sme verejne zvestovali evanjelium po mnohých rokoch, veríme, že sme tak mohli osloviť aj ľudí, ktorí by možno nikdy na bohoslužbu neprišli. 

 

Nitra 

Prvýkrát sme boli na námestí pri divadle Andreja Bagara, čo bol pre miestnu skupinu veriacich veľký prielom. Tu je postreh Mareka, jedného z členov tímu z Bratislavy, ktorý pricestoval do Nitry, Banskej Bystrice i Banskej Štiavnice, aby mohol turné podporiť:

„V Nitre som bol vôbec prvýkrát na zborovej aktivite, toto mesto je môjmu srdcu veľmi blízke, bolo tam vidieť obrovské srdcia pastorovcov, ale aj mladi ľudia z ulice boli veľmi otvorení počúvať a rozprávať sa. Veľmi veľký posun som videl v Banskej Bystrici, tam to mali absolútne perfektne pripravené, kvalitné pozvánky, tretí týždeň po sebe boli na tom sídlisku (pred Perom tam mali Nora Sarkőziho, obráteného narkomana a tiež Mária Kubíka), takže ľudia nás už poznali. V Banskej Štiavnici nás vynikajúco uhostili, okrem tradičného miesta na zhromaždenie sme dvakrát navštívili rómsku osadu, ktorej životné podmienky boli v katastrofálnom stave, no ľudia boli veľmi otvorení“.
V Nitre sme sa osobne modlili aspoň za štyridsať ľudí, mohli sme veľmi otvorene rozprávať s mnohými „bikermi“ a ďalšími hľadajúcimi o večnom živote.

 

Banská Bystrica

Nová aparatúra na sídlisku Sásová bola výbornou pomocou. Ľudia počúvali aj z balkónov a mnohí sa osmelili, aby si prišli po modlitbu. Evanjelizácie tu boli po tretíkrát za sebou v priebehu troch týždňov a obrátilo sa veľa mladých ľudí. Veríme, že svedectvá bývalých narkomanov, ale aj životný príbeh Pera Cedergårdha, ktorý nikdy neokúsil alkohol či drogy, no päťdesiat rokov slúži Ježišovi, boli požehnaním pre Sásovú a Banskú Bystricu.

 

Banská Štiavnica

Miestnosť v Kultúrnom centre sa zaplnila a Perove slová priniesli prítomným povzbudenie a radosť. Mnohí vyšli dopredu na modlitbu za uzdravenie, okrem toho sme navštívili miestnu rómsku komunitu, kde sme zažili úžasnú odozvu. Viacero ľudí sa znovuzrodilo a mnohí prosili o modlitby za uzdravenie. Na prosby viacerých Per navštívil túto lokalitu aj na druhý deň a najbližšiu nedeľu niektorí prišli aj na naše zhromaždenie, kde sme pokračovali službou vyslobodenia.

 


Mala som problémy s krížami a po vyrovnaní nohy kratšej o dva centimetre problémy prešli. Predtým ma sekalo v krížoch raz až dva razy do týždňa. Alžbeta z Bratislavy

Minulý rok naša dcérka Líza Anna spala len na jednom boku. Bolo to dosť vážne, hrozilo, že bude mať plochú hlavičku. Chodili sme s ňou aj cvičiť, ale nepomáhalo to. Keď sa za ňu Per pomodlil, tak hneď na druhý deň zaspala na druhej strane aj na brušku. Manželia z Bratislavy


 

Per, ako je možné, že si ťa Boh tak používa?

Som vo všetkom závislý od Pána. Snažím sa mu načúvať, byť vedený Duchom Božím. Napríklad dnes, v nedeľu, keď som sa modlil po zhromaždení za ľudí, dostal som slová poznania o dvoch ľuďoch, ktorí majú problémy so srdcom. No keď som otvoril oči, už tam ostalo len pár ľudí. Trochu som sa zarazil, ale na prekvapenie dvaja ľudia, čo nasledovali, mali srdcové problémy, takže Boh sa nemýli. Chcem vás povzbudiť, aby ste prúdili v daroch Ducha. Súcit a zľutovanie je kľúčom, aby sa Boh cezo mňa mohol dotknúť ľudí. Skúmal som to v Biblii a veľa sa za to modlil. Ľudia veľa trpia, a pokiaľ sa nás to dotýka, otvára to dvere.

 

Ako sa ti s nami spolupracovalo?

Máte vynikajúcich ľudí, úžasných hudobníkov a tiež technikov, ktorí mnohokrát rozkladali a skladali aparatúru. Keď som prišiel, už bolo všetko pripravené. Veľa z vás cestovalo aj na iné miesta, sami ste boli povzbudení a aj domácich ste povzbudili svojím príkladom. Som tiež veľmi rád, že vaše misijné skupiny a zbory výborne spolupracujú. Prajem vám, aby ste nepoľavovali a pokračovali v odhodlaní a evanjelizačnom úsilí vo vašom národe. Je tu tak veľa ľudí, ktorí veria v Boha, vo Švédsku to tak bývalo pred štyridsiatimi rokmi. Dnes je to u nás oveľa ťažšie.

 

Máš pri svojom nabitom programe čas aj na osobné návštevy?

Okrem toho, že sme cestovali po rôznych mestách, prijal som aj niekoľko pozvaní modliť sa za ľudí u nich doma. Spolu s niektorými ľuďmi z vášho zboru sme sa modlili za chorých. Napríklad v Malackáchi prijala pani Ježiša takým zvláštnym spôsobom. Keďže už nemohla hovoriť, tak len žmurkaním prikyvovala na modlitbu.

 

Aké sú tvoje najbližšie plány do Vianoc?

Teraz cestujem do Českej republiky, potom idem do Nórska, Tanzánie, Ruska a do Ameriky. Pred nejakým časom ste sa modlili, aby mi Boh otvoril dvere, a presne to sa stalo.

 

{gallery}201308_Per_mission{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave