Zmluva s dňom a nocou

Zmluva. To, čo o nej vieme je, že zmluvné strany sa jedna druhej navzájom odovzdávajú, zaväzujú, obohacujú. Niekto vie ponúknuť viac, iný zas menej. Najlepšia zmluva je taká, ktorá je výhodná pre obe strany.

Pracujem vo firme, s ktorou mám uzavretú zmluvu. Na základe nej mi zamestnávateľ dáva všetko, čo potrebujem, aby som vykonal určenú prácu – oblečenie, obuv, kancelárske potreby, počítač, školenia, pitný režim a ďalšie predmety. Keď odrobím svoju prácu, dostanem za to výplatu a niekedy aj niečo navyše. Je to výhodná zmluva pre oboch. Táto zmluva platí stále, či som v práci alebo vo svojom voľnom čase.

V Biblii, v knihe Jeremiáš, v 33. kapitole, vo veršoch 15 až 26 je zaznamenané Jeremiášovo proroctvo, ktoré vyriekol vo väzení v čase ničenia izraelskej krajiny babylonskou vládou a odvlečenia veľkého množstva obyvateľov do Babylona. Proroctvo je o období, keď Ježiš, zasľúbený a predpovedaný Mesiáš, mal žiť na zemi ako potomok Dávida. V ňom sa Boh zaväzuje, že ak niekto zruší Jeho zmluvu s dňom a Jeho zmluvu s nocou, tak nezachová potomkov Dávida ani potomkov svätých služobníkov. Boh so svojím ľudom – Izraelitmi a kresťanmi – uzatvoril krvné zmluvy, ktoré sú najzaväzujúcejšie a najosobnejšie. Keď sa Boh v tejto pasáži zaväzuje, že uzatvára zmluvu s každým dňom a s každou nocou, je to zasľúbenie aj pre tých, ktorí ešte nepatria Bohu, lebo sa odovzdáva všetkým ľuďom. Dáva sa im k dispozícii každý deň a každú noc, zaväzuje sa a chce obohacovať všetkých. Ježiš sám potvrdil, že Jeho Otec, ktorého poznal najbližšie, ,,velí slnku vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých“.

 

Či je Boh dobrý? Má záujem o nás všetkých.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave