Koráb

Keď Boh povedal Noachovi aby postavil koráb a dal mu presné inštrukcie, mal na to dôvod. Boh mal bolesť v srdci pre človeka, lebo tak veľmi sa od Boha odvrátil. Noach poslúchol Boha a koráb postavil. Koniec toho poznáme, ľudia a zvyšok stvorenia zahynuli pod ťarchou celosvetovej kataklizmy.

 

Keď tieto udalosti nastali, pre ľudstvo okrem Noacha nebola žiadna nádej na záchranu života. Ježiš povedal, že ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za Jeho druhého príchodu na Zem.

 

Prečo Ježiš prirovnáva dni Noacha ku tým svojim?

 

Po prvé – tak, ako za dní Noacha človek mal možnosť činiť pokánie, tak má túto možnosť aj v týchto dňoch pred jeho druhým príchodom.

 

Po druhé – Noach pripravoval koráb pre obmedzený počet ľudí a zvierat. Ježiš tiež postavil koráb – skrze Ježiša sa stala milosť spasiteľná všetkým ľuďom a to je záchranný koráb pre všetkých, bez obmedzenia sedadiel.

 

Ježiš povedal: „zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“. Myslel tým poskytnutie spasenia, záchrany pre celé ľudstvo. Pre Židov bol chrám nielen miestom uctievania, ale aj obnovy.

 

Ježiš postavil koráb, ktorému nieto konkurencie. Dokáže plávať už tu na zemi aj v tých najnebezpečnejších situáciách. Stačí Mu dôverovať, úprimne a pokorne sa pred Ním modliť a nieto búrky v okolnostiach života, kde by si sa utopil.

 

Chcem ťa/nás povzbudiť. Ježiš príde skoro, veľmi skoro a tak, ako bol pripravený Noach, budeš pripravený aj ty. Len Mu dôveruj ďalej a nepoľavuj vo viere v Písmo, v svätú Cirkev všeobecnú, lebo On si pre ňu príde skoro.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave