Kam ťa dnes povedie prúd lásky?

Jedným z najväčších problémov človeka je egocentrizmus. Zdedili sme ho po našich prarodočoch, Adamovi a Eve. Myslíme si, že veci musia byť urobené našim spôsobom, že sa nesmie zabudnúť na naše úspechy a nikto nesmie zraňovať naše emócie.

Keď Bill Hybels otváral seminár pre pastorov v Bratislave, priletel z konferencie v Nemecku, na ktorej sa zúčastnilo 8000 veriacich. Mnohí z účastníkov mu na letisku osobne ďakovali za službu. V lietadle to pokračovalo, ba niektorí mu donášali jeho knihy, aby sa im do nich podpísal. Letušky ho chvíľu pozorovali a potom jedna z nich k nemu pristúpila a opýtala sa ho: „Prepáčte pane, vy ste asi veľmi známa osobnosť, odpustite, ale ja vás nepoznám. Viete, my si na palube chceme celebrity vždy uctiť. Kto vlastne ste?“ Bill Hybels je pastorom 25 tisícového zboru Willow Creek v Amerike, a tak jednoducho odpovedal: „Som pastor.“ Letuška si viditeľne vydýchla a odpovedala: „To mi odľahlo, myslela som si, že ste niekým významným…“ Bill Hybels sa na tom srdečne zasmial a my s ním. Viete, aj keď z celého srdca verím, že služba pastora je významnou, našou identitou nie je to, čo robíme, alebo za koho nás ľudia považujú, ale to, kým sme v Kristovi.

Jedna z najoslobodzujúcejších vecí, ktoré sa ti môže stať, je nájsť svoju totožnosť v Kristovi Ježišovi. Ak si on o tebe myslí, že si vzácny, potom si naozaj vzácny. Počúvaj, čo o tebe hovorí Božie slovo: „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové“ (2Kor 5:17); „predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom neho podľa ľúbosti svojej vôle na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom Milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosť“ (Ef 1:5-7); „Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval“ (Rim 8:37). Čím viac budeš rozjímať na týmito pravdami, tým ľahšie budeš milovať druhých. Tvoje ego sa dostane do sietí Božej lásky a staneš sa kanálom požehnania pre ľudí okolo seba.

Pri obrátení sa v nás odohráva zásadná zmena, keď je skrze Ducha Svätého do našich sŕdc vyliata LÁSKA BOŽIA: „a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný“ (Rim 5:5).

Láska Božia, teda AGAPÉ. V starovekej gréčtine sa používali tri výrazy pre lásku: „eros“ – fyzická láska, „storge“ – láska v rodine a „phileo“ – priateľská láska. Agapé sa po prvýkrát objavila v Septuaginte (preklad SZ do gréčtiny), kde sa usilovali nájsť slovo pre BEZPODMIENEČNÚ lásku, ktorá nemusí byť vždy založená na pocitoch! Našli výraz Agapé, Božiu lásku, ktorá je dnes v tvojom srdci. Už nemusíš zúfalo hľadať svoju identitu. Už nemusíš neustále brániť vlastnú dôstojnosť tým, že budeš útočiť na druhých. Nepotrebuješ sfúknuť sviečku niekoho iného na to, aby sa tvoja rozhorela jasnejšie. Naopak, vediac kto si, dovoľ „agapé“, aby ťa viedla k druhým. V 2 Jána 6 sa hovorí (Amplified preklad): „A láska spočíva v tom, aby sme žili, chodili a boli vední jeho prikázianiami, ustanoveniami a učením. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od počiatku, aby ste chodili v láske, boli ňou vedení a nasledovali ju!

Nespoliehaj sa na svoje pocity! Vedia ťa veľmi úspešne podviesť. Buď radšej vedený láskou. Nie je to návrh alebo alternatíva, apoštol Ján hovorí, že je to prikázanie, ktoré sme počuli od počiatku: „Aby sme chodili v láske, boli ňou vedení a nasledovali ju.

Kam ťa dnes povedie prúd Božej lásky? Neboj sa ho nasledovať. Nemusíš nikomu nič dokazovať. Len sa raduj v Bohu, užívaj si privilégiá synovstva a dovoľ mu, aby ti ukázal cestu lásky. Som zvedavý, kam ťa prúd Agapé zavedie dnes, zajtra, na obede s kolegami, na výlete, pri prechádzke so psom… Život Božích detí je vzrušujúci!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave