Mám pre teba dobrú správu…

Duch Svätý je Duch Boží. On, Otec a Syn sú jedno. Bol na počiatku pri stvorení sveta (Genezis 1:2) A zem bola neladná a pustá a tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami…, zostúpil na Ježiša pri krste v rieke Jordán, (ev. Jána 1:32) Videl som Ducha, zostupujúceho z neba ako čo by holubicu, a zostal na ňom…

Ježiš potreboval Ducha Svätého.

Od momentu kedy naňho zostúpil, bol ním vedený, sa začala Ježišova služba plná moci, divov a zázrakov. Božia dobrota bola manifestovaná na každom kroku. Ježiš povedal: „kto videl mňa, videl Otca…“ (ev. Jána 14:9).

 

Keď sa priblížil koniec Ježišovej služby, povedal v ev. Jána 16:7 “ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám“…

 

Duch Svätý môže byť v tvojom živote tešiteľ, pomocník, radca, múdrosť, ak budeš chcieť. Prímluvcom, ktorý sa bude prihovárať za teba a skrze teba, Nebeskému Otcovi.

On je Duch pravdy, ktorý ťa vovedie do každej pravdy, aby si mohol byť uzdravený, vyslobodený, obnovený.

On je učiteľ, On je to drahocenné pomazanie, On nesie drahocennú prítomnosť Božiu, hovorí to, čo hovorí náš Nebeský otec (ev. Jána16:13-15).

No nielen to. Pavol v 1. Korinťanom12:7 píše: “A o duchovných daroch bratia nechcem aby ste nevedeli“…

Takže Duch svätý nám dáva aj dary? Ó áno, nielen že nám vo všetkom pomáha, ale nás aj obdarúva darmi ako je slovo múdrosti, slovo známosti, dar viery…

 

Otvor mu svoje srdce dokorán, nemusíš sa ho báť. On nieje len nejaký pocit, alebo zimomriavky. On je osoba, ktorá bude stáť verne pri tebe a prinášať dobré veci od Otca do tvojho života.

 

Duch Svätý je nádherný a očakáva na mňa a na teba. Túži po nás, túži nám pomáhať, túži nás viesť do požehnaného života. Preto Ho začnime vzývať, spoznávať, začnime s Ním spolupracovať a uvidíme veľké veci Božie!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave